Нові надходження літератури за листопад 2020 року

Нові надходження літератури за листопад 2020 року

ТЕХНІКА. ТЕХНІЧНІ НАУКИ

1. 620.22
Б61 Більченко О. В. Матеріалознавство : навч. посіб. / О. В. Більченко, О. І. Дудка, П. І. Лобода. – Київ : Кондор, 2018. – 154 с.
К-сть прим. : 11 (АбНН. – 9, ЧЗТГ. – 1, К/сх. – 1)

2. 62-8
Б91 Бурек Я. Приводи машин : навч. посіб. / Я. Бурек, З. А. Стоцько. – Львів : Львів. політехніка, 2018. – 152 с.
К-сть прим. : 1 (К/сх. – 1)

3. 621.91
Г85 Грицай І. Є. Теорія різання. Лезове та абразивне оброблення металів : навч. посіб. / І. Є. Грицай. – Львів : Львів. політехніка, 2018. – 232 с.
К-сть прим. : 1 (К/сх. – 1)

4. 621.9.06-229
Д50 Дичковський М. Г. Технологічна оснастка : курс лекцій ; навч. посіб. / М. Г. Дичковський. – Херсон : Олді-плюс, 2018. – 328 с.
К-сть прим. : 11 (АбНН. – 9, ЧЗТГ. – 1, К/сх. – 1)

5. 628.11
Д81 Дудля Н. А. Техника и технология бурения гидрогеологических скважин : учебник / Н. А. Дудля, И. А. Садовенко, А. Земба. – Днепропетровск : Нац. горн. ун-т, 2007. – 399 с.
К-сть прим. : 1 (К/сх. – 1)

6. 622.24.05
М91 Муравенко В. А. Эксплуатация бурового оборудования / В. А. Муравенко, А. Д. Муравенко, В. А. Муравенко. – Ижевск : ИжГТУ, 2008. – 656 с.
К-сть прим. : 1 (К/сх. – 1)

7. 624.131
П16 Панас Р. М. Основи грунтознавства : навч. посіб. / Р. М. Панас. – Львів : Новий світ-2000, 2019. – 245 с.
К-сть прим. : 1 (К/сх. – 1)

8. 621.867.2
П50 Поліщук Л. К. Динаміка вмонтованого гідроприводу конвеєрів мобільних машин : монографія / Л. К. Поліщук. – Вінниця : ВНТУ, 2018. – 239 с.
К-сть прим. : 1 (К/сх. – 1)

9. 621.365
С60 Соловей О. І. Промислові електротехно-логічні установки : навч. посіб. / О. І. Соловей. – Київ : Кондор, 2018. – 174 с.
К-сть прим. : 3 (АбНН. – 1, ЧЗТГ. – 1, К/сх. – 1)

10. 625.7/.8
С60 Солодкий С. Й. Проектування розв'язок на автомобільних дорогах : навч. посіб. / С. Й. Солодкий, Л. О. Карасьова, Д. О. Куліков. – Львів : Львів. політехніка, 2013. – 200 с.
К-сть прим. : 1 (К/сх. – 1)

11. 656.13
У66 Управління дорожнім рухом на регульованих перехрестях у містах : монографія / Є. Ю. Фор-нальчик, І. А. Могила, В. Е. Трушевський, В. В. Гілевич. – Львів : Львів. політехніка, 2018. – 236 с.
К-сть прим. : 1 (К/сх. – 1)

12. 621.01
Я45 Яким Р. Основи механіки механізмів і машин : навч. посіб. / Р. Яким, Д. Петрина. – Дрогобич : Коло, 2013. – 152 с.
К-сть прим. : 1 (К/сх. – 1)

МОВИ

13. 811.111
В31 Верба Л. Г. Граматика сучасної англійської мови = Modern English Grammar : довідник / Л. Г. Верба, Г. В. Верба. – Київ : Логос-М, 2017. – 352 с.
К-сть прим. : 2 (АбНН. – 1, К/сх. – 1)

14. 811.111
В31 Верба Л. Г. Граматика сучасної англійської мови = Modern English Grammar : довідник / Л. Г. Верба, Г. В. Верба. – Київ : Логос-М, 2018. – 352 с.
К-сть прим. : 2 (АбНН. – 1, К/сх. – 1)

