Геологія та розвідка нафтових і газових родовищ

Подібні риси тектоніки і нафтогазоносності Західно-Канадського і Західно-Українського нафтогазоносних басейнів О. О. Орлов, Т. В. Калиній, О.О. Орлова

Розвідувальна та промислова геофізика

Оцінка характеру насичення порід-колекторів за даними амплітуди "нульового зонда" багатозондового акустичного каротажу Г. О. Кашуба, О. Є. Муц, Р. Ф. Федорів

Освітня лекційна програма Міжнародної асоціації SEG вперше в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу О. П. Петровський

Буріння нафтових і газових свердловин

Розширення можливостей неорієнтованих компоновок низу бурильної колони І. І. Чудик, В. Р. Осадца, К. С. Дзядик

Розробка та експлуатація нафтових і газових родовищ

Інтенсифікація видобутку вуглеводнів в умовах зниження пластового тиску в покладах візейських та серпухівських горизонтів Юліївського НГКР В. Б. Воловецький, М. В. Фрайт, О. М. Щирба, О. Ю. Витязь

Нафтогазопромислове обладнання

Удосконалення методики оцінки довговічності бурильних труб з урахуванням експлуатаційних навантажень Частина 1. Параметри кривої втоми бурильних труб при мало- і багатоциклових навантаженнях B. М. Івасів, В. І. Артим, В. В. Гриців, Р. В. Рачкевич

Система SOLIDWORKS для проектування нафтогазового обладнання C. С. Чаплінський, І. В. Павлик, Ю. М. Бурда, Д. О. Ткачівський

Експериментальні дослідження ефективності індукторного гальма бурової лебідки О. І. Вольченко, Д. О. Вольченко, М. В. Кашуба, В. І. Карась

Збільшення продуктивності відновлення робочих поверхонь опорних катків дуговим наплавленням О. М. Матвієнків, Л. С. Шлапак, М. В. Грушецький, Л. М. Качан

Тріщиностійкість тривало експлуатованих трубних сталей нафтогазопроводів Д. Ю. Петрина

Комп'ютерне моделювання потоку рідини в щілині клапана бурового насоса І. Д. Лівак, I. Ф. Концур, В. М. Большак, В. І. Кобльовський

Алгоритм розрахунку площ кільцевих ділянок поверхонь зарізьбових розвантажувальних канавок В. Я. Василишин

Дослідження впливу геометричних параметрів муфтового різьбового з'єднання насосних штанг на напруження у впадинах різьби ніпеля В. Б. Копей

Аналіз напруженого стану корпусу трубного елеватора І. Д. Лівак, І. М. Гойсан

Комп'ютерні дослідження оптимальної конструкції сепаратора Е.В. Юр'єв

Вібраційні характеристики пасової передачі редуктора верстата-гойдалки Б. В. Колей, О. В. Євчук, О. І. Стефанишин, В. В. Лопатін

Експериментальне обґрунтування достовірності результатів теоретичних досліджень напруженого стану індикаторів втоми М. В. Лисканич, А. П. Джус

Исследование протечек газа в лабиринтном уплотнении газоперекачивающих агрегатов A. Беллауар

Транспорт та зберігання нафти і газу

Дослідження закономірностей сезонних змін параметрів роботи розподільних газопроводів М. Д. Середюк, М. І. Фик, Р. В. Апостол

Застосування сучасних програмних комплексів комп'ютерного моделювання для підвищення якості проектування та спорудження трубопроводів Я. В. Дорошенко, Ю. І. Дорошенко, С. І. Тихонов

Аналіз відносного внутрішнього коефіцієнта корисної дії газотурбінної установки В. П. Лісафін

Контроль, автоматика та електротехніка

Планування факторного експерименту досліджень засобів обліку природного газу в умовах реального середовища Н. І. Петришин, Т. І. Присяжнюк

Економіка та організація виробництва

Метод плинної змінної середньої в статистиці і прогнозному моделюванні та його застосування на прикладі ВАТ "Укрнафта" О. Б. Василик, Б. Д. Сторож, Я. Б. Сторож

Організація внутрішнього аудиту в НАК "Надра України" М. С. Орлів

Система показників планування конкурентоспроможності машинобудівного підприємства нафтогазового комплексу О. П. Романко

Екологічна безпека та раціональне природокористування

Прогнозування хімічного забруднення навколишнього середовища у районах розробки нафтових родовищ Я. М. Семчук, Е. Е. Абдурагімова

Виникнення і розвиток надзвичайних ситуацій природного характеру та їх вплив на магістральні нафтогазопроводи в Івано-Франківській області Я. М. Семчук, О. С. Малишевська

Використання методів нечіткої логіки для визначення рівня забруднення грунтів викидами підприємств нафтогазової промисловості B. В. Демчук

Формування техногенних ландшафтів і забруднення довкілля під впливом калійних та нафтогазових підприємств О. Р. Манюк

Оцінка екологічних аспектів при впровадженні стандартів ІSO 14000 на підприємствах НАК "Нафтогаз України" О. Р. Стельмах, Л. М. Архипова, Г. Д. Стельмахович