Екологічні проблеми гірничо-промислових комплексів

Стан гірничопромислових геокомплексів Калуш-Голинського родовища калійних солей та заходи для їх екологічної оптимізації В.Ф. Головчак

Фізико-хімічні методи дослідження забруднення високомінералізованими розсолами Калуш-Голинського родовища калійних солей О.P. Манюк, М.І. Манюк

Цитогенетична оцінка наслідків діяльності гірничої промисловості Дніпропетровської області А.І. Горова, А.В. Павличенко

Екологія гідросфери та атмосфери

Вилучення легколетких компонентів зі стічних вод при застосуванні вакуум-імпульсної десорбції А.Ю. Масікевич, Ю.Г. Масікевич

Екологія педосфери

Особливості використання зернистих фосфоритів у сільському господарстві М.О. Клименко, Д.В. Лико, С.М. Лико

Моніторинг, моделювання та прогнозування стану довкілля

Обґрунтування параметрів конструкцій лісозахисних смуг автошляхової мережі Б.А. Шелудченко, Л.С. Васик

Модель лучних біогеоценозів для виявлення деградації їх на ранніх стадіях Ю.М. Лабій

Сучасні технології космічного моніторингу забруднення морських акваторій та прибережних територій Чорного і Азовського морів С.М. Андрєєв, Г.Я. Красовський, Д.Л. Крета

Оцінка впливів на навколишнє середовище

Оцінка впливів техногенно небезпечних об'єктів на навколишнє середовище Я.О. Адаменко

Військова екологія

Вплив збройних сил України на навколишнє природнє середовище Д.О. Зорін, О.Р. Манюк

Екологічна освіта та екологічне виховання

Психолого-педагогічні аспекти екологічної освіти в університеті нафти і газу T.O. Зоріна

Формування екологічної свідомості та її роль в забезпеченні екологічної безпеки М.С. Мальований

Рецензії

Землелогія. Еколого-ресурсна безпека Землі С.Ю. Бортник

Інформація

Перші кроки Академії екологічних наук України О.М. Адаменко

Відомості про авторів