Екологія педосфери

Зміна кількості нафти та динаміка фітотоксичності грунту при нафтовому забрудненні О. І. Романюк, Л. З. Шевчик, Т. В. Жак

Визначення локальних змін підтримувальної екосистемної послуги грунтів територій нафтогазовидобутку О. М. Дрозд, М. Ю. Журавель, О. Є. Найдьонова, І. П. Леженіна, Н. Ю. Полчанінова

Екологія гідросфери

Гідроенергетичні ресурси гірської річки: підходи до розрахунку валової потенційної потужності водяного потоку на ділянці русла за наявності притоки В. Г. Сінченко, А. М. Николаєв

Екологія фітосфери

Adaptive and destructive processes of dendrological objects under oil contamination conditions N. Glibovytska, Kh. Karavanovych

Урбоекологія

Оцінка візуальних впливів на навколишнє середовище в межах міста Івано-Франківська Т. В. Кундельська, М. Т. Микицей

Інженерія середовища та безпека життєдіяльності

Factors of spatial constraints and opportunities in the carpathian region of Ukraine for renewable energy projects O. Mandryk, L. Arkhypova, O. Pobigun, N. Latsyk

Військова екологія

Поетапна оцінка ризику впливу на людину забруднення довкілля внаслідок військової діяльності С. М. Орел, О. В. Іващенко

Техноекологія

Технічні рішення для зменшення викидів NOX вугільними ТЕС Г. В. Кошлак, А. М. Павленко

Оцінка впливів на навколишнє середовище

Методи прийняття рішень при виборі альтернатив у процедурі оцінки впливів на довкілля Я. О. Адаменко

Впровадження оцінки впливу на довкілля в Україні: аналіз ризиків і перспектив (громадське бачення) В. В. Шараварова, О. О. Бондаренко, О. Г. Тарасова, Р. Б. Гаврилюк, Д. В. Гулевець, С. А. Савченко

Екологічний моніторинг, моделювання та прогнозування стану довкілля

Інформаційні технології моніторингу екологічних наслідків видобутку бурштину в Україні Г. Я. Красовський, В. О. Шумейко, Т. О. Клочко, Н. І. Семенцова

Створення системи мобільного екологічного моніторингу В. М. Триснюк, В. О. Охарєв, Т. В. Триснюк, К. В. Сметанін, Ю. М. Голован

Принципи розміщення пунктів локального моніторингу підземних і поверхневих вод на ділянках навтогазовидобування Д. В. Дядін

Верховинський метеорит О. Адаменко, А. Пасс, І. Ковбанюк, Р. Дутчак, Д. Зорін, М. Ногач