Геологія та розвідка нафтових і газових родовищ

Виявлення залежності між фазовим станом скупчень вуглеводнів і пластовими температурою та тиском Південного нафтогазоносного регіону України М. В. Ляху, Р. М. Ляху

Екологічні функції п'єзомінімумів водонапірних систем в земній корі О. О. Орлов, Я. А. Абукова, Ю. І. Яковлев, В.Г.Омельченко, А. Я. Гаєв, J. М. Cheng, R. R. Zhao

Розвідувальна ma промислова геофізика

Контроль за зміною положення ВНК і ГВК з метою запобігання обводненню продуктивних пластів у процесі розробки родовищ Д. Д. Федоришин, М. М. Витвицька

Аналіз чинників, що впливають на формування структури потоку флюїду в стовбурі свердловини під час проведення вимірювань термокондуктоміром В. А. Старостін, О. М. Перегінець

Геолого-гравітаційне моделювання структур у піднасуві Буковинських Карпат Я. С. Мончак, С. Г. Анікеєв, В. П. Степанюк, Г. О. Жученко, Т. М. Іваницький

Буріння нафтових і газових свердловин

Особливості буріння горизонтальних свердловин у зонах залягання нестійких гірських порід Я. В. Кунцяк, Р. Я. Кунцяк

Відновлення проникності і закріплення при вибійної зони тонкошаруватих газоносних пластів газових родовищ Передкарпаття Я. О. Адаменко, М. І. Чорний, О. М. Чорний

Перспективні напрямки удосконалення тампонажних суспензій для кріплення свердловин Б. А. Тершак

Обсадні труби та їх з'єднання: аналіз сортаменту, оцінка напружено-деформованого стану В. М. Мойсишин, В. В. Сіренко

Нафтогазопромислове обладнання

Застосування композиційних матеріалів в нафтовидобувному комплексі Б. В. Копей, М. М. Архірей, Т. П. Венгринюк

Розроблення з'єднань склопластикових порожнистих насосних штанг та визначення навантажень на них Б. В. Копей, О. О. Кузьмін, В. Б. Копей

Експериментальна оцінка механічних властивостей сталі І7Г1С тривалоексплуатованих магістральних газопроводів Д. Ю. Петрина

Транспорт та зберігання нафти і газу

Практичні результати впливу електричного поля на реологію нафти O.Є. Федоров

Удосконалення агрегативної моделі складних газотранспортних систем з метою аналізу багаторівневих складних газопровідних мереж Д. Ф. Тимків, Ю.Г. Мельниченко

Контроль, автоматика та електротехніка

Оптимізація перерізу проводів ліній електричних мереж підприємств нафтогазового комплексу за умовою економічності Ю. Ф.Романюк, М. І. Петрова

Метод синтезу математичних моделей коливних процесів з некратними частотами М. І. Горбійчук, М. А. Шуфнарович

Економіка та організація виробництва

Аналіз економічної і енергетичної ефективності газотурбінних і електроприводних газоперекачувальних агрегатів (ГПА) В. К. Орлова, Ю. В. Чучук

Результати діагностики якості функціонування нафтогазового комплексу України Д. В. Шлемко, С. Я. Кісь, С. А. Побігун

Природно-техногенні процеси та економічні збитки від шкідливих впливів нафтогазових підприємств на навколишнє середовище Н. О. Гавадзин

Про деякі особливості процесу відтворення основних засобів газотранспортної галузі Л. Т. Гораль

Методичні засоби інвестиційного аналізу проектів пошуку та розвідки родовищ нафти і газу О. І. Гафич, П. М. Мельничук, О. Т. Москальський

Екологічна безпека та раціональне природокористування

Визначення режиму роботи гідравлічної системи уловлювання парів вуглеводнів О. В. Паневник

Дослідження впливу нафтопродуктів на атмосферу за допомогою математичного моделювання Д. Ф. Тимків, Я. М. Семчук, М. А. Наслєднікова

Екологічна оцінка рекреаційного потенціалу Солотвинських соляних озер Закарпатської області О. P. Манюк

Методика оцінки ураженості територій небезпечними екзогенними геологічними процесами з використанням геоінформаційних технологій Н. В. Журавель

Метод синтезу математичних моделей рівня води у р. Дністер залежно від погодних умов М. І. Горбійчук, О. В. Пендерецький

Дослідження впливу на навколишнє середовище місць зберігання нафтошламів А. В. Троценко, П. Г. Дригулич, А. В. Пукіш

Методи та засоби неруйнівного контролю і технічної діагностики

Метрологічний аналіз методик вимірювання поверхневого натягу рідин методом максимального тиску в бульбашці І. С. Кісіль, Ю. М. Кучірка, Р. І. Кісіль

Експериментальні дослідження щодо можливості застосування чотириконтактного електричного методу для контролю питомого електричного опору габаритних сталевих конструкцій Є. Р. Доценко, О. М. Карпаш, М. О. Карпаш

Перелік статей, опублікованих у "Науковому віснику ІФНТУНГ" за 2009 р.