Актуальні питання підготовки кадрів для нафтогазової галузі

Газонафтопромисловому факультету - 60 років І. А. Васько

Організація навчального процесу у контексті нинішніх вимог до підготовки фахівців Ф. B. Козак, Б. В. Сверида

Кафедра буріння нафтових і газових свердловин - етапи становлення Я. С. Коцкулич

Проблеми підготовки фахівців для нафтогазової галузі України М. С. Опольський

Дослідження впливу різних факторів на результати навчання студентів Л. І. Григорчук., М. М. Осипчук, Б. В. Сверида

Буріння нафтових і газових свердловин

Вплив замкових з'єднань на коливні процеси, які виникають в бурильній колоні Л. М. Заміховський, Б. М. Малярчук, П. І. Огородніков

Енергетичні теорії міцності та їх використання в механіці гірських порід Е. М. Барановський, В. М. Мойсишин

Аналіз сучасного стану гвинтових вибійних двигунів для буріння свердловин на нафту і газ В. Г. Ясов

Дослідження впливу інтенсивності викривлення стовбура горизонтальної свердловини на стійкість її стінок Д. Ю. Мочернюк, Я. В. Кунцяк, Р. Я. Кунцяк

Стан кріплення нафтогазових свердловин і шляхи його покращання Я. С Коцкулич, І. І. Витвицький

Надійність кріплення свердловин при спуску колон секціями О. Г. Лазаренко, О. М. Полянський, О. В. Лужаниця, Я. С Коцкулич

Шляхи підвищення ефективності встановлення ізоляційних екранів Б. А. Тершак

Поточний стан розмежування продуктивних пластів у свердловинах роменської групи родовищ ДДз Ю. Г. Верьовкіна, Б. А. Тершак, І. І. Наритник

Освоєння шельфу - нафтогазове майбутнє України В. Р. Возний, С. В. Голубков

Свердловинна ежекційна система і методика її розрахунку О. В. Паневник, Р. Г. Онацко

Розробка та експлуатація нафтових і газових родовищ

Підвищення ефективності теплових промивань фонтанних свердловин з метою депарафінізації ліфтових труб В. С. Бойко, С. П. Поліщук, А. І. Піта, Р. В. Грибовський, І. М. Піта, В. С. Орлів

Установка для моделювання процесу ендо- та екзотермічного впливу на привибійну зону продуктивних пластів В. М. Світлицький, Б. Б. Синюк, О. О. Іванків

Транспорт і зберігання нафти і газу

Зменшення ризиків небезпеки при експлуатації нафтопроводів Г. М. Кривенко, Я. М. Семчук, М. П. Возняк, Л. В. Возняк

Дослідження впливу зовнішніх факторів на режимні параметри роботи магістральних нафтопроводів М. П. Возняк, М. М. Слепко

Комп'ютерне моделювання розтікання нафти та зони забруднення Г. М. Кривенко

Вивчення впливу геометричних характеристик трубчастої насадки на тепловіддачу Ф. В. Козак, Я. М. Дем'янчук

Економіка та організація виробництва

Аналіз участі НАК „Нафтогаз України" в формуванні бюджету України В. К. Орлова, Т. В. Савчук

Методика обліку виробничих витрат і калькулювання собівартості будівництва свердловин В. К. Орлова, Т. Я. Коцкулич

Прийняття управлінських рішень на підставі релевантної інформації В. К. Орлова, Т. І. Долішня

Продаж природного газу як об'єкт обліку, аналізу та контролю О. М. Гречка