Нові надходження літератури за грудень 2020 року

ТЕХНІКА. ТЕХНІЧНІ НАУКИ

621.43
А22 Автомобільні двигуни : навч. посіб. / Р. В. Зінько, Б. Р. Бучківський, В. М. Зіркевич, А. М. Андрієнко. – Львів : АСВ, 2011. – 189 с.
К-сть прим. : 1 (К/сх. – 1)

614.8
Б40 Безпека життєдіяльності : навч. посіб. / П. С. Атаманчук, В. В. Мендерецький, О. П. Панчук, О. Г. Чорна. – Київ : Центр учбової літ., 2019. – 276 с. : іл., табл.
К-сть прим. : 2 (ЧЗТГ. – 1, К/сх. – 1)

620.22
Б61 Більченко О. В. Матеріалознавство : навч. посіб. / О. В. Більченко, О. І. Дудка, П. І. Лобода. – Київ : Кондор, 2019. – 154 с. : іл.
К-сть прим. : 5 (АбНН. – 4, К/сх. – 1)

622.243.2
Б91 Буріння скерованих свердловин : навч. посіб. / І. С. Васько, І. І. Чудик, І. І. Витвицький, А. І. Васько. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. – 387 с. : рис., іл.
К-сть прим. : 5 (АбНН. – 3, ЧЗТГ. – 1, К/сх. – 1)

539.3/.6
Г95 Гурняк Л. І. Опір матеріалів : навч. посіб. / Л. І. Гурняк, Ю. В. Гуцуляк, Т. Б. Юзьків. – Львів : Новий світ-2000, 2019. – 363 с. : іл.
К-сть прим. : 4 (АбНН. – 3, К/сх. – 1)

621.9.06-229
Д50 Дичковський М. Г. Технологічна оснастка : курс лекцій; навч. посіб. / М. Г. Дичковський. – Херсон : Олді-плюс, 2019. – 328 с. : рис.
К-сть прим. : 3 (АбНН. – 2, К/сх. – 1)

681.518
З-26 Заміховський Л. М. Контроль технічного стану насосних агрегатів систем підтримання пластових тисків на нафтових родовищах : монографія / Л. М. Заміховський, Ю. В. Паньків. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. – 215 с. : іл., рис.
К-сть прим. : 1 (К/сх. – 1)

681.518
З-26 Заміховський Л. М. Контроль технічного стану робочих органів вертикальних валкових млинів : монографія / Л. М. Заміховський, Р. Б. Скрип'юк. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. – 200 с. : іл., рис., табл.
К-сть прим. : 1 (К/сх. – 1)

681.518
М54 Методи і засоби діагностики в техніці та соціумі (МіЗД ТС-2015) : зб. матер. V(XXIX) міжнар. міжвуз. школи-семінар / ред. Л. М. Заміховський. – Івано-Франківськ : ІФДТУНГ, 2015. – 150 с. : рис., табл.
К-сть прим. : 1 (ВБОФ. – 1)

531.01
Т33 Теоретична механіка. Статика : підручник / В. І. Векерик, І. В. Кузьо, К. Г. Левчук, І. В. Цідило. – Івано-Франківськ : ІФДТУНГ, 2014. – 324 с.
К-сть прим. : 1 (К/сх. – 1)

МОВИ

811.111
Б24 Барановська Т. В. Граматика англійської мови = Exercises in english grammar : зб. вправ, навч. посіб. / Т. В. Барановська. – 2-ге вид., випр. та допов. – Київ : Логос-М, 2019. – 384 с.
К-сть прим. : 5 (АбНН. – 4, К/сх. – 1)

811.111
В31 Верба Л. Г. Граматика сучасної англійської мови = Modern English Grammar : довідник / Л. Г. Верба, Г. В. Верба. – Київ : Логос-М, 2019. – 352 с. : табл.
К-сть прим. : 6 (АбНН. – 5, К/сх. – 1)

13. 811.111
Т41 Тимків Н. М. Міжнародна професійна комунікація інженерів-нафтовиків : навч.-метод. посіб. / Н. М. Тимків. – Київ : Юрко Любченко, 2020. – 256 с.
К-сть прим. : 1 (ВБОФ. – 1)

