Геологія та розвідка нафтових і газових родовищ

Пошуки резервуарів вуглеводнів у глибокозанурених горизонтах Срібнянської депресії Дніпровсько-Донецької западини аерокосмічними методами О. Т. Азімов

Диз'юнктивно-екрановані пастки та покришки як фактор формування та збереження покладів вуглеводнів в межах Північної бортової зони Харківського блоку Дніпровсько-Донецької западини О.О. Ванчак

Вплив геологічної будови нафтогазових родовищ Внутрішньої зони Передкарпатського прогину на деформаційні процеси породних масивів та експлуатаційних колон свердловин Н. В. Гоптарьова

Нафтогазопромислове обладнання

Вплив вібрації на кристалічну структуру долотної сталі Є. І. Крижанівський, Л. Д. Пітулей, Д. І. Феденчук

Удосконалення експериментального дослідження навантаження колони насосних штанг В. М. Івасів, В. Р Харун, П. В. Пушкар, В. І. Артим, І.С. Атаманчук

Підвищення довговічності деталей насосів та компресорів нафтогазової промисловості ультразвуковим зміцненням Ю. Д. Петрина, Р. С. Яким, А. В. Швадчак

Технічний стан металоконструкцій під обладнання бурових установок з урахуванням причинних факторів позаексплуатаційного виходу їх з ладу Л. П. Свід, С. Л. Свід

Моделювання роботи безманжетного клапана поршневого бурового насоса С. С. Чаплінський, Б. В. Копей, І. Д. Лівак, В. Б. Копей

Мікробудова зламів зразків, використаних для оцінки К високоміцних долотних сталей Ю. Д. Петрина, Т. В. Лукань, О. В. Корнута

Параметричний ряд циркуляційних систем мобільних установок для буріння і капітального ремонту свердловин Б. В. Копей

Розробка та експлуатація нафтових і газових родовищ

Оптимізація тривалості часу роботи нафтових свердловин між повторними тепловими обробленнями В. С Бойко, С. П. Поліщук, А. І. Піта, В. С. Орлів

Пошук ефективних поверхнево-активних речовин для дії на нафту Бугруватівського родовища М. І. Рудий, М. В. Заяць

Оптимізація втрат газу при продуванні свердловин шляхом використання ПАР В. Б. Воловецький, О. М. Щирба

Буріння нафтових і газових свердловин

Акустичні методи оцінювання та прогнозування ступеня порушеності гірських порід Е. М. Барановський, В. М. Мойсишин

Імітаційне моделювання параметрів процесу буріння для запобігання аварійних ситуацій і ускладнень М. В. Шавранський

Кінетична модель процесу отримання поліфункціонального реагенту для бурових розчинів О. А. Жуган

Транспорт і зберігання нафти і газу

Підсилення магістральних трубопроводів бандажами на розширному бетоні Б. С. Білобран, Я. Б. Якимечко, С. Ф. Савула, Ю. В. Банахевич, Р. Я Якимечко

Економіка та організація виробництва

Методологічні особливості програми аудиту капіталу на нафтопереробних підприємствах І. І. Сахарцева

Методи оцінки інтелектуального капіталу інноваційних організацій нафтогазового комплексу Я. С. Витвицький

Менеджмент систем якості на вітчизняних підприємствах нафтогазової промисловості: актуальність та практичні аспекти А. С. Полянська, І. М. Станьковська

Оцінювання ефективності технологічних інновацій при оптимізації виробничої потужності нафтогазовидобувних підприємств М. О. Данилюк, І. М. Мазур

Екологічна безпека та раціональне природокористування

Оцінка втрат нафтопродукту при первинному заповненні підземного резервуара в кам'яній солі та шляхи їхнього скорочення Р. М. Говдяк, Л. К. Дубровський, Ю. А. Нечаєв

Вплив магістральних газопроводів на ландшафти у Карпатах та на Прикарпатті Л. Д. Потравич

Підвищення ефективності споживання палива у газотранспортній системі України Л. Ю. Козак, В. М. Сеничак

Система екологічно прийнятних методів освоєння нафтогазоконденсатних родовищ Я. О. Адаменко, Т. В. Кундельська, М. М. Николяк

Особливості оцінки впливів об'єктів нафтогазового комплексу на екологічні системи Прикарпаття В. С Скрипник

Експериментальні дослідження процесу змішування рідин в пористому середовищі В. Я. Грудз, Б. Ю. Депутат

Методи та засоби неруйнівного контролю і технічної діагностики

Розв'язання оберненої одномірної задачі теплопровідності для цілей неруйнівного контролю М. О. Карпаш, В. М. Мойсишин

Метод оперативного визначення крайового кута змочування Р. Т. Боднар, М. М. Дранчук, В. Б. Біліщук, Б. В. Костів

Неруйнівний контроль та технічна діагностика бурового, нафтогазового обладнання та інструменту О. М. Карпаш, Я. М. Зінчак, П. Я. Криничний

Метод ідентифікації параметрів математичної моделі за умов апріорної та поточної невизначеності процесу буріння Г. Н. Семенцов, О. В. Фадєєва

Структура системи автоматизованого контролю для оцінки буримості гірських порід в процесі поглиблення свердловин Г. Н. Семенцов, Я. Р. Когуч, Н. В. Сабат