Геологія та розвідка нафтових і газових родовищ

Вплив фізико-механічних властивостей покривного комплексу Карпат на експлуатаційні властивості магістральних трубопроводів О. Р. Стельмах

Активізація тектонічних рухів при зміні термогідродинамічних параметрів покладів Н. В. Гоптарьова

Екрануючі властивості тектонічних порушень - умова існування пасток нафти і газу Л. С. Мончак, І. Р. Михайлів, В. Г. Омельченко

Розвідувальна та промислова геофізика

Оцінка продуктивності розрізу свердловини при обмеженому комплексі промислово-геофізичних досліджень О. М. Карпенко, Д. Д. Федоришин

Особливості вивчення колекторських властивостей верхньобаденських відкладів за даними ГДС в умовах невеликих глибин В. І. Грицишин, В. Й. Прокопів

Виділення порід-колекторів за даними динамічних параметрів акустичного каротажу Д. Д. Федоришин, В. В. Федорів, Р. Ф. Федорів, Г. О. Кашуба, Г. М. Ужвій

Буріння нафтових і газових свердловин

Порівняння тривалості нестабільності аерозолю та часу збільшення газоконденсатонасиченості в привибійній зоні пласта в процесі зниження вибійного тиску Р. С. Яремійчук, І. М. Шевченко

Математична модель стабілізації параметрів змішаного потоку О. В. Паневник

Влияние магнитного поля на технологические свойства уплотнительных цементных растворов, используемых в бурении Станислав Вильк

Розробка та експлуатація нафтових і газових свердловин

Інтенсифікація нафтовилучення ущільненням сітки свердловин на багатопластовому покладі з неоднорідними колекторами В. Н. Гунька

Нафтогазопромислове обладнання

Гальмування руху підіймального механізму при підійманні талевого блока Б. Д. Малько

Вплив поверхневої механоімпульсної обробки на опірність нафтогазового обладнання кавітаційному руйнуванню A. І. Бассараб, В. І. Кирилів, Ю. М. Никифорчин, B. А. Волошин, І. М. Курнат

Транспорт I зберігання нафти і газу

Методика розрахунку режимних та енергетичних параметрів роботи магістральних нафтопроводів М. Д. Середюк, А. С Івоняк

Контроль, автоматика та електротехніка

Алгоритми ідентифікації з адаптивною математичною моделлю процесу буріння М. І. Горбійчук

Модель контролю енергетичних параметрів дизельного привода ротора бурових установок С. М. Бабчук

Метод автоматизованого контролю меж пластів гірських порід в процесі буріння свердловини на нафту і газ Я. Р. Когуч

Економіка та організація виробництва

Про управління дебіторською заборгованістю суб'єктів господарювання В. П. Петренко, М. О. Данилюк, М. С. Лосєва

Амортизація як джерело формування власних обігових коштів і необоротних активів В. К. Орлова, С. В. Сенчишак

Екологія та техногенна безпека

Порівняння альтернатив при екологічних оцінках Я. О. Адаменко, О. М. Трубенко

Дослідження природних і техногенних чинників надходження Сr в екосистеми Передкарпаття О. Д. Мельник, Я. С. Коробейникова

Екологічні аспекти виробництва та експлуатації полімер-абразивних інструментів Т. М. Артюх, К. А. Торопкова, Ф. Г. Фабуляк

Методи і засоби неруйнівного контролю і технічної діагностики

Про можливість використання нейронних мереж в контролі фазового складу газорідинного потоку П. М. Райтер, М. О. Карпаш