15. 811.161.2
К66 Корж А. В. Українська мова професійного спрямування : навч. посіб. / А. В. Корж. – Київ : Центр учбової літ., 2017. – 296 с.
К-сть прим. : 1 (К/сх. – 1)

16. 811.161.2'276.6
М36 Мацюк З. О. Українська мова професійного спілкування : навч. посіб. / З. О. Мацюк, Н. І. Станкевич. – 3-є вид. – Київ : Каравела, 2018. – 352 с.
К-сть прим. : 1 (К/сх. – 1)

17. 811.161.2'276.6
П39 Плотницька І. М. Ділова українська мова : навч. посіб. / І. М. Плотницька. – 3-тє вид. – Київ : ЦУЛ, 2017. – 256 с.
К-сть прим. : 1 (К/сх. – 1)

18. 811.161.2'276.6
П39 Плотницька І. М. Ділова українська мова : навч. посіб. / І. М. Плотницька. – 4-те вид., перероб. та допов. – Київ : ЦУЛ, 2018. – 256 с.
К-сть прим. : 1 (К/сх. – 1)

19. 811.162.1
С48 Словник польсько-український, українсько-польський : 120 000 слів та словосполучень / уклад. О. Мазур. – Донецьк : Глорія Трейд, 2012. – 1104 с.
К-сть прим. : 1 (К/сх. – 1)

ЕКОНОМІКА. ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ

20. 336.74
А49 Алєксєєв І. В. Гроші та кредит : навч. посіб. / І. В. Алєксєєв, М. К. Бондарчук. – Львів : Львів. політехніка, 2017. – 216 с.
К-сть прим. : 1 (К/сх. – 1)

21. 658.15
А86 Артамонова Н. С. Управління витратами : навч. посіб. / Н. С. Артамонова, М. О. Акульшина. – Київ : Сладкевич Б. А., 2017. – 116 с.
К-сть прим. : 3 (АбНН. – 2, К/сх. – 1)

22. 331.45
Г82 Грибан В. Г. Охорона праці : навч. посіб. / В. Г. Грибан, О. В. Негодченко. – 2-ге вид. – Київ : Центр учбової літ., 2017. – 280 с.
К-сть прим. : 1 (К/сх. – 1)

23. 657
Г95 Гура Н. О. Облік на підприємствах малого бізнесу : навч. посіб. / Н. О. Гура, Т. Г. Мельник. – Київ : Сладкевич Б. А., 2018. – 288 с.
К-сть прим. : 1 (К/сх. – 1)
24. 330.101.54
Д18 Данилович-Кропивницька М. Л. Макроекономіка : навч. посіб. / М. Л. Данилович-Кропивницька, П. І. Стецюк, І. О. Тивончук. – Львів : Львів. політехніка, 2017. – 292 с.
К-сть прим. : 1 (К/сх. – 1)

25. 330.4
Д50 Диха М. В. Економетрія : навч. посіб. / М. В. Диха, В. С. Мороз. – Київ : Центр навч. літ., 2016. – 206 с.
К-сть прим. : 1 (К/сх. – 1)

26. 331
Е45 Економіка праці й соціально-трудові відносини : навч. посіб. / І. Б. Скворцов, В. В. Войцеховська, О. Я. Загорецька, І. М. Дашко. – Львів : Львів. політехніка, 2016. – 268 с.
К-сть прим. : 1 (К/сх. – 1)

27. 330.5
К56 Ковтун О. І. Національна економіка (засади становлення, функціонування, регулювання та розвитку) : навч. посіб. / О. І. Ковтун. – Львів : Новий Світ-2000, 2018. – 170 с.
К-сть прим. : 1 (К/сх. – 1)

28. 332.1
К56 Ковтун О. І. Регіональна економіка : навч. посіб. / О. І. Ковтун. – Львів : Новий Світ-2000, 2019. – 161 с.
К-сть прим. : 1 (К/сх. – 1)

29. 005.93
К84 Крушельницька О. В. Управління матеріальними ресурсами : навч. посіб. / О. В. Крушельницька. – Київ : Кондор, 2018. – 162 с.
К-сть прим. : 4 (АбНН. – 2, ЧЗТГ. – 1, К/сх. – 1)

30. 338.48
М21 Мальська М. П. Туристичний бізнес: теорія та практика : навч. посіб. / М. П. Мальська, В. В. Худо. – Київ : Центр учбової літ., 2012. – 368 с.
К-сть прим. : 1 (К/сх. – 1)

