Нові надходження літератури за cічень 2020 року

ГЕОГРАФІЯ. ІСТОРІЯ

1. 94(477)
Б61 Білінський В. Б. Україна-Русь : історичне дослідження : у 3 кн. / В. Б. Білінський. – Тернопіль : Богдан, 2018. – Кн. 1 : Споконвічна земля. – 384 с.
К-сть прим. : 1 (Х.Аб. – 1)

2. 94(477)
Б61 Білінський В. Б. Україна-Русь : роман-дослідження : у 3 кн. / В. Б. Білінський. – Тернопіль : Богдан, 2018. – Кн. 2 : Князі Галицькі-Острозькі. – 376 с.
К-сть прим. : 1 (Х.Аб. – 1)

3. 94(477)
Б61 Білінський В. Б. Україна-Русь : істор. дослідження : у 3 кн. / В. Б. Білінський. – Тернопіль : Богдан, 2018. – Кн. 3 : Українська звитяга. – 408 с.
К-сть прим. : 1 (Х.Аб. – 1)

4. 94(47+57)
Б87 Брейтвейт Р. Афганці. Росіяни в Афганістані (1979-1989) / Р. Брейтвейт ; пер. з англ. – Київ : Темпора, 2013. – 469 с.
К-сть прим. : 1 (Х.Аб. – 1)

5. 94(100-87)
Г21 Гарт Дж. Як Черчилль врятував цивілізацію: Епічна історія тринадцяти років, які ледь не знищили цивілізований світ / Дж. Гарт ; пер. з англ. Я. Губарєв – Харків : Фабула, 2019. – 336 с.
К-сть прим. : 1 (Х.Аб. – 1)

6. 908(477)
Г67 Горбняк Т. В. Давня Бакота / Т. В. Горбняк. – Кам'янець-Подільський : Медобори-2006, 2009. – 160 с.
К-сть прим. : 1 (Х.Аб. – 1)

7. 94(477)
Г85 Грицак Я. Нарис історії України. Формування модерної нації XIX-XX століття / Я. Грицак. – Київ : Vakaboo publishing, 2019. –
656 c.
К-сть прим. : 1 (Х.Аб. – 1)

8. 94(100)
Д27 Дейвіс Н. Європа: Історія / Н. Дейвіс ; пер. з англ. П. Таращук. – 8-ме вид. – Київ : Основи, 2018. – 1464 с.
К-сть прим. : 1 (Х.Аб. – 1)

9. 94(477)
Д67 Донцов Д. Ідеологія: Націоналізм. Незримі скрижалі Кобзаря. Маса і провід. Дух отари і дух провідництва / Д. Донцов. – Харків : Фоліо, 2017. – 571 с.
К-сть прим. : 1 (Х.Аб. – 1)

10. 94(477)
"1991/..."
К28 Касьянов Г. Past continuous: історична політика 1980-х - 2000-х. Україна та сусіди / Г. Касьянов. – Київ : Laurus, 2018. – 420 c.
К-сть прим.: 1 (Х.Аб. – 1)

11. 94(477)
"1648/179"
К49 Клімов А. А. Славетні гетьмани України / А. А. Клімов. – Харків : Віват, 2017. – 80 с.
К-сть прим. : 1 (Х.Аб. – 1)

12. 913(477)
К84 Крушинська О. Дністер : турист. путівник :
у 2 т. / О. Крушинська. – Львів : Центр Європи, 2016. – Т. 1 : Від витоків до гирла Збруча. – 624 с.
К-сть прим. : 1 (Х.Аб. – 1)

13. 913(477)
К84 Крушинська О. Дністер : турист. путівник : у 2 т. / О. Крушинська. – Львів : Центр Європи, 2017. – Т. 2 : Від гирла Збруча до Чорного моря. – 496 с.
К-сть прим. : 1 (Х.Аб. – 1)

14. 94(=161.2)
С42 Скицька У. #Наші на карті світу. Історії про людей якими захоплюється світ / У. Скицька. – Львів : Вид-во Старого Лева, 2019. – 320 с.
К-сть прим. : 1 (Х.Аб. – 1)

15. 94(100-87)
С50 Сміт Д. Думати, як Вінстон Черчиль /
Д. Сміт ; пер.з англ. – Київ : КМ-БУКС, 2019. – 224 с.
К-сть прим. : 1 (Х.Аб. – 1)

16. 94(100)
С53 Снайдер Т. Чорна земля. Голокост як історія і застереження / Т. Снайдер ; пер. з англ. – Київ : Медуза, 2017. – 394 с.
К-сть прим. : 1 (Х.Аб. – 1)

17. 913
С79 Стежками Прикарпаття / ред. Г. Пославська. – Львів : Манускрипт-Львів, 2018. – 151 с. : іл.
К-сть прим. : 1 (Х.Аб. – 1)

18. 94(477)"1921/1939"
Т44 1933: "І чого ви ще живі?" / упоряд. Т. Боряк. – Київ : Кліо, 2016. – 720 с.
К-сть прим. : 1 (Х.Аб. – 1)

19. 908
Т66 Третяк А. Мандрівки Івано-Франківськом : [фотоальбом] / А. Третяк. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2011. – 72 с.
К-сть прим. : 1 (Х.Аб. – 1)

