Буріння нафтових і газових свердловин

Попередження міжпластової міграції газу в період цементування свердловин Я. С. Коцкулич, О. В. Лужаниця, О. Г. Лазаренко

Спрощення розрахункової схеми бурильної колони Б. Д. Малько, Я. І. Козак

Оцінка математичних моделей розрахунку довговічності елементів бурильної колони М. В. Лисканич, Я. С. Гриджук, Б. Д. Борисевич

Розрахунок компоновок низу бурильної колони (КНБК) з двома центраторами В. М. Івасів, І.I. Чудик, А. В. Козлов, В. Г. Глушич

Аналіз застосування електромагнітної дефектоскопії при контролі технічного стану обсадних колон В. А. Старостін, В. І. Прокопів, Г. С. Винничук

Розробка та експлуатація нафтових і газових родовищ

Тампонування високопровідних тріщин пласта під час впровадження методів підвищення нафтовилучення B. C. Бойко, С. І. Іванов, Р. В. Грибовський, В. М. Чучина

Прогнозування технологічних параметрів процесу створення міжсвердловинних потоковідхилювальних бар'єрів B. C. Бойко, Л. Д. Мельниченко, Р. В. Бойко

Нафтогазопромислове обладнання

Перспективи створення привода бурового верстата на принципі адаптації В. О. Воробйова, М. С. Воробйов

Ізотахний маховик М. С. Воробйов, Н. Б. Венгжиняк, О. П. Стапай

Оптимізація за допомогою вібрації структуроутворення на початковій стадії кристалізації армованого об'єму зубка бурового долота Л. Д. Пітулей, Д. І. Феденчук

Thermodynamic assessment of the copper-oxygen system Cezar Toader, Radu Cotetiu, Anamaria Dascalescu

Study of galvanic corrosion for titanium and alloys used in dental implantology Cezar Toader, Nicolae Bancila, Anamaria Dascalescu, Radu Cotetiu

Maximisation of extraction efficiencyin copper metallurgy Viorel Pop, Nicolae Bancila, Cezar Toader, Anamaria Dascalescu, Radu Cotetiu

Схематизація випадкового навантажування методом вкладених циклів Є. І. Крижанівський, В. М. Івасів, В. І. Артим, В. М. Нікітюк

Динаміка гідравлічної системи насоса з компенсатором Б. Д. Малько, Д. Р. Яцків

Дослідження тепловіддачі пульсуючого газового потоку Б. В. Долішній

Дослідження теплообміну трубчастого тепломасообмінного елементу Я. М. Дем'янчук

Транспорт і зберігання нафти і газу

Оцінка тріщиностійкості магістральних трубопроводів з позиції моделі Є. І. Крижанівський, В. П. Рудко, О. О. Онищук, Д. Ю. Петрина

Адаптивна модель процесу закачки газу в ПСГ за умов водонапірного режиму Р. Я. Шимко, В. Я. Ґрудз, Д. Ф. Тимків, Я. В. Грудз

Основні напрямки розвитку концепції надійності магістральних газопроводів P. M. Говдяк, Я. М. Семчук, Д. Ф. Тимків

Методичні основи визначення ризику, індексу небезпеки при проектуванні та експлуатації магістральних газопроводів P. M. Говдяк, Я. М. Семчук

Контроль, автоматика та електротехніка

Інформаційна модель контролю моменту обертання стола ротора бурової установки з дизельним приводом УРАЛМАШ-3000БД С. М. Бабчук

Нечітка модель статики відцентрового нагнітача природного газу М. І. Горбійчук. М. І. Когутяк

Економіка та організація виробництва

З досвіду використання механізмів і процедур банкрутства для покращання стану суб'єктів господарювання промислово-виробничого комплексу Івано-Франківщини I. T. Зварич, М. С Лосєва, Ю. І. Мартинюк, В. П. Петренко

Модель мотиваційного простору організаційного утворення як основа розробки стратегії мотивації її персоналу В. П. Петренко, М. О. Табахарнюк

Факторно-параметричний метод аналізу функцій управління маркетингом на підприємстві А. О. Устенко

До методики розрахунку ефективності та ціни інноваційної продукції І. Б. Галюк

Ресурси нафтовидобутку України і ефективність їх використання У. Я. Витвицька

Організаційно-економічний механізм регулювання регіонального розвитку: його суть і напрямки вдосконалення Я. Є. Сімків

Збалансованість робочої сили і робочих місць: проблеми та можливі шляхи їх вирішення Л. С. Тараєвська

Про деякі аспекти інновацій у збутовій діяльності вітчизняних підприємств А. С. Полянська

Будівництво: доходи за національними положеннями (стандартами) та податковим законодавством Т. Я. Коцкулич

Екологічна безпека та раціональне природокористування

Управління природними ресурсами та екологічна безпека в паливно-енергетичному комплексі Карпатського регіону О. М. Адаменко

Природно-ресурсний потенціал, антропогенне навантаження та небезпечні екзогенні геодинамічні процеси в Івано-Франківській області М. М. Приходько

Системний підхід до вирішення природоохоронних завдань в межах гірничопромислових комплексів Г. І. Рудько, Л. Є. Шкіца

The technologies and the potential of recycling in Romania Vasile Hotea, Cezar Toader, Nicolae Bancila, Anamaria Dascalescu, Radu Cotetiu

Синтез вуглеводнів з газів-піролізу метану на модифікованих Со-каталізаторах М. С. Полутренко, П. Д. Романко

Методологія системного аналізу техногенного навантаження енергетики на довкілля Л. І. Камаєва, М. І. Михайлів, О. Г. Малько, Ю. С. Федорович

Методи і засоби неруйнівного контролю і технічної діагностики

Техніка смугової фільтрації частостно-модульованих коливань без спотворень І. В. Маслов

Реєстрація ультразвукової хвилі на шорсткій поверхні за допомогою електромагніто-акустичного перетворювача З. П. Лютак, Ю. Й. Стрілецький, М. Ю. Левицький, О. В. Ніколаєв