31. 339.7
М58 Міжнародні фінанси : теорет.-практ. посіб. / С. С. Доровська, В. П. Шило, С. Б. Ільїна [та ін.]. – Київ : Кондор, 2018. – 310 с.
К-сть прим. : 2 (ЧЗТГ. – 1, К/сх. – 1)

32. 330.1
М86 Мочерний С. В. Основи економічної теорії : підручник / С. В. Мочерний, В. Г. Скотний. – Львів : Новий світ-2000, 2019. – 600 с.
К-сть прим. : 2 (АбНН. – 1, К/сх. – 1)

33. 332.6
О-93 Оцінка земель : навч. посіб. / М. Г. Ступень, Р. Й. Гулько, І. Р. Залуцький [та ін.] ; ред. М. Г. Ступень. – Львів : Новий Світ-2000, 2019. – 308 c.
К-сть прим. : 1 (К/сх. – 1)

34. 005.915
П18 Партин Г. О. Фінансовий менеджмент : підручник / Г. О. Партин, Н. Є. Селюченко. – Львів : Львів. політехніка, 2018. – 388 с.
К-сть прим. : 1 (К/сх. – 1)

35. 005.57
П25 Пентилюк М. І. Ділове спілкування та культура мовлення : навч. посіб. / М. І. Пентилюк, І. І. Марунич, І. В. Гайдаєнко. – Київ : Центр учбової літ., 2018. – 221 с.
К-сть прим. : 1 (К/сх. – 1)

36. 330.101.54
П32 Пилипенко В. В. Мікроекономіка : курс лекцій ; навч. посіб. / В. В. Пилипенко. – Львів : Новий Світ-2000, 2019. – 280 с.
К-сть прим. : 1 (К/сх. – 1)

37. 331
С43 Склярук Т. В. Економіка праці : навч. посіб. / Т. В. Склярук, Я. В. Панас. – Львів : Львів. політехніка, 2017. – 228 с.
К-сть прим. : 2 (ЧЗТГ. – 1, К/сх. – 1)

38. 005.53
С89 Сулим М. Обгрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків : підручник / М. Сулим, О. Пенцак. – Львів : Новий Світ-2000, 2019. – 330 с.
К-сть прим. : 1 (К/сх. – 1)

39. 658.14/.17
Ф59 Фінансова діяльність суб'єктів підприємництва : навч. посіб. / І. С. Скоропад, О. Б. Курило, О. М. Чубка [та ін.]. – Львів : Львів. політехніка, 2016. – 344 с.
К-сть прим. : 2 (АбНН. – 1, К/сх. – 1)

40. 336.2
Ф82 Фрадинський О. А. Основи оподаткування : навч. посіб. / О. А. Фрадинський. – Львів : Новий Світ-2000, 2019. – 340 с.
К-сть прим. : 1 (К/сх. – 1)

41. 364
Ш24 Шаповалова Т. В. Економічні основи соціального забезпечення : навч. посіб. / Т. В. Шаповалова. – Львів : Львів. політехніка, 2018. – 128 с.
К-сть прим. : 1 (К/сх. – 1)

ХУДОЖНЯ ЛІТЕРАТУРА

42. 821.161.2'06
М34 Матіос М. Майже ніколи не навпаки : сімейна сага в новелах / М. Матіос. – Львів : Піраміда, 2007. – 169 с.
К-сть прим. : 1 (Х.Аб. – 1)

ХІМІЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

43. 662.76
Г13 Газ природний, палива та оливи : монографія / М. П. Андріїшин, Я. С. Марчук, С. В. Бойченко, Л. А. Рябоконь. – Одеса : Астропринт, 2010. – 232 с.
К-сть прим. : 1 (К/сх. – 1)

44. 665.7
М85 Моторні палива: властивості та якість : підручник / С. Бойченко, А. Пушак, П. Топільницький, К. Лейда. – Київ : Центр учбової літ., 2017. – 324 с.
К-сть прим. : 1 (К/сх. – 1)

ПРАВО. ЮРИСПРУДЕНЦІЯ

45. 349.2
Б77 Бойко М. Д. Трудове право України : навч. посіб. / М. Д. Бойко. – 3-тє вид., перероб. та доп. – Київ : Центр учбової літ., 2017. – 392 с.
К-сть прим. : 1 (К/сх. – 1)

