Екологічні проблеми нафтогазового комплексу

Прогнозне забруднення нафтопродуктами транскордонних територій Я. О. Адаменко, Т. Б. Качала, А.-М. Дескалеску, В. Орос

Екологія педосфери

База опорних даних для дослідження характеристик земельних масивів за даними дистанціонного зондування Землі О. Є. Толчевська

Екологія демосфери і медична екологія

Геодинамічні процеси і їхня дія на життєдіяльність людей - нерозвинутий ресурс Карпатського туристичного регіону Ю. М. Лабій, І. І. Мердух, Т. Ю. Крупчук

Техноекологія

Вплив сульфуросполук вуглеводневих фракцій на довкілля та їх очищення феринними сполуками вуглецевомінеральних матеріалів Л. І. Челядин

Екологічні наслідки глобальних кліматичних змін

Кліматичні зміни протягом геологічної історії Землі Д. О. Зорін

Старунський геодинамічний полігон

Історія вивчення та колекції руд і артифактів геодинамічного полігону "Старуня" О. Р. Стельмах, О. Е. Кащишин, І. В. Мосюк, А. В. Міщенко

Дністровський протипаводковий полігон

Організаційні, навчальні та науково-дослідницькі роботи на Дністровському протипаводковому полігоні у 2012-2013 рр. Є. І. Крижанівський, О. М. Мандрик, Я. О. Адаменко, О. М. Адаменко, Н. О. Зоріна, Д. О. Зорін, Л. В. Міщенко, М. М. Ногач, В. М. Антонюк

Перші екологічні карти території Дністровського протипаводкового полігому О. М. Адаменко, Д. О. Зорін, Н. О. Зоріна, Т. В. Гоцанюк, О. В. Грималюк, О. Б. Дідушецька, Х. Б. Караванович, О. В. Остафійчук, М. В. Ребега, М. П. Репело, О. С. Стадник, О. З. Хащак

Рецензії, дискусії, конференції

Врахування екологічної складової при формуванні регіональних стратегій, програм та планів В. І. Карамушка