Економіка та організація виробництва

Трансрегіональні корпоративні структури і регіональна економіка: умови ефективної взаємодії та співпраці М. В. Палійчук, В. В. Шкварилюк, В. В. Попович, Р. Т. Мацьків

Аналіз потенційної ресурсної бази для диверсифікації джерел та шляхів постачання природного газу в Україну О. Г. Дзьоба

Концептуальні підходи до відображення витрат розвідки і оцінки корисних копалин видобувними підприємствами Т. В. Савчук

Геологія та розвідка нафтових і газових родовищ

Ресурсна база вуглеводнів прилеглого шельфу о. Зміїний у зв'язку з делімітацією українсько-румунського кордону Б. Й. Маєвський, П. М. Мельничук, С. С. Куровець

Методика кількісного визначення температурного впливу на енергетичні властивості покладів вуглеводнів О. О. Орлов, В. Г. Омельченко, О. М. Трубенко, Т. В. Омельченко

Розвідувальна та промислова геофізика

Геолого-геофізичні параметри складнопобудованих порід-колекторів неогенових відкладів нафтогазових родовищ Передкарпатського прогину С. Д. Федоришин

Буріння нафтових і газових свердловин

Забезпечення точності виготовлення різьб обсадних труб шляхом застосування параметричного проектування профілю різальної частини різьбонарізних інструментів у середовищі системи програмування "Делфі" О. Р. Онисько, Л. О. Борущак, В. Б. Копей

Розробка та експлуатація нафтових і газових родовищ

Закономірності винесення механічних домішок із продуктивних пластів на родовищах НГВУ "Охтирканафтогаз" та НГВУ "Чернігівнафтогаз" A. Я. Янишевський

Нафтогазопромислове обладнання

Моделювання різьб насосних штанг методом скінченних елементів Б. В. Копей, В. В. Михайлюк, В. Б. Копей

Визначення критеріального рівняння коефіцієнта місцевого опору прямотечійних відцентрових сепараційних елементів як з аксіально-лопатковим, так і з тангенціальним завихрювачем B. В. Тюрін

Механіко-математична модель континуального тіла для інженерних розрахунків елементів нафтопромислового обладнання А. О. Бедзір, О. О. Бедзір, А. С. Величкович

Визначення закону руху двоступінчастого двоциліндрового поршневого компресора числовим методом Ф. І. Стоцький, Т. Ф. Тутко

Дослідження умов утилізації нафтових газів О. В. Паневник

Транспорт та зберігання нафти і газу

Особливості гідравлічного розрахунку нафтопроводу, що транспортує нелінійнов'язкопластичну рідину С. Р. Яновський, М. Д. Середюк

Вплив експлуатаційних перевантажень на механічні властивості сталей трубопроводів Д. Ю. Петрина

Залежність швидкості згущення дисперсної фази суспензії від властивостей двофазного потоку А. М. Касімов, О. А. Атаманюк, О. М. Назаренко

Еволюція поліетиленових матеріалів у процесі спорудження газопроводів Л. С. Шлапак, М. В. Панчук, О. О. Сенич, П. Верееке

Контроль, автоматика та електротехніка

Перспективи використання спеціалізованих геоінформаційних систем у нафтогазовому комплексі Н. Б. Клід

Екологічна безпека та раціональне природокористування

Оцінка впливу спорудження нафтогазових свердловин на водне середовище Л. М. Архипова, Я. О. Адаменко

Потенційні екологічні небезпеки у процесі експлуатації нафтових родовищ на кінцевій стадії розробки (на прикладі Північнодолинського та Долинського родовищ) В.3. Сабан, Я. М. Семчук

Геоекологічні особливості Карпат і Передкарпатської нафтогазоносної провінції як зони рекреації Ю. М. Лабій