Положення про конкурс професійної майстерності працівників Науково-технічної бібліотеки Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу

Затверджено радою при директорі НТБ
5 квітня 2008 року

1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Організатором конкурсу професійної майстерності (далі - Конкурсу) є адміністрація та сектор культурно-просвітницької роботи Науково-технічної бібліотеки.
1.2. Конкурс спрямований на активізацію та вдосконалення діяльності структурних підрозділів бібліотеки, спонукання бібліотечних працівників до творчої пошукової діяльності.

2. МЕТА І ЗАВДАННЯ КОНКУРСУ

2.1. Виявлення талановитих бібліотечних працівників НТБ, підтримка і стимулювання їх інноваційної діяльності.
2.2. Сприяння інтенсивному розвитку та впровадженню оптимальних форм і методів роботи з користувачами у вузівській бібліотеці в умовах переходу на новий зміст і структуру навчання.
2.3. Поширення передового досвіду роботи, підвищення кваліфікації та фахового рівня бібліотечних працівників.
2.4. Піднесення престижу бібліотечної професії.

3. ОРГКОМІТЕТ КОНКУРСУ

3.1. Оргкомітет доводить до відома працівників НТБ інформацію про термін та умови Конкурсу.
3.2. Здійснює весь необхідний обсяг роботи з підготовки, організації та проведення Конкурсу.
3.3. Затверджує форми заявок на участь у Конкурсі та перелік документів і матеріалів, необхідних для участі.
3.4. Проводить збір заявок, складає програму проведення Конкурсу, залучає фахівців для його підготовки та організації.
3.5. В склад оргкомітету Конкурсу входять:
Цок Л.В. – заступник директора НТБ;
Когут-Вільк С.І. – зав. сектору культурно-просвітницької роботи;
Розумна О.П. – зав. сектору науково-технічної інформації;
Безрука М.В. – провідний методист;
Пічак Л.С. – технік з ксерокопіювання.

4.УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ

4.1. В конкурсі можуть брати участь представники всіх структурних підрозділів НТБ, кандидатури яких висунуті колективами цих підрозділів на загальних зборах (можливе таємне голосування).
4.2. Конкурс проводиться в наступних номінаціях:
а) “Краща виставка НТБ” (конкурс проводиться з 20 травня по 20 вересня 2008р.; форма заявки на конкурс та вимоги щодо оформлення виставки додаються);
б) “Візитна картка” (авторське представлення своєї посади, роботи свого відділу, показ важливості та значення бібліотечної професії в довільному жанрі: проза, поезія, музичний номер і т.д.)
Час, відведений кожному учаснику – 3-5 хв.;
в) “Кращий знавець бібліографічного опису” (всім учасникам роздаються по одному з різнотипних друкованих видань, на які потрібно скласти бібліографічні описи, згідно вимог нового ДСТУ ГОСТУу 7.1:2006 “Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання”);
г)”Бібліотекар ти є справжній, як каталог сформуєш вправно”( кожному учаснику роздається певна кількість каталожних карток, з яких треба сформувати алфавітний каталог, враховуючи всі вимоги щодо створення АК);
д) “Конфліктних ситуацій не передбачаю,
Адже Правила бібліотечні досконало знаю”
(вирішення конкретної рольової ситуації під час бібліотечного обслуговування);
е) “Думаємо, згадуємо, шукаємо” (бліц-опитування з історії бібліотечної справи, історії книги, літературного життя; знання фактів з життя відомих людей, крилатих висловів, цитат, літературних творів і т.д.);
є) “І уявляв я собі рай, схожим на бібліотеку...” /Х.Л. Борхес/ (конкурс на кращий авторський літературний твір на тему бібліотечного життя (поезія, прозовий твір-мініатюра, роздум, есе)); - можуть брати участь всі бажаючі працівники бібліотеки;
ж) “Бібліотечний працівник талановитий у всьому” (в рамках цієї номінації журі обирає переможців з двох напрямів:
1. демонстрація художнього номеру (пісня, вірш, танець, сценка, гумореска і т.д.);
2. виставка-огляд “Умілі руки бібліотекаря”, де представлені роботи бібліотечних працівників (вишивка, плетіння, в’язання, вироби з бісеру, малюнки, фотографії, кондитерські вироби і т.д.)) – беруть участь всі бажаючі працівники бібліотеки.
4.3. Під час проведення Конкурсу буде обрано володаря номінації “Приз глядацьких симпатій”, який визначається за найбільшою кількістю відгуків глядачів.

5. КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ

5.1. Високий рівень професіоналізму, компетентність, ерудиція, начитаність, оперативність.
5.2. Створення індивідуального творчого стилю.
5.3. Розробка і втілення авторських рішень і нестандартних ідей.
5.4. Інноваційний підхід до вирішення поставлених завдань.

6. ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ КОНКУРСУ

6.1. Підведення підсумків Конкурсу проводиться 25 вересня 2008р. напередодні професійного свята – Всеукраїнського дня бібліотек.
6.2. Оцінювання конкурсних завдань проводиться кожним членом журі за 5-бальною системою. Середні бали за кожне завдання додаються і вираховується загальна сума балів, яку набрав кожний учасник. За найбільшою сумою балів визначаються переможець Конкурсу, призери окремих номінацій.

6.3. В склад журі входять:
- Пилип Я.А. – директор НТБ;
- Жолобко Л.А. – зав. довідково-бібліографічного відділу;
- Селезінка С.М. – зав. відділу обслуговування користувачів;
- Степашкіна Т.В. – зав. відділу книгозберігання;
- Пилипів М.І. – бібліотекар І категорії відділу комплектування та обробки літератури;
- Мацюк Г.М. – інженер І категорії відділу інформаційних технологій.

7. НАГОРОДЖЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ ТА УЧАСНИКІВ КОНКУРСУ

7.1. Переможець Конкурсу нагороджується дипломом та грошовою премією.
7.2. Переможці кожної номінації Конкурсу будуть відзначені дипломами та подарунками.
7.3. Участь у Конкурсі враховується при проведенні атестації бібліотечних працівників.