Регіональні та глобальні екологічні проблеми

Аналіз екологічної небезпеки існуючих сміттєзвалищ та стратегія її мінімізації М. Мальований, В. Слюсар, А. Середа, О. Стокалюк

Техногенний вплив на природні геосистеми Поділля та Прикарпаття західного регіону України О. М. Адаменко, Н. О. Зоріна, В. С. Скрипник

Радіаційне забруднення на території України О. О. Стефанишин, Т. Г. Гарасимів, В. В. Мах

Екологічні проблеми нафтогазового комплексу

Про економічну безпеку і економічну доцільність повернення озонованих супутньо-пластових вод в надра Н. М. Німець, А. П. Мельник, М. О. Подустов

Методологія оцінювання ймовірних змін мікрокліматичних параметрів в межах впливу об'єктів на територіях нафтопромислів К. О. Радловська, Ю. О. Супруненко

Гідрохімічні показники осередків забруднення підземних вод на родовищах східного нафтогазового басейну Д. В. Дядін

Еколого-геохімічні особливості грунтів рекультивованих бурових майданчиків нафтогазових свердловин М. Ю. Журавель, О. М. Дзозд, Д. В. Дядін, Т. О. Клочко

Причини відмов систем газопостачання Я. М. Семчук, О. С. Балан

Екологія гідросфери

Деякі аспекти оцінки якості і безпечності водних ресурсів для питного водокористування на прикордонній території Чернівецької області за гідрохімічними показниками та біоіндикацією В. Г. Сінченко, Ю. В. Караван, М. М. Тураш

Вдосконалення системи управління екологічною безпекою поверхневих вод на рівні промислового підприємства В. І. Гринюк

Основні закономірності поширення карових озер на території Українських Карпат М. В. Корчемлюк, Р. Л. Кравчинський, Б. Б. Савчук

Вдосконалення системи організації мережі моніторингу водних об'єктів С. В. Качала

Екологія фітосфери

Регресійні моделі переходу елементів в міксоміцетах в залежності від параметрів навколишнього середовища Т. І. Кривомаз, О. С. Волошкіна, Д. В. Максименко, О. Г. Жукова

Інженерія середовища та безпека життєдіяльності

Концептуальні аспекти безпеки технічних систем А. П. Бочковський

Аналіз переваг та недоліків використання світлодіодних та люмінесцентних ламп Т. С. Гуда

Техноекологія

Дегазація Рівненського полігону твердих побутових відходів С. В. Атаєв

Моделювання обсягів утворення твердих побутових відходів в туристичних дестинаціях Я. С. Коробейникова, Ю. І. Юрас

Використання повторної води у відродження грунтів О. М. Назаренко, І. А. Назаренко, О. Є. Машанова, М. В. Пазинич

Підвищення екобезпеки вугледобувних регіонів на основі використання комплексу промвідходів для дорожнього будівництва О. І. Повзун, С. В. Подкопаєв, В. І. Каменець

Розробка моделі процесу міграції та біохімічної конверсії компонентів фосфогіпсу в грунтовому профілі Є. Ю. Черниш, Л. Д. Пляцук, О. М. Яхненко

Перспективні напрямки використання золи Бурштинської теплоелектростанції М. М. Орфанова, Н. В. Боднар

Екологічні ризики

Екологічні аспекти ризику виробництва плат та гальваніки А. А. Нестер

Збалансоване ресурсокористування

Технології інженерно-екологічних досліджень. Розробки Наукової школи професора Олега Адаменка "Раціональне використання та захист природи" О. М. Адаменко, Я. О. Адаменко

Перспективи вітроенергетики на Прикарпатті Н. М. Москальчук

Актуальність використання ВЕС у невеликих населених пунктах на території Карпатського регіону І. М. Мацалак

Екологічні наслідки глобальних кліматичних змін

Тенденції глобального потепління на Прикарпатті Т. В. Струк, О. Є. Яремко, М. В. Корчемлюк, Л. М. Архипова

Екологічний моніторинг, моделювання та прогнозування стану довкілля

Використання загальної геофільтраційної моделі для оцінки баражного ефекту протизсувних інженерних споруд М. Кризський, О. Кошляков, М. Мальований, М. Бондар, В. Ващенко

Урбоекологія

Проблеми теплового забруднення селітебних територій: дослідження та моніторинг М. А. Федонюк, В. В. Федонюк

Визначення рівня шумового забруднення на території міста Івано-Франківська в контексті сталого розвитку Т. В. Кундельська

Екологічна освіта та екологічне виховання

Дослідження ефективності профорієнтаційної роботи інженерно-екологічного інституту Р. Г. Пилип'юк, Т. Ю. Грицюк, Р. Р. Пилип'юк, Л. І. Дорош, М. М. Іваночко, С. А. Телюк, І. Ю. Рабко

Конференції

Міжнародна науково-практична конференція "Екогеофорум-2017. Актуальні проблеми та інновації" М. П. Мазур