46. 349.4
З-51 Земельне право України : навч. посіб. / Є. І. Федик, С. Є. Федик, Р. Є. Гентош [та ін.]. – Львів : Новий Світ-2000, 2019. – 218 с.
К-сть прим. : 3 (АбНН. – 1, ЧЗТГ. – 1, К/сх. – 1)

47. 349.2
К67 Корнєєв Ю. В. Трудове право України : навч. посіб. / Ю. В. Корнєєв. – Київ : Центр учбової літ., 2019. – 112 с.
К-сть прим. : 1 (К/сх. – 1)

48. 347
К93 Курило Т. В. Українське цивільне право : навч. посіб. / Т. В. Курило. – 2-ге вид. – Львів : Новий Світ-2000, 2019. – 238 с.
К-сть прим. : 1 (К/сх. – 1)

КОМП`ЮТЕРНА НАУКА І ТЕХНОЛОГІЯ.

49. 004.41
Б83 Бородкіна І. Л. Інженерія програмного забезпечення : навч. посіб. / І. Л. Бородкіна, Г. О. Бородкін. – Київ : Центр учбової літ., 2018. – 204 с.
К-сть прим. : 1 К/сх. – 1)

50. 004.92
В38 Веселовська Г. В. Комп'ютерна графіка : навч. посіб. / Г. В. Веселовська, В. Є. Ходаков, В. М. Веселовський. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2018. – 584 с.
К-сть прим. : 1 (К/сх. – 1)

51. 004.9
П34 Пістунов І. М. Інформаційні системи в фінансово-кредитних установах : навч. посіб. / І. М. Пістунов, Т. В. Борщ. – Київ : Центр учбової літ., 2013. – 234 с.
К-сть прим. : 1 (К/сх. – 1)

52. 004.43 С
С38 Синєглазов В. М. Комп'ютерні технології та програмування : навч. посіб. / В. М. Синєглазов, О. С. Юрченко. – Київ : НАУ, 2017. – 320 с.
К-сть прим. : 1 (К/сх. – 1)

53. 004.92
У80 Устинова М. И. Фотошопчик. Photoshop на практике. Создание фотомонтажа и обработка фотографий в программе Photoshop / М. И. Устинова, А. А. Прохоров, Р. Г. Прокди. – СПб. : Санкт-Петербург, 2015. – 240 с.
К-сть прим. : 1 (К/сх. – 1)

54. 681.5
Ш57 Шикалов В. С. Технологічні вимірювання : навч. посіб. / В. С. Шикалов. – Київ : Кондор, 2018. – 168 с.
К-сть прим. : 4 (АбНН. – 2, ЧЗТГ. – 1, К/сх. – 1)

55. 004.43
Ш65 Шищук В. В. Основи програмування на алгоритмічній мові PASCAL : навч. посіб. / В. В. Шищук. – Київ : Кондор, 2018. – 224 с.
К-сть прим. : 2 (АбНН. – 1, К/сх. – 1)

СУСПІЛЬНІ НАУКИ

56. 94(477)
Б77 Бойко О. Д. Історія України : підручник / О. Д. Бойко. – 7-е вид., стер. – Київ : Академія, 2018. – 720 с.
К-сть прим. : 2 (АбНН. – 1, К/сх. – 1)

57. 930.85
І-90 Історія світової культури : навч. посіб. / Л. Т. Левчук, В. С. Гриценко, В. В. Єфименко [та ін.]. – 3-те вид., перероб. і доп. – Київ : Центр учбової літ., 2018. – 400 с.
К-сть прим. : 1 (К/сх. – 1)

58. 316
К89 Кузьменко Т. М. Соціологія : навч. посіб. / Т. М. Кузьменко. – Київ : Центр учбової літ., 2018. – 320 с.
К-сть прим. : 1 (К/сх. – 1)

59. 159.9
М17 Максименко С. Д. Загальна психологія : навч. посіб. / С. Д. Максименко. – 4-те вид., переробл. та допов. – Київ : Центр учбової літ., 2017. – 272 с.
К-сть прим. : 1 (К/сх. – 1)

60. 1
О-75 Основи філософії : навч. посіб. / Л. О. Сандюк, С. П. Симоненко, О. В. Сулим, М. Ф. Шмиголь ; ред. М. Ф. Шмиголь. – Київ : Центр учбової літ., 2018. – 412 с.
К-сть прим. : 1 (К/сх. – 1)

