Огляд діяльності методичного об’єднання бібліотек вищих навчальних закладів освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації Івано-Франківської області за 2011 рік

Діяльність науково-технічної бібліотеки ІФНТУНГ як методичного центру бібліотек вищих навчальних закладів (ВНЗ) Івано-Франківської обл., націлена на надання методичної допомоги бібліотекам методичного об'єднання (МО), на координацію та кооперацію діяльності цих бібліотек. Вивчається, узагальнюється та розповсюджується передовий досвід з бібліотечної, бібліографічної та інформаційної діяльності, впроваджуються інноваційні технології.
З метою підвищення професійної кваліфікації, загальноосвітнього та культурного рівня бібліотечних працівників, бібліотека проводить семінари, практикуми, консультації, майстер-класи та інші заходи.
В діяльності методичного об’єднання бібліотек вузів в звітному році основна увага приділялася проблемам:
- координації діяльності бібліотек по всіх напрямках бібліотечної роботи;
- підвищення кваліфікації бібліотечних кадрів;
- виявлення, узагальнення та застосування передових технологій в практику бібліотек вишів;
- формування інформаційних ресурсів в зв’язку із змінами в змісті та організації цього напрямку роботи бібліотек;
- ефективного використання фондів та інформаційних ресурсів;
- підвищення інформаційної культури користувачів та спеціалістів бібліотек;
- підготовки власної бібліографічної продукції;
- активізації роботи з молодими спеціалістами бібліотек;
- підготовки пропозицій керівництву вищих навчальних закладів з питань удосконалення бібліотечно-бібліографічного та інформаційного обслуговування.

Статистичні показники діяльності методичного об’єднання бібліотек ВНЗ
Івано-Франківської області в 2011 році
(в порівнянні з 2010 та 2009рр.)

На 01.01.2012р. сумарний фонд бібліотек МО становить 2 398 790 прим. (2 374 241 – в 2010р., 2 360 027 – в 2009р.), тобто фонд збільшився на 24 549 прим. (1,02%) порівняно з минулим роком. В усіх без виключення бібліотеках відбулося збільшення об’єму фонду. Якщо розглядати фонд за цільовим призначенням, то можна сказати, що в бібліотеках МО переважає навчальна література – 31%, наукові видання складають 25%, літературно-художні – 5,3%. Заслуговує на увагу той факт, що збільшується кількість електронних видань, тобто поступово створюються та поповнюються електронні бібліотеки. Так в 2009р. загальна кількість електронних видань становила 2311 прим., в 2010р. – 3241, а вже в 2011р. – 4014, що на 73,7% більше, ніж в 2009р.

mo_1.jpg

Кількість нових надходжень до бібліотек МО в 2011р. становила 39 801 прим., що на 5 263 прим. більше ніж в 2010р. (15,2%), але в порівнянні з 2009 роком (107937) зменшилась на 68136 прим., тобто бібліотеки МО в минулому році отримали лише 36,8% від кількості надходжень 2009р.

mo_2.jpg

Кількість користувачів за єдиним обліком в 2011р. зменшилась на 1741(5,2%) і складає 31435 (в 2009р. – 31139, в 2010р. – 33176 користувачів).

mo_3.jpg

Всіма структурними підрозділами бібліотек методичного об’єднання обслужено в звітному році 100428 користувачів, що на 2,5% менше ніж в 2010р. (102988) та на 228 користувачів менше, ніж в 2009р. (100656).

mo_4.jpg

Число відвідувань бібліотек МО за рік становить 779528, на 2,2% менше ніж в 2010р.(796998), в 2009р. – 793532.

mo_5.jpg

Книговидача в звітному році становить 2036950, що на 6,7% менше ніж в 2010р. (2183475) та на 2,5% менше 2009р. (2089421). Читачі бібліотек віддають перевагу електронним джерелам інформації, і канали доступу до цих джерел далеко не завжди контролюються працівниками бібліотек.

mo_6.jpg

В середньому щорічно за останніх три роки бібліотеками методичного об’єднання вводиться до електронного каталогу 94090 бібліографічних описів (2009р. – 97245, 2010р. – 86407, 2011р. – 98617). На 01.01.2012р. обсяг бази даних електронного каталогу бібліотек МО становить 602857 записів.
Якщо проаналізувати кошти, які виділялись бібліотекам в 2011р. на придбання нових книг та періодики, то можна стверджувати, що сума значно зменшилась в порівнянні з минулими роками.

