Професійні фахові видання для спеціальності "Екологія" та "Технології захисту навколишнього середовища"

Науково-технічний журнал «Екологічнабезпека та збалансованересурсокористування». Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу (ІФНТУНГ) http://ebzr.nung.edu.ua/index.php/ebzr
Journal of Ecological Engineering. Poland.http://www.jeeng.net/About-the-Journal,22.html
Екологічнабезпекатаприродокористування.
КиївськийнаціональнийуніверситетбудівництваіархітектуриМіністерстваосвітиінаукиУкраїни,
ІнституттелекомунікаційіглобальногоінформаційногопросторуНаціональноїакадеміїнаукУкраїни.http://es-journal.in.ua/
EnvironmentalProblems. LvivPolytechnicNationalUniversity. http://science.lpnu.ua/ep
SCIENTIFIC BULLETIN OF NORTH UNIVERSITY CENTER OF BAIA MARE SERIES D MiningMineralProcessingNon-ferrousMetallurgyGeologyandEnvironmentalEngineering.http://irmmm.cunbm.utcluj.ro/Bulletin.html
Науково-практичний журнал «Екологічні науки». Міністерство екології та природних ресурсів України та Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління. http://ecoj.dea.kiev.ua/vimogi
Eastern-EuropeanJournalofEnterprise Technologies. ПП «Технологічний Центр».http://journals.uran.ua/eejet
Науковий журнал “Екологічнабезпека” Кременчуцькийнаціональнийуніверситет.http://www.kdu.edu.ua/EKB_jurnal/main.php
Людина та довкілля. Проблеми неоекології. Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна.http://journals.uran.ua/ludina_dov
Ecological Questions. Polandhttps://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/EQ/index/
Збірник наукових праць "Науковий вісник НЛТУ України".Національний лісотехнічний університет України.https://nv.nltu.edu.ua/index.php/journal
Біоресурси і природокористування. Національний університет біоресурсів і природокористування України, Міністерство аграрної політики та продовольства України, Міністерство охорони навколишнього природного середовища України. http://journals.nubip.edu.ua/index.php/Bio/index
Питаннябіоіндикації та екології. Запорізький національний університет. http://sites.znu.edu.ua/bioindication/418.ukr.html
Екологічніпроблеми. Національний університет «Львівська політехніка». http://science.lpnu.ua/uk/ep