61. 32-027.21
П36 Піча В. М. Політологія : конспект лекцій ; навч. посіб. / В. М. Піча, Н. М. Хома. – 5-е вид., стер. – Львів : Новий Світ-2000, 2019. – 172 с.
К-сть прим. : 2 (АбНН. – 1, К/сх. – 1)

62. 94
П82 Просвіта Івано-Франківська: минуле й сучасне : в 2 кн. / ред. В. С. Бойко. – Івано-Франківськ : Нова зоря, 2014. – Кн. 2. – 600 с.
К-сть прим. : 1 (К/сх. – 1)

63. 316
С69 Соціологія : підручник / ред. В. М. Піча. – 5-те вид., випр. – Львів : Новий Світ-2000, 2019. – 296 с.
К-сть прим. : 1 (К/сх. – 1)

64. 1
Ф99 Фюрст М. Філософія : підручник / М. Фюрст, Ю. Тринкс ; пер. з нім. – Київ : Дух і літера, 2018. – 544 с.
К-сть прим. : 1 (К/сх. – 1)

65. 94(477)
Ш12 Шабала Я. М. Історія України : навч. посіб. для випуск. шкіл та абітур. / Я. М. Шабала. – Київ : Кондор, 2018. – 268 с.
К-сть прим. : 3 (АбНН. – 2, К/сх. – 1)

66. 1
Ш85 Шрамко Т. І. Філософія : навч. посіб. / Т. І. Шрамко, Ю. Т. Шрамко. – Львів : Новий Світ-2000, 2018. – 346 с.
К-сть прим. : 1 (К/сх. – 1)

МАТЕМАТИКА ТА ПРИРОДНИЧІ НАУКИ

67. 517.2
Б23 Банах С. Диференціальне та інтегральне числення : навч. посіб. / С. Банах ; пер. з пол. – Львів : Львів. політехніка, 2017. – 428 с.
К-сть прим. : 1 (К/сх. – 1)

68. 502.21
Б61 Білецька Г. А. Рекреаційне природокорис-тування : навч. посіб. / Г. А. Білецька. – Львів : Новий Світ-2000, 2019. – 149 с.
К-сть прим. : 2 (АбНН. – 1, К/сх. – 1)

69. 53
Г16 Галущак М. О. Механіка. Молекулярна фізика і термодинаміка. Короткий курс фізики : навч. посіб. / М. О. Галущак. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. – 183 с.
К-сть прим. : 1 (К/сх. – 1)

70. 502/504
Г85 Грицик В. Екологія довкілля. Охорона природи : навч. посіб. / В. Грицик, Ю. Канарський, Я. Бедрій. – Київ : Кондор, 2018. – 292 с.
К-сть прим. : 2 (АбНН. – 1, К/сх. – 1)

71. 551.5
Г94 Гумницький Я. М. Метеорологія та кліматологія : навч. посіб. / Я. М. Гумницький. – 2-ге вид. – Львів : Львів. політехніка, 2017. – 204 c.
К-сть прим. : 2 (ЧЗТГ. – 1, К/сх. – 1)

72. 502/504
Е45 Екологія: основи екології : навч. посіб. /
Б. І. Харченко, Н. Б. Харченко, О. Б. Харченко, В. І. Цимбалюк. – Львів : Новий Світ-2000, 2019. – 233 с.
К-сть прим. : 1 (К/сх. – 1)

73. 51
З-17 Зайцев Є. П. Вища математика. Інтегральне числення функцій однієї та багатьох змінних. Звичайні диференціальні рівняння. Ряди : навч. посіб. / Є. П. Зайцев. – Київ : Алерта, 2018. – 608 с.
К-сть прим. : 1 (К/сх. – 1)

74. 51
К64 Кононюк А. Ю. Вища математика. (Модульна технологія навчання) : навч. посіб. :
в 2 кн. / А. Ю. Кононюк. – Київ : КНТ, 2018. –
Кн. 1. - 680 с.
К-сть прим. : 4 (АбНН. – 2, ЧЗТГ. – 1, К/сх. – 1)

75. 51
К64 Кононюк А. Ю. Вища математика. (Модульна технологія навчання) : навч. посіб. :
в 2 кн. / А. Ю. Кононюк. – Київ : КНТ, 2018. –
Кн. 2. – 784 с.
К-сть прим. : 5 (АбНН. – 3, ЧЗТГ. – 1, К/сх. – 1)

