Положення про систему підвищення кваліфікації бібліотечних працівників науково-технічної бібліотеки ІФНТУНГ

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Система підвищення кваліфікації бібліотечних працівників НТБ національного технічного університету нафти і газу є складовою частиною єдиної системи і має сприяти розширенню та поглибленню професійних знань, вдосконаленню ділових якостей та підвищенню культурного рівня працівників бібліотеки, збагаченню засвоєння нових професійних знань у зв'язку із запровадженням нових автоматизованих бібліотечних технологій, при переході на іншу посаду чи ділянку бібліотечної роботи тощо.

Система орієнтується на поповнення знань спеціалістів галузі з урахуванням найновіших досягнень бібліотекознавства, технології та організації праці, практичного вітчизняного та зарубіжного досвіду роботи бібліотек.

2.Діяльність Системи визначається законодавством України, нормативно-розпорядчими документами Міністерства культури і туризму України, Міністерства освіти і науки України, рішеннями Науково-методичної бібліотечної комісії тощо.

3. Організаційно-методичне керівництво Системою та безпосереднє забезпечення діяльності, пов'язаної з її функціонуванням та координацією, здійснює Науково-методична бібліотечна комісія Міністерства освіти і науки України.

4. Система підвищення кваліфікації є ступенева: підвищення кваліфікації в окремій бібліотеці; в межах зонального методичного об'єднання та всеукраїнські. Організовує цю роботу відповідно дирекція НТБ ІФНТУНГ.

5. Направлення на навчання може здійснюватись, як з ініціативи адміністрації, так і з ініціативи слухачів.

6.Принцип диференціації слухачів здійснюється за освітою, стажем роботи, посадою, виконанням функціональних обов'язків та специфікою діяльності бібліотеки.

За цими ознаками співробітників бібліотеки поділяються на такі групи:
- керівний склад та головні спеціалісти;
- молоді спеціалісти та нові співробітники з вищою спеціальною освітою;
- співробітники з вищою освітою (не за фахом бібліотекаря).

За змістом заходи з підвищення кваліфікації поділяються на:
- навчання з набуття та вдосконалення професійних знань;
- заходи з підвищення загальнокультурного рівня.

7. Програми та навчальні плани підвищення кваліфікації розробляються зав. відділами структурних підрозділів НТБ, які погоджуються з методичною бібліотечною радою, затверджуються директором науково-технічної бібліотеки.

8. Основні форми та методи підвищення кваліфікації, що використовуються в НТБ ІФНТУНГ:

- курси підвищення кваліфікації: з оволодіння комп'ютером для всіх груп працівників;
- бібліографічні огляди спеціальної літератури;
- стажування молодих спеціалістів, співробітників з вищою освітою (не за фахом) у структурних підрозділах бібліотеки;
- професійна самоосвіта.

9. Тематика, обсяг навчання та його періодичність залежить від поставлених завдань, складності програми та складу слухачів.

10. Планами передбачається навчання співробітників в різних навчальних закладах.

11. Система забезпечує можливість бібліотечним працівникам періодично (не рідше одного разу на 5 років) підвищувати свою кваліфікацію.

12. Проведення навчання в Системі по підвищенню кваліфікації бібліотечних працівників університету здійснюють кваліфіковані спеціалісти науково-технічної бібліотеки, викладачі університету.

13. Науково-технічна бібліотека – обласний методичний центр, подає річний звіт про організацію та проведення семінарів, нарад інших заходів та плани роботи на наступний рік до методичного відділу Наукової бібліотеки Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Ці звіти мають містити інформацію про тематику, форми навчання, його тривалість, місце проведення та загальну кількість учасників.

Директор НТБ Я. А. Пилип