Вплив палеоструктурних елементів на ємнісно-фільтраційні параметри палеогенових порід-колекторів та їх нафтогазоносність в межах Долинського та Бориславського нафтопромислових районів С. С. Куровець

Розвідувальна та промислова геофізика

Дослідження впливу структури порового простору на зв'язок колекторських і фільтраційних властивостей гірських порід (на прикладі нафтогазових родовищ Дніпровсько-Донецької западини) А. В. Старостін

Статистична модель нейтронної пористості тонкошаруватих відкладів сарматського віку Зовнішньої зони Передкарпатського прогину О. М. Карпенко

Буріння нафтових і газових свердловин

Комбіноване руйнування гірських порід при бурінні глибоких свердловин Е. М. Барановський, В. М. Мойсишин

Аналіз методик розрахунку обсадних колон на двовісне навантаження Я. С Коцкупич, І. І. Наритник, М. В. Сенюшкович, О. В. Тіщенко

Дослідження виникнення низькочастотних коливань на імітаційній моделі бурильної колони Л. М. Заміховський, Б. М. Малярчук, П. І. Огородніков

Термодинамічний підхід до оцінки твердості гірських порід і визначення величини питомої енергії руйнування Д. Ю. Мочернюк, Я. В. Кунцяк

Результати розробки та впровадження удосконаленої технології установлення ізоляційних мостів Б. А. Тершак

Визначення теплових потоків при руйнуванні породи алмазними буровими вставками М. О. Бондаренко, В. А. Мечник

Вплив кривизни стовбура свердловини на статичні форми рівноваги неорієнтованих КНБК І. І. Чудик, А. А. Козлов

Розробка та експлуатація нафтових і газових родовищ

Розрахунковий метод визначення пластового тиску в газових свердловинах в умовах низькопроникних колекторів Н. В. Дубей

Нафтогазопромислове обладнання

Визначення залишкового ресурсу нафтогазопромислових трубопроводів з композитними бандажами Б. В. Копей, А. М. Найда, В. Б. Копей

Вплив характеристик наземного та глибинного обладнання на режим роботи верстата-гойдалки Б. Д. Малько, В. Р Харун, В. Я. Попович

Вибір режимів різання при відрізанні фрезами з врахуванням динамічного стану інструменту В. Г. Панчук

Транспорт і зберігання нафти і газу

Визначення пропускної здатності кільканиткового газопроводу при роботі з відкритими перемичками на ділянках М. Д. Середюк, А. І. Ксенич, М. І. Фик

Контроль, автоматика та електротехніка

Нечітка модель керування регулятором напруги силового трансформатора М. В. Шавранський, В. М. Шавранський

Математична модель процесу низькотемпературної сепарації газу М. І. Горбійчук, Н. Л. Кулинин

Економіка та організація виробництва

Про ефективність використання інтелектуально-ресурсного потенціалу нафтогазової промисловості України в контексті економічної безпеки С. Я. Кісь, Н. В. Люта, В. П. Петренко

Стан та перспективи розвитку нафтогазового технопарку Національного технічного університету нафти і газу М. Ю. Петрина

Модель процесу спорудження свердловин та оцінка його ефективності А. О. Устенко, О. Я. Малинка

Українська енергетика в глобальному середовищі Л. М. Кобилянська

Економічні передумови оптимального управління процесом формування прямих витрат на буріння свердловин І. Г. Фадєєва

Систематизація методів калькулювання собівартості продукції Т. П. Коваленко

Екологічна безпека та раціональне природокористування

Розвиток вчення В.І. Вернадського про біосферу та її компоненти для організації екологічного моніторингу Я. О. Адаменко, О. М. Карпаш, А. Д. Стефанів, М. М. Николяк

Богородчанський газотранспортний вузол та екологічний стан флори в зоні його впливу Л. Д. Потравич

Оцінка стану ландшафтів методами моніторингу території нафтогазоносних районів А. Д. Стефанів

Методи та засоби неруйнівного контролю і технічної діагностики

Аналіз методів для кількісної оцінки сили адгезії металізованих покриттів О. М. Карпаш, В. Д. Миндюк