Транспорт та зберігання нафти і газу

Зміна механічних та електрохімічних характеристик сталі газопроводів після тривалої експлуатації B. І. Похмурський, Є. І. Крижанівський

Вибір оптимальних параметрів системи газопостачання за показниками надійності Ю. І. Зарубіна, В. Б. Михалків

Порівняння енерговитратності транспортування газу в сталевих і поліетиленових газопроводах систем газопостачання населених пунктів A. І. Ксенич, М. Д. Середюк

Геологія та розвідка нафтових і газових родовищ

Обґрунтування можливості картування нафтогазоперспективних об'єктів в умовах Північно-Західної частини шельфу Чорного моря на основі сейсмогравітаційного моделювання О. П. Петровський, Б. Б. Габльовський, Н. С. Ганженко, Т. О. Федченко

Довгострокове прогнозування розвитку провальних проявів сульфатного і карбонатного карсту в неогенових відкладах Передкарпаття (на прикладі території Львівської області) І. В. Чепурний

Особливості геологічної будови та оцінка перспектив нафтогазоносності відкладів середнього міоцену і верхнього олігоцену на родовищі Субботіна C. Г. Вакарчук, О. А. Шевченко, Т. Є. Довжок, П. М. Чепіль, М. В. Харченко, Ю. А. Караваєва

Розвідувальна та промислова геофізика

Використання термоактиваційного каротажу під час контролю за обводненням низькодебітних нафтових пластів І. О. Федак, В. А. Старостін

Розробка та експлуатація нафтових і газових родовищ

Методика визначення тривалості періоду фонтанування нафтової свердловини B. С. Бойко, Р. В. Грибовський, Л. М. Кеба

Методика встановлення нафтової облямівки на початковій стадії розробки Г. В. Татарин

Буріння нафтових і газових свердловин

Розробляння методики вибору рецептури обробки цементного розчину Я. С. Коцкулич, В. І. Гриманюк

Нафтогазопромислове обладнання

Втомні характеристики склопластикових та зміцнених склопластиковою ізоляцією сталевих насосних штанг при асиметричному навантаженні Б. В. Копей, І. І. Стеліга, В. Б. Копей

Вплив тиску на структуру і властивості породоруйнівних елементів системи алмаз - Fe - Сu - Ni - Sn - CrB2 M. О. Бондаремко, В. А. Мечник, М. В. Супрун

Ідентифікація моменту зміни вібраційного стану газоперекачувальних агрегатів природного газу М. І. Горбійчук, С. Т. Самуляк, І. В. Щупак

Надежность газоперекачивающих агрегатов с центробежным нагнетателем RF-2BB-30 "Купер-Бессемер" Б. В. Копей, А. Беллауар, Н. Абдельбаки

Контроль, автоматика та електротехніка

Розробка системи контролю фізико-механічних властивостей гірських порід за допомогою методів нечіткої кластеризації Я. Р. Когуч, С. Ф. Кукурудз, В. М. Королик, Н. В. Сабат, І. І. Чигур, М. В. Шавранський

Методи та засоби неруйнівного контролю і технічної діагностики

Досвід оцінювання втрат теплової енергії на прикладі корпусу вищого навчального закладу О. М. Карпаш, І. В. Рибіцький, І. М. Дячишин, М. О. Карпаш, І. М. Артим

Економіка та організація виробництва

Аналіз тенденцій екологічних витрат у нафтогазовидобуванні М. О. Данилюк, Т. С. Паславська

Основні тенденції формування світового ринку скрапленого природного газу О. Г. Дзьоба

Оцінка та аналіз конкурентоспроможності інноваційних проектів у стратегічному управлінні технологічних парків України М. Ю. Петрина, С. В. Максим'юк

Ціноутворення і тарифи на енергоресурси в умовах ринкової економіки Л. Ю. Козак, І. В. Миронова

Проблеми енергозбереження газотранспортних підприємств в умовах кризи М. Д. Степ'юк, Л. Т. Гораль, В. І. Мілевська

Класифікаційна модель чинників відновлення лінійної частини магістральних газопроводів I. В. Федорович, Г. О. Зелінська

Екологічна безпека та раціональне природокористування

Дослідження техногенного забруднення геологічного середовища в районі Гнідинцівського ГПЗ Б. Й. Маєвський, П. Г. Дригулич, Т. М. Пукіш, В. Р Хомин, А. В. Пукіш