Геологія та розвідка нафтових і газових родовищ

Прогнозування колекторських властивостей нижньокрейдових порід Скибової зони Карпат М. І. Манюк, Б. Й. Маєвський, М. В. Ляху, В. Р. Хомин

Розвідувальна та промислова геофізика

Принципи створення просторової геогустинної моделі глибинної будови центральної частини Дніпровсько-Донецької западини О. П. Петровський, О. Ю. Зейкан, Н. С Ганженко

Особливості кореляції продуктивних горизонтів Дніпровсько-Донецької западини у відкладах з трансгресивним характером осадонакопичення Д. Д. Федоришин, Б. I. Садівник

Розробка та експлуатація нафтових і газових родовищ

Оптимізація вибухового пакера С. В. Цибулько

Нафтогазопромислове обладнання

Критерії підвищення довговічності тришарошкових бурових доліт з опорами типу ВУ Є. І. Крижанівський, Р. С. Яким, Л. Є. Шмандровський, Ю. Д. Петрина

Прогнозування впливу технологічних чинників на розподіл інтенсивності аварій В. Я. Грудз, С В. Наслєдніков, Р. Г. Онацко

Темпи нагрівання та охолодження ободів металевих фрикційних елементів гальмівних пристроїв О. І. Вольченко, Д. О. Вольченко, І. О. Бекіш, Н. М. Стебелецька

Аналіз теплопотоків шківа стрічково-колодкового гальма бурової лебідки Д. Ю. Журавльов, О. Ю. Журавльов, Т. В. Яців, М. М. Лях

Ідентифікація несправностей газоперекачувальних агрегатів компресорних станцій магістральних газопроводів В. Я. Грудз, Я. В. Грудз, В. В. Рудко

Розробка корозійностійких матеріалів для виготовлення клапанних пар "сідло - куля" до нафтових свердловинних насосів В. Я. Науменко, Ю. В. Момот, В. І. Івченко

Ємнісний метод комплексної оцінки якості пенетрантів при капілярній дефектоскопії деталей нафтогазового обладнання М. М. Чуйко, Л. А. Витвицька

Експериментальне дослідження свердловинних струминних насосів 0. В. Паневник, І. Ф. Концур, І. Д. Лівак, Р. Г. Онацко, В. В. Михайлюк, В. І. Кобльовський

Транспорт та зберігання нафти і газу

Удосконалення методів оптимізації режимів роботи багатониткових газотранспортних систем Д. Ф. Тимків, М. В. Крихівський, Д. Д. Матієшин, В. Д. Яцишин

Прогнозування безпечної експлуатації магістральних нафтопроводів із врахуванням зміни параметрів експлуатаційних дефектів Р. С. Грабовський

Основні тенденції розвитку і вдосконалення внутрішньотрубних пристроїв Я. Р. Порада, Л. Т. Гораль

Закономірності низькотемпературної корозійної повзучості матеріалу газонафтопроводів Л. Я. Побережний

Контроль, автоматика та електротехніка

Формальні методи інтерпретації даних та знань про нафтогазові об'єкти М. М. Демчина, В. Р. Процюк, В. І. Шекета

Економіка та організація виробництва

Інформаційна система нафтогазовидобувних підприємств та ЇЇ підсистеми А. О. Устенко, І. І. Василик

Особливості розрахунку вартості власного капіталу публічних акціонерних товариств, акції яких не мають ринкової ціни Т. В. Савчук

Методичні підходи до еквівалентного перетворення рядів динаміки в системному статистичному аналізі показників економічної діяльності нафтогазових підприємств О. Б. Василик, Б. Д. Сторож

Вплив ремонтів газоперекачувальних агрегатів на основні економічні показники діяльності газотранспортних підприємств Л. Т. Гораль

Екологічна безпека та раціональне природокористування

Моделювання процесів вертикальної міграції іонів важких металів та осадження їх на карбонатах на прикладі шлаковідвалів Бурштинської ТЕС С. С. Думенко, Ю. В. Крикливий, Г. Н. Азроян, О. Д. Мельник, Н. В. Журавель

Про підвищення екологічної безпеки автомобільного транспорту В. М. Мельник, Ф. В. Козак

Методи та засоби неруйнівноао контролю і технічної діагностики

Досвід проведення експертизи промислової безпеки бурового устаткування І. І. Цюцяк, Н. Л. Тацакович, О. М. Карпаш

Розв'язок прямих і обернених задач електрометрії для горизонтально-шаруватих розрізів Ю. Ф. Ткаченко, В. М. Сеничак

Оптимізація вибору складу мобільної вимірювальної системи Б. В. Копей, В. В. Лопатін, О. І. Стефанишин, І. Б. Копей

Вплив форми і розміру дефекту на розподіл енергії ультразвукової відбитої хвилі при контролі нафтопромислового обладнання А. О. Бедзір, І. 3. Лютак

Перелік статей, опублікованих у "Науковому віснику ІФНТУНГ" за 2010 р.