Перелік періодичних та інформаційних видань, які передплатила НТБ ІФНТУНГ на 2017 рік

Частина 1. Алфавітний перелік назв періодичних та інформаційних видань

Газети

1 Аудиторія
2 Галичина
3 Галицька Просвіта
4 Галицький кореспондент
5 Голос України
6 Дзеркало тижня
7 Західний кур’єр
8 Літературна Україна
9 Лінія 101
10 Нова зоря
11 Освіта України
12 Педагогічна газета
13 Праця і зарплата
14 Репортер
15 Світ
16 Слово Просвіти
17 Спецвипуск газети «Освіта України»
18 Україна молода
19 Українське слово
20 Управління освітою
21 Урядовий кур’єр

Журнали

1 Автоматическая сварка
2 Актуальні проблеми економіки
3 Англійська мова та література+ Бібліотека журналу. Комплект
4 Банківська справа
5 Безпека життєдіяльності
6 Бібліотечна планета
7 Бібліотечний вісник
8 Бібліотечний форум: історія, теорія і практика
9 Будівництво і стандартизація
10 Бухгалтерський облік і аудит
11 Бюлетень законодавства і юридичної практики України
12 Бюлетень реєстрації НДР і ДКР
13 Вісник геодезії та картографії
14 Вісник Книжкової палати
15 Вісник Національної академії наук України
16 Вісник. Право знати все про податки і збори
17 Винахідник і раціоналізатор
18 Вища освіта в Україні. Нормативно-правове регулювання. Зміни до збірника
19 Вища освіта України
20 Вища школа
21 Всесвіт
22 Геоінформатика
23 Геологія і геохімія горючих копалин
24 Геофизический журнал
25 Дзвін
26 Діловодство та документообіг
27 Дивослово (Українська мова і література в навчальних
закладах)
28 Дніпро
29 Доповіді Національної академії наук України
30 Екологічний вісник
31 Економіка України
32 Економіст
33 Жінка
34 Збірник рефератів дисертацій, НДР та ДКР
35 Землевпорядний вісник
36 Іноземні мови
37 Інтегровані технології та енергозбереження
38 Інтелектуальна власність в Україні
39 Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і
науки України
40 Казна України
41 Календар знаменних і пам’ятних дат
42 Кодекси України
43 Міжнародний туризм
44 Мовознавство
45 Надзвичайна ситуація
46 Народна творчість та етнологія
47 Наука та інновації
48 Наука та наукознавство
49 Нафтогазова галузь України
50 Новий колегіум
51 Освіта
52 Офіційний вісник України
53 Охорона праці і пожежна безпека
54 Педагогіка і психологія. Вісник Академії педагогічних наук України
55 Перевал
56 Післядипломна освіта в Україні
57 Право України. Юридичний журнал
58 Прикладная механика. Международный научный журнал
59 Проблеми програмування. Проблемы программирования. Problems in programming
60 Проблемы прочности
61 Регіональна економіка
62 Системні дослідження та інформаційні технології / System research and information technologies
63 Статистика України
64 Сучасна освіта
65 Техническая диагностика и неразрушающий контроль
66 Український географічний журнал
67 Український історичний журнал
68 Український математичний журнал
69 Український фізичний журнал
70 Фізика і хімія твердих тіл
71 Фізико-хімічна механіка матеріалів
72 Філософська думка
73 Фінанси України
74 Фінансовий контроль
75 Чумацький шлях
76 Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит
77 Энерготехнологии и ресурсосбережение
78 Я, студент

Державні бібліографічні покажчики

79 Літопис авторефератів дисертацій
80 Літопис журнальних статей
81 Літопис книг

Реферативні журнали

82 Екологія
83 Український реферативний журнал “Джерело”:
Серія 1. Природничі науки
84 Український реферативний журнал “Джерело”:
Серія 2. Техніка. Промисловість. Сільське господарство
85 Український реферативний журнал “Джерело”:
Серія 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво

Видання ІФНТУНГу

86 (1) Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування
87 (2) Методи та прилади контролю якості
88 (3) Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу
89 (4) Нафтогазова енергетика
90 (5) Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ
91 (6) Journal of Hydrocarbon Power Engineering

