Геологія та розвідка нафтових і газових родовищ

Перспективи пошуків і розвідки покладів вуглеводневих енергоносіїв в Кросненській зоні Складчастих Карпат О. О. Орлов, Ю. А Калиній

Перспективи нафтогазоносності крейдових відкладів Зовнішньої зони Передкарпатського прогину A. П. Мазур

Буріння нафтових і газових свердловин

Розрахунок обсадних колон при складному навантаженні Я. С. Коцкулич, І. М. Ковбасюк, О. Б. Марцинків, І.І. Палійчук, І.І. Витвицький

Розробка та експлуатація нафтових і газових родовищ

Спільна робота видобувної свердловини і нафтового покладу при режимі розчиненого газу B. С. Бойко, Б. М. Міщук, Т. С. Веклин

Нафтогазопромислове обладнання

Прогнозування ресурсу порожнистих насосних штанг Б. В. Копей, М. М. Белей

Контроль, автоматика та електротехніка

Bond Graph модель асинхронного двигуна з врахуванням насичення магнітопроводу та ефекту витіснення струму в роторі В. С. Костишин, П. О. Курляк

Економіка та організація виробництва

Модель формування та використання паливно-енергетичних ресурсів України І. М. Мазур

Інновації в системі захисту лінійної частини магістральних газопроводів та їх економічне обґрунтування І. В. Федорович

Резерви видобування нафти за рахунок низькодебітних свердловин у Західному регіоні України І. М. Іванченко

Інформаційне середовище нафтогазовидобувних підприємств О. М. Витвицька

Пріоритетні напрямки енергозбереження на підприємствах магістрального транспорту газу Л. Т. Гораль, І. М. Метошоп, В. І. Шийко

Організаційні засади удосконалення управління на підприємствах теплової енергетики О. В. Овецька, А. Д. Хомин

Екологічна безпека та раціональне природокористування

Дослідження стану загазованості території Бориславського нафтового родовища П. Г. Дригулич, А. В. Пукіш

Дослідження впливу капілярного підняття підземних вод на розповсюдження нафтового забруднення в ґрунтах Е. Е. Скиба, Я. М. Сеичук

Визначення локальних змін фізичних та водних властивостей ґрунтів Прикарпаття на територіях об'єктів нафтогазовидобуткуД. Ю. Юрченко

Вивчення дисципліни "Безпека життєдіяльності" в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу Г.Д. Лялюк-Вітер, Я. М. Семчук, І.І. Стеліга, Л. Я. Савчук, Х.-М. М. Чичул

Виробництво та використання біополімерів — шлях до покращення екології довкілля М. В. Панчук, Л. С. Шлапак, С. А. Курта, О. О. Струмінська

Методи та засоби неруйнівного контролю і технічної діагностики

Визначення чутливості поздовжних мод ультразвукових спрямованих хвиль від зміни товщини стінки газопроводів обв'язки компресорної станції на 10% В. В. Мандра, І. 3. Лютак, 3. П. Лютак