811.161.2
У45 Український правопис / ред. Є. І. Маніченко [та ін.]. – Київ : Наукова думка, 2019. – 392 с.
К-сть прим. : 1 (К/сх. – 1)

ЕКОНОМІКА. ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ

330.101.54
Г87 Гронтковська Г. Е. Мікроекономіка. Практикум : навч. посіб. / Г. Е. Гронтковська, А. Ф. Косік. – 3-тє вид., допов. – Київ : ЦУЛ, 2020. – 418 с.
К-сть прим. : 2 (ЧЗТГ. – 1, К/сх. – 1)

657
Г95 Гура Н. О. Облік на підприємствах малого бізнесу : підручник / Н. О. Гура, Т. Г. Мельник. – Київ :
Сладкевич Б. А., 2020. – 288 с.
К-сть прим. : 1 (К/сх. – 1)

005.941
Д58 Довгань Л. Є. Корпоративне управління : навч. посіб. / Л. Є. Довгань, В. В. Пастухова, Л. М. Савчук. – Київ : Кондор, 2019. – 180 с.
К-сть прим. : 1 (К/сх. – 1)

331.45
K87 Kryvenko G. Occupational Safety = Охорона праці : lecture notes / G. Kryvenko, N. Vasyliv. – Ivano-Frankivsk : IFNTUOG, 2019. – 171 с.
К-сть прим. : 5 (АбНН. – 3, ЧЗТГ. – 1, К/сх. – 1)

005.93
К84 Крушельницька О. В. Управління матеріальними ресурсами : навч. посіб. / О. В. Крушельницька. – Київ : Кондор, 2019. – 162 с.
К-сть прим. : 1 (К/сх. – 1)

СУСПІЛЬНІ НАУКИ

930.85
І-90 Історія світової культури : навч. посіб. / Л. Т. Левчук, В. С. Гриценко, В. В. Єфименко [та ін.]. – 3-те вид., перероб. і доп. – Київ : Центр учбової літ., 2019. – 400 с.
К-сть прим. : 2 (К/сх. – 1, ЧЗТГ. – 1)

316
К89 Кузьменко Т. М. Соціологія : навч. посіб. / Т. М. Кузьменко. – Київ : Центр учбової літ., 2019. – 320 с.
К-сть прим. : 1 (К/сх. – 1)

159.9
М17 Максименко С. Д. Загальна психологія : навч. посіб. / С. Д. Максименко. – 3-тє вид., перероб. та допов. – Київ : Центр учбової літ., 2019. – 272 с.
К-сть прим. : 1 (К/сх. – 1)

1
Ш85 Шрамко Т. І. Філософія : навч. посіб. / Т. І. Шрамко, Ю. Т. Шрамко. – Львів : Новий Світ-2000, 2019. – 346 с. : іл.
К-сть прим. : 1 (К/сх. – 1)

МАТЕМАТИКА ТА ПРИРОДНИЧІ НАУКИ

502/504
Г85 Грицик В. Екологія довкілля. Охорона природи : навч. посіб. / В. Грицик, Ю. Канарський, Я. Бедрій. – Київ : Кондор, 2019. – 292 с.
К-сть прим. : 2 (ЧЗТГ. – 1, АбНН. – 1)

51
Л64 Литвин І. І. Вища математика : навч. посіб. / І. І. Литвин, О. М. Конончук, Г. О. Желізняк. – 2-ге вид. – Київ : Центр учбової літ., 2019. – 368 с. : рис., табл.
К-сть прим. : 2 (ЧЗТГ. – 1, К/сх. – 1)

502/504
Ю83 Юрченко Л. І. Екологія : навч. посіб. / Л. І. Юрченко. – Київ : Центр учбової літ., 2019. – 304 с.
К-сть прим. : 2 (К/сх. – 2)

ОСВІТА

378
Л73 Локальні системи управління якістю: світовий досвід та українські практики побудови / ред. Т. Фініков, В. Терещук. – Київ : Таксон, 2018. – 316 с.
К-сть прим. : 10 (АбНН. – 8, ЧЗТГ. – 1, К/сх. – 1)