76. 502.175
П16 Панас Р. М. Основи моніторингу та прогно-зування використання земель : навч. посіб. / Р. М. Панас. – Львів : Новий Світ-2000, 2019. – 224 с.
К-сть прим. : 1 (К/сх. – 1)

77. 514.18
С60 Соловей О. І. Інженерна графіка: схеми електричні : навч. посіб. / О. І. Соловей, О. С. Хмеленко. – Київ : Кондор, 2018. – 188 с.
К-сть прим. : 1 (К/сх. – 1)

78. 502.131.1
С83 Стратегія сталого розвитку : навч. посіб. /
І. М. Петрушка, Н. Ю. Хомко, В. І. Мокрий, М. В. Руда. – Львів : Львів. політехніка, 2018. – 156 с.
К-сть прим. : 1 (К/сх. – 1)

79. 528.4
Т66 Тревого І. С. Державний земельний кадастр : підручник / І. С. Тревого, М. І. Дутчин, Є. Ю. Ільків ; рец. М. М. Приходько. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. – 280 с.
К-сть прим. : 1 (К/сх. – 1)

ОСВІТА. НАУКА

80. 378
Б90 Буйницька О. П. Інформаційні технології та технічні засоби навчання : навч. посіб. /
О. П. Буйницька. – Київ : Центр учбової літ., 2018. – 240 с.
К-сть прим. : 1 (К/сх. – 1)

81. 030(477)
Е64 Енциклопедія Сучасної України. – Київ : НАН України, 2019. – Т. 21 : Мікро – Моя. – 712 с.
К-сть прим. : 2 (ВБОФ. – 1, К/сх. – 1)

82. 744
К49 Клименюк Т. М. Креслення, рисунок, композиція : навч. посіб. / Т. М. Клименюк. – Львів : Львів. політехніка, 2018. – 300 с.
К-сть прим. : 1 (К/сх. – 1)

83. 001.891
К84 Крушельницька О. В. Методологія та організація наукових досліджень : навч. посіб. /
О. В. Крушельницька. – Київ : Кондор, 2018. – 206 с.
К-сть прим. : 2 (АбНН. – 1, К/сх. – 1)

84. 76
К90 Куленко М. Я. Основи графічного дизайну : підручник / М. Я. Куленко. – Київ : Кондор, 2018. – 492 с.
К-сть прим. : 1 (К/сх. – 1)

85. 001.891
С54 Соболь Х. С. Методологія і принципи наукових досліджень : навч. посіб. / Х. С. Соболь, Н. І. Петровська, О. М. Гуняк. – Львів : Львів. політехніка, 2018. – 92 с.
К-сть прим. : 1 (К/сх. – 1)

ЕЛЕКТРОННІ РЕСУРСИ

86. 502/504
А87 Архипова Л. М. Екологія з основами гідрометеорології : курс. проектування / Л. М. Архипова. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. – 37 с.

87.
Б56 Бець М. Т. Бізнес-планування та аудит інвестиційних проектів : навч. посіб. / М. Т. Бець, Л. Ю. Холявка, О. Є. Федорчак. – Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2019. – 264 с.

88.
Б59 Бізнес-планування підприємницької діяльності : навч. посіб. / З. С. Варналій, Т. Г. Васильців, Р. Л. Лупак, Р. Р. Білик. – Чернівці : Технодрук, 2019. – 264 с.

89.
Г61 Голод В. М. Вычислительная термодинамика в материаловедении : учеб. пособ. / В. М. Голод, К. Д. Савельев. – СПб. : Изд-во политехн. ун-та, 2010. – 217 с.

90.
Г85 Грицанчук А. В. Проектування систем збору та підготовки нафтопромислової продукції : конспект лекцій / А. В. Грицанчук, Н. С. Дремлюх, В. Р. Возний. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. – 91 с.

91.
Д18 Данилюк-Черних І. М. Управління розвитком людських ресурсів у фінансовій сфері : метод. вказівки до вивчення дисципліни для практ. занять та самост. роботи студентів / І. М. Данилюк-Черних. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. – 31 с.

92.
Д46 Дипломне проектування : метод. вказівки / Ю. Ф. Романюк, П. О. Курляк, Я. В. Бацала [та ін.]. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. – 58 с.

