Нові надходження літератури за жовтень 2020 року

ПРАВО. ЮРИСПРУДЕНЦІЯ

346
Г72 Господарський кодекс України : нормат. док. з урахуванням останніх змін в ред. станом на 05.02.2019 р. – Суми : НОТІС, 2019. – 184 с.
К-сть прим. : 1 (К/сх. – 1)

342.4
К65 Конституція України : нормативні док. з урахуванням останніх змін в ред. станом на 04.01.2019 р. – Суми : Нотіс, 2019. – 56 с.
К-сть прим. : 7 (АбНН. – 6, К/сх. – 1)

343
К82 Кримінальний кодекс України : нормат. док. з урахуванням останніх змін в ред. станом на 01.02.2019 р. – Суми : НОТІС, 2019. – 208 с.
К-сть прим. : 2 (АбНН. – 1, К/сх. – 1)

347
Ц58 Цивільний кодекс України : нормат. док. з урахуванням останніх змін в ред. станом на 20.09.2018 р. – Суми : НОТІС, 2018. – 368 с.
К-сть прим. : 2 (АбНН. – 1, К/сх. – 1)

МОВА

811.111
Б24 Барановська Т. В. Граматика англійської мови = Exercises in english grammar : зб. вправ, навч. посіб. / Т. В. Барановська. – 2-ге вид., випр. та допов. – Київ : Логос-М, 2018. – 384 с.
К-сть прим. : 6 (АбНН. – 5, К/сх. – 1)

ЕЛЕКТРОННІ КОПІЇ

811.111
А64 Англійська мова : навч. посіб. / упоряд.
О. О. Крицак – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. – 40 с.

В19 Василик О. Б. Статистика : метод. вказівки для виконання лаб. робіт / О. Б. Василик. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. – 120 с.

В19 Василик О. Б. Статистика : метод. вказівки для виконання лаб. робіт / О. Б. Василик. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. – 100 с.

В19 Василик О. Б. Статистика : метод. вказівки для самост. вивчення дисципліни / О. Б. Василик, М. О. Іванова. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. – 55 с.

В19 Василик О. Б. Статистика підприємництва : метод. вказівки для самост. вивчення дисципліни / О. Б. Василик. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. – 24 с.

В19 Василик О. Б. Формування маркетингового контенту в підприємництві і торгівлі : метод. вказівки до виконання курс. роботи / О. Б. Василик. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. – 27 с.

811.111
Г15 Галай Т. М. Контрольні роботи з іноземної мови / Т. М. Галай, Ю. І. Грибіник, І. І. Озарко. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. – 56 с.

005.334
Г17 Галюк І. Б. Антикризовий менеджмент : конспект лекцій / І. Б. Галюк. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. – 108 с.

005.57
Г17 Галюк І. Б. Ділові комунікації у менеджменті : метод. вказівки для вивчення дисципліни / І. Б. Галюк. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. – 21 с.

528.4
Г37 Гера О. В. Геодезичне забезпечення САПР : конспект лекцій / О. В. Гера. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. – 97 с.

621.762
Г56 Гнилиця І. Д. Новітні конструкційні матеріали : практикум / І. Д. Гнилиця, І. В. Цап. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. – 43 с.

811.111
Г82 Грибіник Ю. І. Наукова іноземна (англійська) мова діяльності : навчально-метод. комплекс для студентів спеціальності "Геодезія та землеустрій" / Ю. І. Грибіник, Т. М. Галай, І. І. Озарко. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. – 97 с.

339.7
І-21 Іванова М. О. Міжнародні інвестиції та венчурний бізнес (доповнена і змінено) : методичні вказівки / М. О. Іванова. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. – 41 с.

І-21 Іванова М. О. Статистика (доповнена і змінено) : метод. вказівки / М. О. Іванова, О. Б. Василик. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. – 159 с.

І-21 Іванова М. О. Статистика (доповнена і змінено) : метод. вказівки / М. О. Іванова, О. Б. Василик. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. – 156 с.

І-21 Іванова М. О. Товарознавство та організація торгівельної діяльності : метод. вказівки до виконання лаб. робіт з дисципліни / М. О. Іванова. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. – 58 с.