mo_7.jpg


mo_8.jpg

mo_9.jpg

mo_10.jpg

Щодо довідково-бібліографічного обслуговування, то загальна кількість довідок, наданих користувачам становить за звітний період 29612, менше на 1350 порівняно з 2010р. (30962) та на 2185 порівняно з 2009р.(31797). Тобто спостерігається тенденція до вже стабільного незначного зменшення цього показника. Напевно пояснити це явище можна лише більш активним звертанням користувачів до інтернет-ресурсів. В 2011р. працівниками вузівських бібліотек було підготовлено набагато більше бібліографічних покажчиків – 24 (в 2009р. – 13, в 2010р. – 14). Стабільно тримаються показники по кількості проведених Днів інформації, Днів кафедр, дипломників, фахівців – 54, кількості прочитаних бібліографічних оглядів – 27.
Значно пожвавилась культурно-просвітницька робота бібліотек. Так в 2011р. було проведено 42 великі масові заходи (в 2009р. – 39, в 2010р. – 41), було організовано 508 тематичних виставок та відкритих переглядів (в 2009р. – 467, в 2010р. – 473).
Заняття з питань формування інформаційної культури займали в бібліотеках методичного об’єднання в 2011р. 132год., в 2010р. – 111, в 2009р. – 118.
Кількість персональних комп’ютерів в бібліотеках становить 119 (в 2010р. – 114, в 2009р. – 83), в т.ч. для користувачів – 44 ПК (41 в 2010-11рр.).

Відносні показники роботи бібліотек методичного об’єднання за 2011 рік
(в порівнянні з 2010 та 2009рр.)

mo_11.jpg

З таблиці видно, що відносні показники читацької активності мають тенденцію до стабільного зниження. Середній показник читаності в 2011р. – 69,5 – знизився на 1,8% порівняно з 2010р. і на 5,4% порівняно з 2009р.; відвідуваність – 25,5 – збільшилась на 1,2% порівняно з 2011р., а в порівнянні з 2009р. зменшилась на 4,8%; також знизився показник обертаності фонду – на 4,9% порівняно з 2010р. і на 3,0% порівняно з 2009р.
Якість фонду бібліотек вузів характеризується показником книгозабезпеченості – 79,0, який на 6,9% вищий від минулорічного, але на 1,1% менший, ніж в 2009р.
Штат працівників бібліотек державних вузів в 2011р. складає 153 чол., на 2 чол. більше ніж в 2009-2010рр. З них повну вищу освіту мають 125 чол. (81,7%), вищу спеціальну лише 22 чол. (14,4%), базову вищу освіту (спеціальну) – 11 чол. (7,2%). Якщо характеризувати колективи бібліотек МО за стажем, то можна сказати, що кількісно переважають досвідчені працівники, які мають стаж роботи понад 20 років – 50 чол.(32,7%); з стажем 10-20 років – 41 чол. (26,8%); з стажем 3-9 років – 42 чол. (27,4%); найменший відсоток займають молоді працівники із стажем до 3-х років – 20 чол. (13,1%).
В 2011р. проведено три засідання методичного об’єднання, де обговорювались актуальні питання та перспективи розвитку бібліотек вузів, обмін професійною інформацією та накопиченим досвідом у вирішенні різноманітних проблем. Корисними та цікавими в професійному плані стали заняття з підвищення кваліфікації (семінар, майстер-клас, практикум, огляд-консультація, присвячені різноманітним питанням бібліотечної діяльності), які проводилися в рамках чотирьох секцій: інформаційних технологій, формування та збереження бібліотечних фондів, інформаційно-бібліографічної діяльності, обслуговування користувачів.
Представники керівного складу вузівських бібліотек активно брали участь в регіональних бібліотечних заходах.
Діяльність методичного об’єднання вузівських бібліотек Івано-Франківської області в 2011 році сприяла ефективному розвитку, удосконаленню управління бібліотечними технологіями, активізації роботи з молодими спеціалістами та розширенню професійних контактів в різних галузях бібліотечної діяльності.

Завантажити таблицю основних статистичних показників роботи Івано-Франківського обласного методичного об’єднання бібліотек вищих навчальних закладів освіти III-IV рівнів акредитації за 2011р.