Екологічні проблеми нафтогазового комплексу

Дослідження забруднених нафтопродуктами земельних ділянок Івано-Франківської області Т. Б. Качала

Екологія геологічного середовища та мінерально-сировинні ресурси

Прогнозування змін природного стану довкілля в процесі розробки калійних родовищ О. В. Палійчук

Екологія гідросфери та атмосфери

До питання корекції методом композиції мінерального складу при знесолюванні води з джерел локального водокористування в контексті фізико-географічного районування території В. Г. Сінченко

Визначення ступеня гідроекологічного ризику, як основного параметру сталого розвитку гідроекосистеми С. В. Пернеровська

Економічна оцінка природоохоронних інвестиційних рішень Запорізького регіону О. М. Назаренко

Туристично-рекреаційна оцінка річок Івано-Франківської області Н. М. Москальчук

Підхід до проектування програмного забезпечення для розподіленої системи контролю якості грунтових вод Лютак І. З.

Вивчення особливостей поширення забруднюючих речовин в приземному шарі атмосфери міст А. С. Демиденко

Екологія педосфери, фітосфери ізосфери

Принципи розроблення проектів землеустрою для забезпечення сталого землекористування М. М. Приходько

Аналітичне обгрунтування параметрів лакунарності лісових газо-пилозахисних смуг автомобільних доріг Л. С. Шелудченко, Б. А. Шелудченко, С. В. Вознюк

Екологія демосфери і медична екологія

Дослідження кореляційних зв'язків між захворюванням дорослого населення Калуського району та вплив екологічних чинників Л. Я. Савчук

Управління станом довкілля

Екологічна оцінка навантажень і впливів в українській частині басейну р. Прут М. В. Корчмелюк, М. М. Приходько, Л. М. Архипова

Дністровський протипаводковий полігон

Психолого-педагогічні аспекти виконання авторефератів магістерських робіт (на прикладі досліджень І. В. Марчук "Оцінка екологічного ризику затоплення Дністерської долини катастрофічними паводками в межах планшету "Журавно"") І. В. Марчук, Н. О. Зоріна

Пам'ятні дати, ювілеї

Виховні, навчальні та наукові кроки і сходинки до докторського ступеня та професорського звання Ярослава Адаменка О. М.Адаменко, Р. С. Адаменко