Екологічні проблеми нафтогазового комплексу

Оцінка стану довкілля на ділянках аварійних свердловин Д. В. Дядін, М. Ю. Журавель, П. В. Клочко

Екологія атмосфери

Оцінка ризику для здоров'я населення від викидів автомобільного транспорту у м. Києві Р. В. Сіпаков, О. С. Волошкіна, Ю. О. Березницька, І. В. Клімова

Екологія гідросфери

Методологічне підгрунтя оцінки впливу на водне середовище малих гідроенергетичних споруд Л. М. Архипова, Я. О. Адаменко

Екологія педосфери

Науково-теоретичне обгрунтування впливу органо-мінерального біокомпозиту на мобільність радіонуклідів і важких металів у грунті Є. Ю. Черниш, Л. Д. Пляцук

Екологія фітосфери

Буферна стійкість та технології захисту деревних насаджень урбоекосистем Н. І. Глібовицька, І. В. Бойчук

Урбоекологія

Зелені конструкції як ефективний спосіб стабілізації та поліпшення стану довкілля урбоценозів (на прикладів Солом'янського району м. Києва) Т. М. Ткаченко, Д. В. Гулей

Інженерія середовища та безпека життєдіяльності

Розробка автоматизованої системи мінімізації професійних ризиків А. П. Бочковський, Н. Ю. Сапожнікова

Оцінка стійкості та ризику втрати екосистеми Ірдинського болотного масиву Р. А. Заєць

Методика оцінки впливу на довкілля об'єктів вітроенергетика та її реалізація на прикладі ВЕС Шевченкове-1 Н. М. Москальчук

Техноекологія

Екологічна безпека автодорожньої мережі, як відкритої термодинамічної системи Л. С. Шелудченко

Збалансоване ресурсокористування

Ефективність використання альтернативного палива на дизельних двигунах В. М. Мельник, Ф. В. Козак

Роль наукових праць Юрія Полянського для Дністровського протипаводкового полігону В. С. Скрипник

Природоохоронні та рекреаційні території

Категоризація садиб сільського зеленого туризму Івано-Франківської області як напрям екологізації туристичної діяльності О. В. Побігун

Екологічна освіта та екологічне виховання

Виховна робота при викладанні екологічних дисциплін Е. Б. Хоботова

The Analysis or Environmental Awareness among Cnildren of the Secondary School Age M. M. Rodomska, Yu. G. Kartash