Розвідувальна та промислова геофізика

Про геологічну будову Підкарпатської основи та перспективи її нафтогазоносності С. Г. Анікеєв, Б. Й. Маєвський, Л. С. Мончак, В. П. Степанюк

Буріння нафтових і газових свердловин

Нові полегшені і легкі тампонажні матеріали В. М. Орловський, С. Г. Михайленко, О. В. Лужаниця

Удосконалення технології буріння похило-скерованих і горизонтальних свердловин у нестійких породах М. Є. Чернова, Я. В. Кунцяк, Р. Я. Кунцяк

Оцінка напружено-деформованого стану прихопленої ділянки бурильної колони під дією ударної хвилі вибуху В. М. Мойсишин, В. Д. Яцишин, В. І. Векерик, Т. М. Даляк

Розробка та експлуатація нафтових і газових родовищ

Зведення двовимірного неусталеного фільтраційного потоку до одновимірного потоку з його аналітичним описом за умови постійної депресії тиску В. С Бойко, Я. В. Соломчак

Нові пристрої для технологічних процесів капітального ремонту нафтогазових свердловин В. С. Петришак, О. М. Гордієнко, А. І. Гуменюк, B. В. Вайсберг, Г. В. Петришак

Методика визначення витрат палива парогенераторними установками нафтогазового технологічного транспорту для різних режимів експлуатації Ф. В. Козак, Б. Д. Процюк, М. І. Богатчук, Л. О. Богатчук

Вибір умов застосування розчинів поверхнево-активних речовин з метою підвищення кінцевого нафтовилучення нафтових родовищ Л. Б. Мороз

Нафтогазопромислове обладнання

Особливості навантаження гальмівної стрічки багаторядного стрічково-колодкового гальма Д. О. Вольченко, О. Ю. Журавльов, Д. Ю. Журавльов

Раціоналізація параметрів протектора із врахуванням принципів конструювання турбін турбобурів C. Ю. Онищук

Вплив структурних і механічних чинників на характеристики холодноламкості трубної сталі 17Г1С Ю. Д. Петрина, С. С. Вуйцік

Тривимірне комп'ютерне моделювання різьбових з'єднань бурильних труб В. В. Гриців, І. І. Яциняк, С. І. Гладкий, І. М. Гойсан

Транспорт та зберігання нафти і газу

Оцінювання деградації зварних з'єднань сталі 17Г1С магістрального трубопроводу Д. Ю. Петрина

Уточнення вертикальної сили тиску на консоль балкового переходу компенсатором з коліном, зігнутим на 90° Л. С. Шлапак, Л. М. Гайдаш, М. Л. Гайдаш

Напружено-деформований стан трубопроводів під час їх укладання на дно моря S- та J-методами Л. Я. Побережний, Т. Ю. Пиріг

Використання барометричної формули для врахування впливу профілю траси на результати гідравлічного розрахунку газових мереж М. Д. Середюк, А. І. Ксенич

Дослідження термопружності трубних сталей при місцевому нагріванні трубопроводу В. Я. Грудз, В. Б. Запухляк

Напружено-деформований стан гнучких висячих переходів трубопроводів Я. В. Дорошенко, С. І. Тихонов

Особливості розрахунку витрат газу у внутрішніх мережах житлових будинків Л. Д. Пилипів, А. І. Сейтягаєва

Моделювання нестаціонарних процесів у системах газопостачання населених пунктів Ю. І. Дорошенко, В. Б. Михалків

Оцінка теплового балансу наземних ділянок трубопроводів О. I. Вольченко, А. В. Мойсишин, Н. В. Мойсишин

Контроль, автоматика та електротехніка

Діагностична модель системи змащування нагнітача природного газу М. І. Горбійчук, І. В. Щупак

Контроль станів технологічного процесу буріння на основі теорії задоволення обмежень Р. Б. Вовк, В. І. Шекета, В. Р. Процюк

Економіка та організація виробництва

Реінжиніринг в системі управління матеріально-технічним забезпеченням нафтогазового комплексу М. О. Данилюк, Л. М. Киба

Контролінг — технологія ефективного управління складними ієрархічними господарськими системами (аналіз досвіду використання в Україні) Е. А. Швидкий, В. П. Петренко

Моделі управління капіталом брендів роздрібного ринку нафтопродуктів О. Я. Малинка

Обґрунтування тарифів — передумова формування стратегії газорозподільних підприємств О. Я. Савко

Використання електроприводиних ГПА — джерело зниження енерговитратності магістрального транспортування газу В. І. Мілевська

Особливості розробки стратегії управління інноваційною діяльністю Т. Б. Яськевич, І. Б. Гобир

Дореінжинірингова діагностика техногенно небезпечних нафтогазових підприємств Г. С. Степанюк, Я. С. Витвицький

Екологічна безпека та раціональне природокористування

Аналіз масштабів і наслідків небезпечних ситуацій на нафто-, газо-, продуктопроводах Івано-Франківської області О. С. Малишевська

Методи та засоби неруйнівного контролюі технічної діагностики

Алгоритм обробляння сигналів під час аналізу поширення поверхневих ультразвукових хвиль І. 3. Лютак, І. С. Кісіль, А. А. Мандра, 3. П. Лютак