Буріння нафтових і газових свердловин

Вибір критеріїв оптимізації та розрахунок трицентраторних неорієнтованих вибійних компоновок І. В. Воєвіоко

Напрямки удосконалення спуско-підіймального комплексу Л. П. Свід

Розрахунок форми стовбура свердловини та деяких його диференційних характеристик на основі використання сплайн-інтерполяції О. П. Петровський, В. В. Гладун, П. М. Чепіль, І. С Чуприна, А. П. Толкунов, Я. М. Заворотько, В. М. Суятінов, І. О. Петровська

Розробка та експлуатація нафтових і газових родовищ

Дослідження вільного усталеного осадження піску у в'язкому середовищі B. C. Бойко, І. А. Франчук, С. І. Іванов, С. П. Поліщук

Дослідження можливості оцінки рівня рідини в свердловині за характеристиками коливних процесів ШГНУ О. В. Євчук, Л. М. Заміховський

Стаціонарна течія газу у вертикальній свердловині при великих тисках. 2 А. І. Марковський

Вплив фізико-хімічних властивостей низькопористого колектора на застосування акустичного методу інтенсифікації припливу І. М. Шевченко, О. В. Леонтьєв

Нафтогазопромислове обладнання

Mathematic modelling of the copper recovery process from wastewaters using a graphite volumic electrode I. Polarisation curves Mihaly-Cozmuta Anca, Mihaly-Cozmuta Leonard, Toader Cezar, Bancila-Afrim Nicolae

Leaching of low-grade chalcocite-covellite-chalcopyrite ore with sulphuric acid in absence and presence of oxidizing agents Camelia Luminita Varga, Anca Mihaly-Cozmuta, Bancila-Afrim Nicolae, Cezar Toader

Researches concerning the influence of ionic exchange column's geometry on copper recovery efficiency from mine waters Leonard Mihaly-Cozmuta, Anca Mihaly-Cozmuta, Camelia Varga, Nicolae Bancila-Afrim

Контроль, автоматика та електротехніка

Побудова інформаційної предикатної схеми як середовища виконання трансформації запитів користувача щодо напівструктурованої інформації нафтогазової предметної області В. І. Шекета

Аналіз інтерпольованих функцій перетворення робочих еталонів об'єму газу В. В. Вощинський

Екологічна безпека та раціональне природокористування

Оцінка антропогенного навантаження на навколишнє середовище гори Говерли Я. О. Адаменко, О. Р. Стельмах, О. М. Карпаш, О. М. Журавель, Т. В. Кундельська, Г. Є. Долгопола, Л. М. Консевич, В. М. Клапчук, О. І. Киселюк, О. В. Тимчук

Лікарські природні ресурси рослин рекреаційних зон в зонах нафтовидобування Я. Д. Гладун

Рекреаційні об'єкти Коломийського району та міста Коломиї А. І. Нєвєнченко

Екологічна безпека Мізуньської рекреаційної зони Я. С. Коробейникова

Моделі діяльності і поведінки людини-оператора в людино-машинних системах гібридного інтелекту Г. Н. Семенцов, І. І. Чигур, Л. І. Костельна

Прогнозування корозійної витривалості трубних сталей та зварних з'єднань при низьких частотах навантаження Л. Я. Побережний

Рекреаційно-туристичний потенціал Івано-Франківської області та його використання М. М. Приходько

Медико-біологічні та токсиколого-екологічні аспекти одоризації природного газу альдегідом кротоновим В. П. Гончар, М. І. Братах, А. В. Васадзе, С. М. Винник, З. В. Шеїна, Л. Н. Найдьонова

Моршинське родовище мінеральних розсолів - передумова функціонування курорту Моршин М. Я. Магас

Досвід радонометричного і структурно-геодинамічного картування порід фундаменту при геоекологічних дослідженнях О. В. Шабатура

Раціональне природокористування та рекреаційне використання території карпатського НПП В. М. Клапчук, Л. Ф. Гоцул

До реалізації програми щодо розвитку регіональних рекреаційних зон України (стан та методичні рекомендації) М. І. Толстой

Рекреаційні ресурси ландшафтних комплексів Горган А. В. Мельник, Т. М. Лаврук

Методика дослідження стану акустичного навантаження на об'єктах нафтогазового комплексу О. В. Паневник, І. В. Лаврук

Дослідження параметрів гідрографічної мережі верхньої частини басейну Дністра Б. В. Кіндюк

Study concerning accumulation of heavy metals in spontaneously vegetation grows up on the walls of the tailing ponds Leonard Mihaly-Cozmuta, Anca Mihaly-Cozmuta, Gheorghe Vatca, Vasile Viman, Camelia Varga, Nicolae Bancila-Afrim

Методи та засоби неруйнівного контролю і технічної діагностики

Швидкий FDK алгоритм для тривимірної реконструкції зображень в рентгенівській томографії О. В. Кабанова, С. А. Чеховський

Підвищення ефективності адаптивних систем з кореляційним прийманням сигналів І. В. Маслов, Л. М. Заміховський

Інформаційні матеріали журналу