Роман Михайлович Кондрат : (до 80-річчя від дня народж.)

daigest42.jpg
Роман Михайлович Кондрат : (до 80-річчя від дня народж.) : біобібліогр. покажч. / [уклад. : Л. М. Локотош, Н. В. Федяніна, Г. Й. Бестильна]. – Івано-Франківськ : НТБ ІФНТУНГ, 2020. – 128 с. (Серія «Університет і наука в постатях»; вип. 13).
Біобібліографічний покажчик, виданий до 80-річчя від дня народження доктора технічних наук, професора, заслуженого діяча науки і техніки України, лауреата Державної премії України в галузі науки і техніки, академіка Української нафто-газової академії, члена-кореспондента Академії гірничих наук України Кондрата Романа Михайловича, знайомить читача з біографією вченого, його працями та науковими досягненнями і включає в себе матеріали, опубліковані в українських та зарубіжних виданнях.

Завантажити документ