93.
К14 Казюка Н. П. Менеджмент у туризмі : практикум / Н. П. Казюка. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. – 37 с.

94.
К14 Казюка Н. П. Управління конкурентно-
спроможністю підприємств туріндустрії : метод. вказівки до проведення практ. занять / Н. П. Казюка. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. – 38 с.

95.
К14 Казюка Н. П. Управління конкурентно-спроможністю підприємств туріндустрії : метод. вказівки до самост. роботи студентів / Н. П. Казюка. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. – 32 с.

96.
К65 Копей Б. В. Контроль технічного стану та підвищення ресурсу штангової свердловинної насосної установки : монографія / Б. В. Копей, В. В. Лопатін, І. Б. Копей. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. – Т. 11. – 380 с.

97.
К66 Корнєєв Ю. В. Земельне право : навч. посіб. / Ю. В. Корнєєв. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Київ : Центр учбової літ., 2011. – 248 с.

98.
М29 Марушевський Г. Б. Стратегічна екологічна оцінка : метод. посіб. / Г. Б. Марушевський. – Канада : Проект РЕОП, 2015. – 98 с.

99.
М54 Методичні вказівки для виконання бакалавр-ських робіт / В. С. Вощинський, С. А. Чеховський, Н. М. Піндус, Л. А. Витвицька. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. – 68 с.

100.
М74 Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті : навч. посіб. / О. В. Сметанко, І. С. Шарапова, В. О. Горбачьов [та ін.] ; за ред. О. В. Сметанко. – Київ : Центр учбової літ., 2017. – 456 с.

101.
Н69 Нісонський В. П. Вища математика : конспект лекцій / В. П. Нісонський. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. – Ч. 3 : Інтегральне числення функції однієї змінної. – 66 с.

102.
О-53 Олеськів Р. Є. Геодезичні роботи в паливно-енергетичному комплексі : метод. вказівки для самост. роботи / Р. Є. Олеськів. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. – 20 с.

103.
A93 Петрик О. А. Аудит : підручник / О. А. Пет- рик, В. О. Зотов, Б. В. Кудрицький [та ін.]. –
Київ : КНЕУ, 2015. – 498 с.

104.
П32 Піндус Н. М. Основи метрології : конспект лекцій / Н. М. Піндус. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. – 346 с.

105.
П32 Піндус Н. М. Основи метрології : практикум / Н. М. Піндус. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. – 42 с.

106.
П68 Правдюк Н. Л. Облікова політика підприємств : навч. посібник / Н. Л. Правдюк, Л. В. Коваль, О. В. Коваль. – Київ : Центр учбової літ., 2020. – 647 с.

107.
Р69 Ромашко О. М. Страхування : метод. вказівки для виконання курс. роботи / О. М. Ромашко, В. І. Шийко. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. – 33 с.

108.
С40 Системи вимірювання контролю та керування електроспоживанням : лаб. практикум / Ю. Ф. Романюк, І. Ф. Гладь, Я. В. Бацала, О. І. Кіянюк. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. – 135 с.

109.
С60 Соломчак О. В. Алгоритмізація оптимізаційних задач електроенергетики : конспект лекцій / О. В. Соломчак. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. – 91 с.

110.
С83 Стратегічна екологічна оцінка : метод. рек. для слухачів / уклад. Г. Б. Марушевський, О. В. Берда-нова. – Київ : К.І.С., 2014. – 44 с.

111.
Т19 Тараєвський О. С. Технічне обслуговування газових мереж та ГРП : метод. вказівки для самост. роботи / О. С. Тараєвський. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. – 37 с.

112.
Ф50 Физическое материаловедение : учебник для вузов / ред. Б. А. Калин. – М. : МИФИ, 2008. –
Т. 4 : Физические основы прочности. Радиционная физика твердого тела. Компьютерное моделиро-вание. – 696 с.

113.
Х22 Харун В. Р. Будівельна техніка : конспект лекцій / В. Р. Харун. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. – 187 с.

114.
Ш96 Шуміло О. М. Земельне право України (у схемах) : навч. посіб. / О. М. Шуміло. – Харків : ХНУВС, 2017. – 288 с.

115.
Ш97 Шутяк С. Постатейний коментар до Закону України "Про стратегічну екологічну оцінку" / С. Шутяк ; ред. О. Кравченко. – Львів : Манускрипт, 2019. – 128 с.