Орієнтири інноваційної політики в Україні

Термін “інновація” вперше ввів у науковий обіг австрійський учений Йозеф Шумпетер у 1911 році в праці “Теорія економічного розвитку”.
З розвитком економіки поняття “інновація” набуло більш широкого змісту і відноситься тепер не тільки до сфери технології виробництва, а поширюється на організаційні, фінансові і будь-які інші методи, які сприяють функціонуванню підприємств. Інноваціями називають новинки у сфері управління кадрами торговельної політики, використання функціональних структур і т.д. На даний час існує безліч визначень терміну “інновація”. У світі поширені два основні підходи щодо тлумачення цього терміну:
1. Динамічний, коли інновацію розглядають з погляду “інновація - процес”, тобто процес впровадження нових виробів, технологій, методів організації виробництва і праці, методів управління.
2. Статичний, коли інновацію розглядають з погляду “інновація - продукт”, тобто вона виступає як результат процесів впровадження нової техніки, нового методу.
Є ще узагальнений підхід, який поєднує два попередні.
Найважливішим елементом сучасної інноваційної політики нашої держави є стимулювання інноваційного підприємництва, у тому числі трансферу технологій. Для того, щоб забезпечити високоефективний технологічний трансфер, необхідна розвинута система державної охорони інтелектуальної власності. В Україні за останні 10 років основу такої системи створено. Можна назвати більш десятка Законів України, що забезпечують різноманітні аспекти охорони інтелектуальної власності.
Пріоритет інновацій над традиційним виробництвом передбачає визнання за наукою провідної ролі в системі продуктивних сил. Тільки використовуючи в практичній діяльності набуті знання, – результати наукових досліджень, можна забезпечити конкурентоспроможність вітчизняної продукції, самих підприємств, вивести державу з кризи.
Підбір літератури для цієї книжкової виставки зроблений з урахуванням тих питань, проблем, які виникають у науковців, економістів, фахівців з питань менеджменту, державного управління і місцевого самоврядування, магістрів і студентів відповідних спеціальностей.
Книжкова виставка “Орієнтири інноваційної політики в Україні” організована в читальному залі соціально-економічної літератури (кім. 31, 3-й поверх НТБ).

Державна підтримка інноваційних поцесів

Інновація та економіка

Інноваційні підприємства і їх інноваційна політика

Освіта в системі інноваційного процесу