621.744
К25 Карпик Р. Т. Основи проектування та виготовлення штампів і прес-форм : навч. посіб., курс. проектування / Р. Т. Карпик, Н. О. Костюк. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. – Ч. 3 : Проектування штампів для холоднолистового штампування. – 197 с.

К78 Кравець О. Я. Планування та забудова поселень : лаб. практикум / О. Я. Кравець. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. – 29 с.

004
К85 Крихівський М. В. Обчислювальна техніка : конспект лекцій / М. В. Крихівський. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. – 104 с.

004
К85 Крихівський М. В. Обчислювальна техніка : метод. вказівки до лаб. робіт / М. В. Крихівський.
– Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. – 34 с.

М33 Матвієнків О. М. Практикум по зварюванню : практикум / О. М. Матвієнків. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. – Ч. 2. – 75 с.

338.2
О-29 Обельницька Х. В. Електронний бізнес : метод. вказівки до вивчення дисципліни та самост. вивчення дисципліни / Х. В. Обельницька. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. – 16 с.

657.05
О-29 Обельницька Х. В. Контролінг : конспект лекцій / Х. В. Обельницька. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. – 200 с.

657.05
В19 Обельницька Х. В. Контролінг маркетингових рішень : метод. вказівки до вивчення дисципліни та самост. вивчення дисципліни / Х. В. Обельницька. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. – 27 с.

657.05
О-29 Обельницька Х. В. Контролінг : метод. вказівки для самост. вивчення дисципліни / Х. В. Обельницька. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. – 71 с.

657.05
О-29 Обельницька Х. В. Контролінг підприємницьких рішень : метод. вказівки до вивчення дисципліни та самост. вивчення дисципліни / Х. В. Обельницька. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. – 71 с.

657.6
П27 Перевозова І. В. Контроль в підприємництві : метод. вказівки до вивчення дисципліни та самост. вивчення дисципліни / І. В. Перевозова, Х. В. Обельницька. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. – 16 с.

П27 Перевозова І. В. Підприємницька діяльність : метод. вказівки до вивчення дисципліни та самост. вивчення дисципліни / І. В. Перевозова, Х. В. Обельницька. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. – 30 с.

330.4
П41 Побігун С. А. Економетрика : метод. вказівки для дистанційн. вивчення дисципліни / С. А. По-бігун, Н. А. Даляк. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. – 31 с.

330.4
П41 Побігун С. А. Моделювання господарських процесів : метод. вказівки до вивчення дисципліни та самост. вивчення дисципліни / С. А. Побігун. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. – 12 с.

339
П41 Побігун С. А. Основи інтернет-торгівлі : метод. вказівки до вивчення дисципліни / С. А. Побігун, О. І. Орлова. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. – 14 с.

П41 Побігун С. А. Соціальна відповідальність : метод. вказівки до вивчення дисципліни та самост. вивчення дисципліни / С. А. Побігун. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. – 17 с.

Р64 Розловська С. Є. Сейсморозвідка : метод. вказівки до курс. проектування / С. Є. Розловська. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. – 31 с.

519.8
С51 Смоловик Л. Р. Дослідження операцій : конспект лекцій / Л. Р. Смоловик, О. М. Витвиць-ка. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. – 150 с.

С89 Судук І. І. Українська мова за професійним спрямуванням : практикум / І. І. Судук. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. – 54 с.

005
Т19 Тараєвська Л. С. Маркетинговий менеджмент : конспект лекцій / Л. С. Тараєвська, О. Ю. Мацькевич. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. – 93 с.

005
Т19 Тараєвська Л. С. Маркетинговий менеджмент : метод. вказівки для самост. вивчення дисципліни / Л. С. Тараєвська, О. Ю. Мацькевич. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. – 13 с.

005
Т19 Тараєвська Л. С. Маркетинговий менеджмент : практикум / Л. С. Тараєвська, О. Ю. Мацькевич. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. – 21 с.

622.24.05
Ш79 Шостаківський І. І. Нафтогазове обладнання = Oil and Gas Equipment : практикум = practical exercises / І. І. Шостаківський. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. – 74 с.

621.31
Я72 Яремак І. І. Основи монтажу і експлуатації електрообладнання : конспект лекцій / І. І. Яремак. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. – 155 с.

Я72 Яремак І. І. Програма та проведення науково-дослідницької практики магістра : метод. вказівки / І. І. Яремак. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. – 19 с.