Регіональні та глобальні екологічні проблеми

Methodology and support of environmental research as the basis of territorial sustainable development strategy for global and regional ecological problems solution O. M. Adamenko, A. O. Adamenko, O. M. Mandryk, D. O. Zorin, L. V. Mishchenko, O. A. Melnyk

Стан виконання стратегії державної екологічної політики в аспекті її індикаторів М. М. Радомська, Я. І. Мовчан, О. Г. Тарасова, Н. С. Трофименко

Екологічні проблеми нафтогазового комплексу

Аналіз екологічних наслідків аварій на магістральних газопроводах при їх тривалій експлуатації О. М. Мандрик

Екологічні вимоги при розвідці та видобуванні "сланцевих газів" на Прикарпатті Д. О. Зорін, Х. О. Мацевич, М. Мекаме, Г. В. Палійчук, А. І. Редько, В. В. Смоляк, Ю. В. Сенюк

Вплив експлуатації Богородчанського родовища на стан навколишнього середовища О. Р. Стельмах

Екологія геологічного середовища та мінерально-сировинні ресурси

Де у долині Дністра можна розробляти пісчано-гравійно-галькові суміші? О. М. Адаменко, О. М. Мандрик, Д. О. Зорін, В. Б. Сокирка, Н. Р. Римарчук, О. Б. Сплавник, А. Б. Хома, Я. В. Юрченко

Перспективи застосування цеолітів Сокирницького родовища для очищення природної води Ю. Б. Басараба, Т. М. Засадний

Екологія гідросфери

Багаторічні тенденції і закономірності часових змін якісних параметрів природно-техногенної безпеки гідроекосистем Л. М. Архипова

Оцінка трансформації природних ресурсів при експлуатації малих ГЕС Прикарпатського регіону С. В. Атаєв

Екологія атмосфери

Аналіз заходів, щодо зниження рівня загазованості міста Борислава А. В. Пукіш, П. Г. Дригулич, Я. О. Адаменко

Проведення оцінки запиленості листя дерев на лабораторному занятті з дисципліни "Загальна екологія (та неоекологія)" Н. О. Зоріна, Н. В. Боднар, М. Ю. Голембйовська

Транспортний комплекс та рівень автомібілізації території міста Івано-Франківськ М. М. Грапенюк

Порівняльний аналіз забруднення атмосферного повітря викидами СО від автотранспорту в м. Івано-Франківськ Т. В. Кундельська, Х. Р. Гаврилюк, В. І. Гринюк

Екологія педосфери

Стан використання, проблеми землеустрою та екологічної безпеки земель у Карпатському регіоні України М. М. Приходько

Екологія демосфери і медична екологія

Дослідження впливу екологічних чинників на дитячу захворюваність в Івано-Франківській області Л. Я. Савчук

Екологічні проблеми гірничопромислових комплексів

Важкі метали, як пріорітетні чинники, що впливають на соціальну складову екологічної безпеки у Калуському промисловому регіоні Я. М. Семчук, Л. Я. Савчук

Природоохоронні рекреаційні території

Екологічна безпека національних парків та інших природоохоронних територій Х. М. Волос, Х. Р. Гаврилюк, У. В. Галькевич, В. І. Гринюк, М. О. Мала, К. О. Радловська

Геотуризм як один з шляхів раціонльного використання природних ресурсів О. В. Побігун

Інженерія середовища та безпека життєдіяльності

Актуалізація охорони праці та промислової безпеки у сталому розвитку людства А. П. Бочковський

Моніторинг, моделювання та прогнозування стану довкілля

Постійно діюча автоматизована еколого-технологічна модель екологічного моніторингу для підвищення рівня екологічної безпеки та розробки стратегії сталого розвитку Прикарпаття К. О. Радловська

Геоекологічний аналіз поселень міського типу (на прикладі Коломийського району) А. І. Нєвєнченко

Управління станом ловкілля

Паспортизація об'єктів біорізноманітності в системі управління екологічної безпеки Т. І. Кривомаз

Рецензії

Екологічні аспекти глобального розвитку біосфери Землі та людської цивілізації М. М. Грапенюк

Оцінка впливів на навколишнє середовище - методологічні засади та методика проведення Н. М. Москальчук

Українська екологічна наука конкурентоспроможна на науково-інформаційному просторі ЄС і США Т. Б. Качала, С. В. Пернеровська

Конференції

Міжнародний семінар "Проблеми геоморфології і палеогеографії Українських Карпат" О. М. Адаменко, Л. М. Архипова, Л. В. Міщенко

VII Міжнародна науково-практична конференція "Нові технології в геодезії, землевпорядкванні та природокористуванні" Л. М. Архипова

Пам'ятні дати, ювілеї

Карпатському інженерно-екологічному центру - 25 років О. М. Адаменко

Миколі Миколайовичу Ногачу - 70 років