Геологія та розвідка нафтових і газових родовищ

Щодо перспектив дорозвідки родовищ Передкарпатсього прогину на завершальній стадії розробки М. І. Манюк, С. С Куровець, Б. Й. Маєвський

До питання прогнозування якості порід-колекторів і порід-покришок Є. А. Бригиневич, О. М. Трубенко

3 історії досліджень нафтогазових родовищ в Прилуцькому нафтогазопромисловому районі Л. В. Плаксій

Експлуатація нафтогазових родовищ як чинник техногенних змін геологічного середовища Д. Ю. Юрченко

Розвідувальна і промислова геофізика

Вплив вторинних процесів утворення порід-колекторів на достовірність визначення коефіцієнта пористості методом акустичного каротажу A. В. Старостін, О. Н. Струтинська, В. А. Старостін

Нові методичні підходи до геофізичних робіт з картування пасток вуглеводнів у Бориславсько-Покутській зоні на прикладі Meришорської площі B. В. Гневуш, В. А. Борсук

Лазерний реєстратор для деформографічних досліджень С. В. Кравець, Д. В. Малицький

Нафтогазопромислове обладнання

Визначення залишкового ресурсу роботи кільцевих зварних з'єднань газопроводів Є. І. Крижанівський, О. С Тараєвський

Аналіз технологічних шляхів виготовлення штоків бурового насоса Ю. Д. Петрина, А. В. Швадчак, Р. С. Яким, Б. О. Борущак

Динаміка взаємодії багатопарних фрикційних вузлів стрічково-колодкового гальма (частина перша) Д. О. Вольченко, Л. І. Криштопа, Д. Ю. Журавльов

Втомне руйнування склопластикових насосних штанг при згині Б. В. Копей, В. Б. Копей

Перспективний гідроприводний верстат-качалка В. О. Воробйова, М. С. Воробйов

Розробка та експлуатація нафтових і газових родовищ

Втрати газу при продувці викидних ліній газових свердловин О. Ю. Витязь, В. Б. Воловецький

Буріння нафтових і газових свердловин

Новий підхід до вирішення проблеми стійкості стовбура свердловини Е. М. Барановський, В. М. Мойсишин

Визначення умов подібності при фізичному моделюванні робочого процесу свердловинного струминного насоса О. В. Паневник, Р. Г. Онацко

Визначення функції K-тарування для різьбових з'єднань бурильних труб Р. В. Рачкевич, В. І. Артим, А. В. Козлов

Транспорт і зберігання нафти і газу

Математична модель аналітичного дослідження витіснення двофазної системи з трубопроводу і методи підвищення ефективності його роботи Д. Ф. Тимків, В. Г. Франчук

Контроль, автоматика та електроніка

Метрологічні дослідження малоінерційного манометра для контролю нестаціонарних газових потоків Б. В. Долішній, Ф. В. Козак, О. Є. Середюк

Нечітка модель автоматизованого контролю несанкціонованого витікання нафти з нафтопроводу О. В. Кучмистенко

Економіка та організація виробництва

Нечітке моделювання собівартості буріння свердловин на нафту і газ М. О. Данилюк, І. Г. Фадєєва

Організація інформаційного забезпечення управління виробничими процесами (на прикладі УБР) А. О. Устенко, О. Я. Малинка

Оцінка нематеріальних активів геологорозвідувальних організацій Я. С. Витвицький

Розподіл непрямих виробничих витрат на бурових підприємствах Т. Я. Коцкулич

Оцінка ефективності інвестицій у нафтовидобуванні за допомогою комп'ютеризованої програми У. Я. Витвицька

Екологічна безпека та раціональне природокористування

Дослідження оптимального режиму роботи газової опалювальної котельні при спільній роботі з вуглекислотною установкою Р. М. Говдяк

Моделювання рельєфу при вирішенні інженерних та екологічних задач P. M. Рудий, О. Я. Кравець, Я. С. Кравець

Про альтернативні палива поршневих двигунів нафтогазової галузі В. М. Мельник, Ф. В. Козак, Л. І. Гаєва

Аналіз методів розрахунку забруднення атмосфери від джерел компресорних станцій магістральних газопроводів Я. М. Семчук, Л. Б. Чабанович

З історії екологічних досліджень на території впливу Богородчанського газотранспортного вузла Л. Д. Потравич

Застосування комплексу геохімічних та біологічних методів для виявленя забруднень грунтів важкими металами Я. С. Коробейникова, О. Д. Мельник, А. В. Пукіш, Л. Є. Ковальчук, П. М. Телюк

Методи та засоби неруйнівного контролю і технічної діагностики

Моделювання деформаційних процесів з метою встановлення універсальних зв'язків між параметрами, що характеризують мікро- та макроструктуру металу Н. Я. Габльовська