378
З-19 Закон республіки Польщі "Про вищу освіту і науку", прийнятий 20 липня 2018 року (зі змінами) / пер.з пол. Дехтярьової І. та ін. – Київ : Таксон, 2020. – 336 с.
К-сть прим. : 10 (АбНН. – 5, ЧЗТГ. – 1, К/сх. – 4)

016
К64 Роман Михайлович Кондрат : до 80-річчя від дня народж.; біобібліогр. покажч. / уклад. Л. М. Локотош,
Н. В.Федяніна, Г. Й. Бестильна. – Івано-Франківськ : НТБ ІФНТУНГ, 2020. – 128 с.
К-сть прим. : 2 (ВБОФ. – 2)

ЕЛЕКТРОННІ РЕСУРСИ

B22 Bandura A. I. Operational calculus : practices / A. I. Bandura, I. Y. Ovchar, V. V. Tyrlych. – Ivano-Frankivsk : IFNTUOG, 2020. – 69 p.

Б77 Бойків Л. Я. Англійська для економістів : практикум / Л. Я. Бойків. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. – 78 с.

В12 Ваврик Т. О. Інформаційні технології в управлінні : метод. вказівки для самост. роботи / Т. О. Ваврик, О. С. Царева. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. –
38 с.

І-47 Ільків Є. Ю. Геодезичне приладознавство.
Нівеліри : збірник тестових запитань та завдань / Є. Ю. Ільків, М. В. Галярник. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. – 51 с.

М12 Магістерська робота : метод. вказівки / ред. А. С. Полянська. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. – 27 с.

М69 Михайлюк І. Р. Інформаційні технології в управ-лінні : лаб. практикум / І. Р. Михайлюк, Т. О. Ваврик. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. – 132 с.

М69 Михалків В. Б. Проектування і експлуатація компресорних станцій : навч. посіб. / В. Б. Михалків. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. – 203 с.

О-31 Овецька О. В. Менеджмент в нафтогазовій галузі : метод. вказівки для вивчення дисципліни / О. В. Овецька. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 32 с.

О-31 Овецька О. В. Менеджмент і адміністрування (Операційний менеджмент) : метод. вказівки до курсового проектування / О. В. Овецька. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. – 38 с.

О-31 Овецька О. В. Менеджмент і адміністрування (Операційний менеджмент) : метод. вказівки до самост. роботи студента / О. В. Овецька. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. – 27 с.

О-58 Онисько О. Р. Мікропроцесорне керування мехатронними системами : навч. посіб. / О. Р. Онисько, В. Г. Панчук, Т. В. Лукань. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 300 с.

P80 Polutrenko M. S. Orhanic chemistry (examples, assignments) = Органічна хімія (приклади, завдання) : tutorial = навч. посіб. / M. S. Polutrenko, H. M. Hritsulyak. – Ivano-Frankivsk : IFNTUOG, 2020. – 225 p.

П54 Полянська А. С. Концепції та моделі розвитку соціально-економічних систем : метод. вказівки для вивчення дисципліни / А. С. Полянська. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 32 с.

П54 Полянська А. С. Стратегічні імперативи сучасного менеджменту в галузі : метод. вказівки для вивчення дисципліни / А. С. Полянська. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. – 38 с.

С22 Сахневич І. А. Англійська мова : метод. рек. для самост. роботи / І. А. Сахневич. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. – 146 с.

С37 Сімків Л. Є. Територіальний розвиток місцевих громад : навч. посіб. / Л. Є. Сімків, У. Я. Андрусів. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. – 190 с.

Ф15 Фадєєва І. Г. Податковий консалтинг : метод. вказівки для самост. вивчення дисципліни / І. Г. Фадєєва, О. І. Гринюк. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. –
52 с.

Ш95 Шуляр І. О. Взаємозамінність, стандартизація і технічні вимірювання. Взаємозамінність типових
з'єднань : конспект лекцій / І. О. Шуляр. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. – 47 с.