Геологія та розвідка нафтових і газових родовищ

Перспективи нафтогазоносності північної прибортової зони Дніпровсько-Донецької западини В. Я. Колос, Б. Й. Маєвський

Фізико-геологічне обгрунтування застосування методу наземної електророзвідки для контролю розробки газових і газоконденсатних родовищ Є. Д. Кузьменко, М. В. Штогрин

Класифікація тектонічних структур Передкарпатського прогину О. О. Орлов, І. Р. Михайлів, В. Г. Омельченко

Розвідувальна та ппомислова геофізика

Підвищення інформативності геофізичних досліджень свердловин при вивченні глинисто-піщаних розрізів тонкошаруватої будови О. М. Карпенко, А. В. Локтєв

Визначення величини тріщинуватості теригенних порід-колекторів за даними комплексних геофізичних досліджень Д. Д. Федоришин, В. В. Федорів, Д. Ф. Тимків

Буріння нафтових і газових свердловин

Визначення циклічної довговічності з'єднань бурильних колон при заданій ймовірності неруйнування Є. І. Крижанівський, І. Й. Рибчич

Технологія інтенсифікації припливу рідин і газів з продуктивних пластів з використанням струминних апаратів Р. С. Яремійчук

Адаптація оптимального режиму до зміни умов буріння М. І. Горбійчук

Розробка та експлуатація нафтових і газових свердловин

Математична модель процесу пониження рівня в свердловині аерованою рідиною та водогазовими подушками В. С. Бойко, Я. Б. Тарко

Термогідродинамічні умови виникнення міжпластових перетоків при розробці багатопластових родовищ В. Н. Гунька, Б. І. Ярош

Нафтогазопромислове обладнання

Особливості деформування текстурованої сталі трубопроводу при навантаженні чистим згином Є. І. Крижанівський, Л. Я. Побережний

Підвищення механічних властивостей керамічних матеріалів на основі нітриду кремнію для обладнання нафтогазових галузей Я. А. Криль, І. Д. Гнилиця, Я. М. Дрогомирецький

Оптимізація параметрів компоновки низу бурильної колони при бурінні свердловин вибійними двигунами Б. Д Малько, В. М. Івасів, М. В. Лігоцький, В. Г. Глушич

Транспорт і зберігання нафти і газу

Поліномна форма запису характеристик відцентрових насосів магістральних нафтопроводів у системі відносних одиниць В. С. Костишин

Визначення потоку теплообміну між газопроводом і грунтом В. Я. Грудз, Т. Ф. Тутко

Контроль, автоматика та електротехніка

Інформаційна модель контролю питомих енерговитрат на поглиблення свердловини Г. Н. Семенцов, Т. Я. Кузь

Фазі - моделювання та автоматизований контроль відпрацювання шарошкових доліт в умовах невизначеності процесу буріння І. І. Чигур

Фазі - моделювання для прогнозування прихоплень колони бурильних труб (БТ) М. В. Шавранський

Економіка та організація виробництва

Модель прогнозування собівартості проходки свердловини М. О. Данилюк, І. Г. Фадєєва

До визначення пріорітетного напрямку використання інтелектуального потенціалу керівника-лідера економічно-господарської системи В. П. Петренко

Екологія та техногенна безпека

Экологические последствия добычи каменной соли скважинным методом Станислав Вильк, Яцек Трапле

Закономірності синтезу вуглеводнів з газів термоокислювального піролізу природного газу М. С. Полутренко, П. Д. Романко

Методи і засоби неруйнівного контролю технічної діагностики

Особливості контролю технічного стану підземних сховищ газу в умовах Донецького басейну О. В. Ніколаєв

Дослідження впливу пружних властивостей металу трубних сталей на час поширення ультразвуку І. 3. Лютак