Регіональні та глобальні екологічні проблеми

Презентація наукової школи "Раціональне використання та захист природи" професора Олега Адаменка О. М. Мандрик, Я. О. Адаменко

Екологічні проблеми нафтогазового комплексу

Географічні і технічні передумови транспортування природного газу морськими шляхами О. М. Мандрик

Дослідження нових деемульгаторів для утилізації нафтовмісних відходів Я. М. Семчук, Я. О. Адаменко, П. Г. Дригулич, А. В. Пукіш

Досліждення характеристик шумового забруднення на компресорних станціях магістральних газопроводів Ю. Д. Михайлюк

Розробка способу ізоляції водоносного горизонту від забруднень на Північно-Долинському нафтоконденсатному родовищі Б. Ю. Депутат

Екологія геологічного середовища

Обгрунтування вибору факторів активізації небезпечних геологічних процесів (на прикладі території Карпатського регіону) Д. В. Касіянчук

Екологія атмосфери

Дослідження хімічного складу снігового покриву високогір'я Чорногірського та Свидовецького масивів М. М. Грапенюк

Екологія гідросфери

Дослідження якості основних джерел питної води мешканців міста Івано-Франківська Ю. Б. Басараба

Екологія педосфери

Екологічний аудит корозійної активності грунтів прокладання магістральних газопроводів М. С. Полутренко

Екологія демосфери і медична екологія

Дослідження вмісту нітратів в продуктах харчування, що реалізуються на території міста Івано-Франківськ Т. В. Кундельська, В. В. Смоляк, А. В. Палійчук

Екологічні наслідки глобальних кліматичних змін

Екстремальні природні явища останнього тисячоліття за літописними та історичними даними Д. О. Зорін

Природоохоронні та рекреаційні території

Оцінка стійкості снігового покриву гірськолижних трас курорту "Буковель" Я. О. Адаменко

Гранична місткість та сталий розвиток рекреаційної зони "Буковель" Л. М. Архипова

Екологічні проблеми гірничопромислових комплексів

Калуш - програма ревіталізації А. М. Гайдін, В. О. Дяків, І. В. Чікова

Джерела екологічної небезпеки хімічних підприємств міста Калуша Л. Я. Савчук, Я. М. Семчук

Деформації земної поверхні в зоні діяльності калійних рудників у Стебнику А. М. Гайдін, В. О. Дяків, І. В. Чікова

Моніторинг, моделювання та прогнозування стану довкілля

Інформаційні технології та просторово-часові методи регіональної системи моніторингу В. М. Триснюк, Т. В. Триснюк

Методологічні засади геоекологічного районування територій Л. В. Міщенко

Військова екологія

Оцінка ризику перебування військовослужбовців на загальновійськовому полігоні Збройних Сил України О. В. Іващенко

Управління станом довкілля

Антропоцентричний підхід в управлінні екологічною безпекою на регіональному рівні О. В. Харламова

Дністровський протипаводковий полігон

Дослідження екологічного стану грунтового покриву на Дністровському протипаводковому полігоні в межах планшету Тустань Н. О. Зоріна, О. З. Хащак

Рецензії

Вступ до екологічної дендрохронології - основні положення дендрохронології та її використання у екологічних дослідженнях М. М. Грапенюк

Про захист катастрофічних паводків повинна знати кожна територіальна громада С. В. Пернеровська

Безпечний розвиток природних і антропогенно-модифікованих геосистем Т. Б. Качала

Підвищення рівня екологічної (природно-техногенної) безпеки територій Західного регіону України Ю. М. Лабій

Підвищення рівня екологічної безпеки територій на основі геоекологічного районування Я. М. Семчук

Пам'ятні дати, ювілеї

Професору Ярославу Адаменку - 50

До 90 річчя з дня народження Я. Д. Гладуна