Геологія та розвідка нафтових і газових родовищ

Вивчення порового простору порід-колекторів міоценових відкладів Більче-Волицькоїзони за даними ртутної порометріїта опису шліфів Д. Д. Федоришин, Я. М. Коваль

Побудова детальних геолого-технологічних моделей покладів вуглеводнів за допомогою просторової кореляції розрізів В. П. Гришаненко, М. В. Гунда, Р. І. Дівончук, П. М. Сміх

Використання ядерно-фізичних методів досліджень свердловин для оцінки мікротріщинуватості колекторів карбонатного типу І. О. Федак, В. А. Старостін

Палеотектоніка (геодинаміка) Миколаївсько-Артюхівської групи структур В. А. Іванишин, О. О. Орлов, В. Г Омельченко

Буріння нафтових і газових свердловин

Щодо технології ліквідації прихоплень колон труб ударними механізмами В. М. Чарковський

Комп'ютерне моделювання механічної поведінки бурильних колон у надглибоких похило-скерованих свердловинах В. В. Гайдайчук, В. І. Гуляєв, С. М. Худолій Л. В. Гловач

Розробка та експлуатація нафтових і газових родовищ

Деякі напрямки розвитку методів інтенсифікації нафтогазовидобутку шляхом впливу на привибійну зону пластів Я. Б. Тарко

Новітні методи розкриття та освоєння пластів з аномально низькими пластовими тисками (АНПТ) О. О. Іванків, В. М. Світлицький, М. М. Яворський, A. А. Писаренко

Визначення продуктивності горизонтальної свердловини в просторово анізотропному овальному пласті Р. В. Бойко

Вивчення можливості застосування нітрилотриметилфосфонової кислоти для оброблення продуктивних пластів М. І. Рудий, М. П. Вантух, В. В. Костецький, В. В. Барабаш

Нафтогазопромислове обладнання

Кінематичний аналіз виконавчого механізму одноплечого верстата-гойдалки Є. І. Крижанівський, Б. Д. Малько , В. Я. Попович

Оболонкові пружні елементи для бурових амортизаторів: досвід конструювання та розрахунку B. М. Шопа, І. П. Шацький, А. С. Величкович, І. Й. Попадюк, О. О. Бедзір

Аналіз ефективності роботи відцентрового насоса на основі його термодинамічної моделі B.С. Кocтuшuн, П. М. Николин

Вплив жорсткості віброізолятора на коливання ліфтової колони під час експлуатації свердловини підземного сховища газу C.Ф. Савула, Є. В. Харченко

Узагальнені динамічні критерії оптимальних режимів пуску механізмів підйому вантажу кранів В. С. Ловейкін, Ю. В. Човнюк, М. Г. Діктерук, О. М. Шутовський

Транспорт та зберігання нафти і газу

Визначення пропускної здатності магістрального газопроводу з урахуванням роботи підземного сховища газу М. І. Фик, М. Д. Середюк

Визначення залишкових напружень в зоні кільцевих зварних з'єднань різнотовщинних труб О. О. Іванчук, В. А. Осадчук

Оптимізація товщини композитних бандажів при ремонті трубопроводів з дефектами Б. В. Копей, В. Б Колей, А. В. Максимук, Н. В. Щербина, А. М. Найда

Вплив розташування відносно зварного шва поверхневої тріщини в стінці труби на залишкову довговічність зварного з'єднання Ю. В. Банахевич, О. Є. Андрейків, М. Б. Кіт

Напружений стан трубопроводу при споруджуванні поворотів траси без технологічних захльостів В. Г. Топоров, І. М. Рузіна

Економіка та організація виробництва

Методичні підходи до обліку та амортизації буферного газу ПСГ М. О. Данилюк, В. К. Орлова, Л. Т. Гораль

Використання галузевого інтелекту в контексті безпеки соціоприродних систем (на прикладі нафтогазової галузі) Є. І. Крижанівський, С. Я. Кісь, В. П. Петренко, І. Б. Галюк

Оцінка інвестиційних проектів освоєння нафтогазових ресурсів методом реальних опціонів Я. С. Витвицький

Роль сучасних концепцій менеджменту у розвитку нафтогазового комплексу України А. С. Полянська

Організаційно-правові та фінансові проблеми управління процесами використання альтернативних паливно-енергетичних ресурсів в Україні І. В. Андрійчук

Методичні аспекти застосування стратегічних карт під час аналізу операційних витрат підприємств нафтогазового комплексу І. В. Перевозова

Екологічна безпека та раціональне природокористування

Використання цифрових моделей рельєфу при розв'язанні інженерних задач О. Я. Кравець, P. M. Рудий

Небезпечні зсувні явища на об'єктах нафто- та газопроявів М. В. Амброзяк

Оцінка гідрогеологічних параметрів крейдового водоносного комплексу — горизонту захоронения високомінералізованих розсолів Калуш-Голинського родовища калійних солей О. Р. Манюк

Проблема збереження біорізноманіття на територіях з техногенним впливом (на прикладі центральної частини Івано-Франківщини) Л. Д. Потравич

Способи та засоби зменшення пилового забруднення атмосфери при відкритій розробці калійних солей Я. М. Семчук, Л. В. Палійчук

Методи та засоби неруйнівного контролю і технічної діагностики

Визначення напружено-деформованого стану дугових елементів в просторових системах трубопроводів на ремонтних ділянках М. М. Семеген, 3. П. Лютак

Математична модель обробки сигналу ультразвукових пластинчастих хвиль І. 3. Лютак