Видання, які поступають в бібліотеку безоплатно

93 Вісник Тернопільського національного економічного ун-ту
93 Время колтюбинга
94 Журнал європейської економіки
95 Математичні методи та фізико-механічні поля
96 Психологія і суспільство
97 Світ фінансів
98 Углехимический журнал
99 Journal of European Economu
100 Journal of petroleum technologi
101 Geophysical рrospecting
102 Computational Problems of Electrical Engineering
103 Nafta - Gaz
104 Оilfield Review
105 Science and innovation
106 First Break

Частина 2. Перелік періодичних та інформаційних видань за галузями знань

Соціальні та гуманітарні науки

1 Жінка
2 Календар знаменних і пам’ятних дат
3 Народна творчість та етнологія
4 Психологія і суспільство
5 Статистика України
6 Український історичний журнал
7 Філософська думка
8 Чумацький шлях

Економіка. Економічні науки

1 Актуальні проблеми економіки
2 Банківська справа
3 Бухгалтерський облік і аудит
4 Вісник Право знати все про податки
5 Вісник Тернопільського національного економічного університету
6 Діловодство та документообіг
7 Економіка України
8 Економіст
9 Журнал європейської економіки
10 Казна України
11 Регіональна економіка
12 Світ фінансів
13 Фінанси України
14 Фінансовий контроль
15 Journal of European Economu

Держава і право

1 Бюлетень законодавства і юридичної практики України
2 Інтелектуальна власність в Україні
3 Кодекси України
4 Офіційний вісник України
5 Право України. Юридичний журнал

Освіта. Наука

1 Бюлетень реєстрації НДР и ДКР
2 Винахідник і раціоналізатор
3 Вища освіта в Україні. Нормативно-правове регулювання.
Зміни до збірника
4 Вища освіта України
5 Вища школа
6 Вісник Національної академії наук України
7 Доповіді Національної академії наук України
8 Збірник рефератів дисертацій, НДР та ДКР
9 Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і
науки України
10 Наука та інновації
11 Наука та наукознавство
12 Новий колегіум
13 Освіта
14 Педагогіка і психологія. Вісник Академії педагогічних наук України
15 Післядипломна освіта в Україні
16 Сучасна освіта
17 Я, студент
18 Science and innovation

Бібліотекознавство. Бібліографія

1 Бібліотечна планета
2 Бібліотечний вісник
3 Бібліотечний форум: історія, теорія і практика
4 Вісник Книжкової палати

Мовознавство. Літературознавство. Мистецтво

1 Англійська мова та література+ Бібліотека журналу. Комплект
2 Всесвіт
3 Дзвін
4 Дивослово (Українська мова і література в навч. закладах)
5 Дніпро
6 Іноземні мови
7 Мовознавство
8 Перевал

Комп’ютерна наука і технологія

1 Проблеми програмування. Проблемы программирования.
Problems in programming
2 Системні дослідження та інформаційні технології / System research and information technologies

Стандартизація

1 Методи та прилади контролю якості
2 Будівництво і стандартизація

Охорона праці та безпека життєдіяльності

1 Безпека життєдіяльності
2 Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування
3 Надзвичайна ситуація
4 Охорона праці і пожежна безпека

Туризм. Економіка туризму

1 Міжнародний туризм

Природничі науки

1 Вісник геодезії та картографії
2 Геоінформатика
3 Геологія і геохімія горючих копалин
4 Геофизический журнал
5 Екологічний вісник
6 Землевпорядний вісник
7 Математичні методи та фізико-механічні поля
8 Прикладная механика
9 Український географічний журнал
10 Український математичний журнал
11 Український фізичний журнал
12 Фізика і хімія твердих тіл
13 Фізико-хімічна механіка матеріалів
14 Geophysical Prospecting
15 Oilfield Review
16 First Break

Техніка. Технічні науки

1 Автоматическая сварка
2 Время колтюбинга
3 Інтегровані технології та енергозбереження
4 Нафтогазова галузь України
5 Науковий вісник Івано-Франківського національного
технічного університету нафти і газу
6 Нафтогазова енергетика
7 Проблемы прочности
8 Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ
9 Техническая диагностика и неразрушающий контроль
10 Углехимический журнал
11 Энерготехнологии и ресурсосбережение
12 Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит
13 Computational Problems of Electrical Engineering
14 Journal of Hydrocarbon Power Engineering
15 Journal of petroleum technologi
16 Nafta-Gaz