Положення про порядок комплектування навчального фонду науково-технічної бібліотеки і забезпечення студентів Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу навчально-методичною літературою

Додаток № 3
до наказу ректора ІФНТУНГ
№ 79/1 від 02.10.2018 року

1.Загальне положення

1.1.Навчальний фонд є частиною загального фонду бібліотеки і включає всі види і типи літератури, які рекомендують кафедри для навчального процесу.

1.2.Науково-технічна бібліотека комплектується навчально-методичною літературою книговидавничих і книготоргівельних організацій та видавництва ІФНТУНГ згідно таких норм:

Вид літератури Відношення кількості навчально-методичної літератури до кількості студентів
Основна література 1:2
Додаткова література 1:5
Література для лабораторних занять, практичних занять, курсового проектування, самостійної роботи 1:2

1.3.При оформленні замовлення на нову літературу завідувач кафедри повинен визначитися у виключенні або використанні попереднього видання.

1.4.Придбання навчально-методичної літератури здійснюється при наявності письмового замовлення завідувача кафедри та дозволу ректора або проректора.

2.Порядок комплектування навчального фонду бібліотеки.

2.1.Сектор комплектування і обробки літератури комплектує навчальний фонд бібліотеки відповідно до профілю університету, робочих навчальних програм і при безпосередній участі представників кафедр.

2.2 Сектор комплектування і обробки літератури повинен:

2.2.1.Забезпечувати кафедри університету інформацією про видання нової літератури.

2.2.2.Приймати замовлення на придбання навчальної літератури, підписані завідувачем кафедри та узгоджені з ректором або проректором.

2.2.3.Своєчасно оформляти в книготоргових організаціях замовлення на навчально-методичну літературу та контролювати її надходження до бібліотеки.

2.2.4.Своєчасно інформувати кафедри (в т.ч. по електронній пошті) про надходження до бібліотеки літератури згідно їхніх замовлень.

2.2.5.Оперативно вносити зміни стосовно складання потреб та замовлень документів в АБІС “УФД/Бібліотека”

2.3 Завідувачі кафедрами повинні:

2.3.1.Слідкувати за загальним станом забезпеченості навчально-методичною літературою закріплених за кафедрою дисциплін.

2.3.2.Ознайомлюватись з каталогами випуску нової літератури.

2.3.3.Подавати у сектор комплектування і обробки літератури заявки на придбання нової літератури, підписані завідувачем кафедри та узгоджені з ректором або проректором.

2.3.4.Своєчасно інформувати сектор комплектування і обробки літератури про зміни в робочих програмах.

3.Порядок визначення забезпеченості студентів навчально-методичною літературою

3.1.Вся навчальна література, яка надходить у фонд бібліотеки, реєструється в базі даних бібліотеки, що дає змогу визначити забезпеченість студентів навчально-методичною літературою.

3.2.Розрахунок середньої книгозабезпеченості студентів навчально-методичною літературою визначається за формулою:

З=(К1+К2+...Кn) / C

де З – забезпеченість;
Кn – кількість примірників кожного видання (і=1,...,n);
С – кількість студентів, які вивчають одночасно дану дисципліну.
На даний час розрахунок книгозабезпеченості проводиться в автоматизованому режимі.
Контроль за виконанням цього положення покладається на директора науково-технічної бібліотеки ІФНТУНГ.