20. 908(477)
У45 Україно, я люблю тебе / ред. О. С. Кандиба ; пер. з англ. – Харків : Віват, 2017. – 126 с.
К-сть прим. : 1 (Х.Аб. – 1)

21. 94(477.86)
У45 Український євромайдан. Прикарпатський вимір : наук.-документ. вид. / ред. М. Кугутяк. – Івано-Франківськ : Манускрипт-Львів, 2016. –
704 с.
К-сть прим. : 1 (Х.Аб. – 1)

22. 94(477)
Ф32 Федака С. Історія України у датах і подіях : монографія / С. Федака. – Київ : Укр. пріоритет, 2018. – 368 с.
К-сть прим. : 1 (Х.Аб. – 1)

23. 94(477)
"1921/
1991"
Ч-75 Чорновіл В. М. Твори у десяти томах / В. М. Чорновіл. – Київ : Смолоскип, 2015. – Т. 10 : Статті, виступи, інтерв'ю (січень 1998 - березень 1999). – 680 с.
К-сть прим. : 1 (Х.Аб. – 1)

24. 908(477)
Ш69 Шльогель К. Український виклик. Відкриття європейської країни / К. Шльогель. – Київ : Дух і літера, 2016. – 356 с.
К-сть прим. : 1 (Х.Аб. – 1)

ЕТНОГРАФІЯ

25. 39(=161.2)
Б82 Борисенко В. К. Українське весілля: Традиції і сучасність / В. К. Борисенко. – Київ : Стилос, 2010. – 136 с.
К-сть прим. : 1 (Х.Аб. – 1)

26. 39(=161.2)
Л54 Лещенко Н. Українська культура. Свята. Традиції. Обряди / Н. Лещенко, Р. Павлюк. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2015. – 191 с.
К-сть прим. : 1 (Х.Аб. – 1)

27. 39
Ш98 Шухевич В. Гуцульщина : в 5 ч. / В. Шухевич. – репринт. вид. 1899-1908 рр. – Харків : Савчук О., 2018. – 1218 с.
К-сть прим. : 1 (Х.Аб. – 1)

ЖИВОПИС

28. 75
С50 Сміт Д. Думати, як Леонардо да Вінчі / Д. Сміт. – пер. з англ. – Київ : КМ-БУКС, 2018. –
224 с.
К-сть прим. : 1 (Х.Аб. – 1)

29. 75(477)
Я11 Я, Білокур Катерина Василівна / уклад.
В. Клименко, І . Пасічник. – Київ : Родовід, 2012. – 160 с.
К-сть прим. : 1 (Х.Аб. – 1)

МЕНЕДЖМЕНТ

30. 005.53
Г27 Гевко І. Б. Методи прийняття управлінських рішень : підручник / І. Б. Гевко. – Київ : Кондор, 2018. – 187 с.
К-сть прим. : 1 (К/сх. – 1)

31. 005.591
І-44 Ілляшенко С. М. Інноваційний менеджмент : підручник / С. М. Ілляшенко. – Суми : Університет. книга, 2019. – 334 с.
К-сть прим. : 1 (К/сх. – 1)

32. 005.334
Л37 Левицька Е. В. Менеджмент підприємств за кризових умов : навч. посіб. / Е. В. Левицька. – Львів : Новий Світ-2000, 2018. – 176 с.
К-сть прим. : 1 (К/сх. – 1)

33. 005.8
Л69 Логачова Л. М. Управління проектами: навч. посіб. / Л. М. Логачова, О. В. Логачова. – Суми : Університет. книга, 2019. – 208 с.
К-сть прим. : 1 (К/сх. – 1)

34. 005.95/.96
Л84 Лук'янихін В. О. Менеджмент персоналу : навч. посіб. / В. О. Лук'янихін. – Суми : Університет. книга, 2019. – 338 с. – (Управління організацією).
К-сть прим. : 1 (К/сх. – 1)

35. 005
М29 Мартинюк О. А. Менеджмент та адміністративне управління : навч. посіб. / О. А. Мартинюк, Н. І. Серебряннікова. – Херсон : Гельветика, 2017. – 537 с.
К-сть прим. : 1 (К/сх. – 1)

МІЖНАРОДНІ ЗВ’ЯЗКИ. ПОЛІТИКА

36. 327
Б58 Бжезінський З. Велика шахівниця. Американська першість та її геостратегічні імперативи / З. Бжезінський ; пер.з англ.
О. Фешовець. – Харків : Ранок, 2019. – 236 с.
К-сть прим. : 1 (Х.Аб. – 1)

37. 32(477)
Т67 Три розмови про Україну / Ф. Патріарх, В. Шкляр, М. Вересень, В. Кириленко ; упоряд.
В. Кириленко. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2018. – 288 с.
К-сть прим. : 1 (Х.Аб. – 1)

ПСИХОЛОГІЯ

38. 159.9
С50 Сміт Д. Думати, як Зигмунд Фрейд / Д. Сміт. – пер. з англ. – Київ : КМ-БУКС, 2019. –
208 с.
К-сть прим. : 1 (Х.Аб. – 1)

ТЕХНІКА. ТЕХНІЧНІ НАУКИ

39. 621.791.92
Е50 Електродугове наплавлення дисперсно-зміцнених композитних покриттів : кол. монографія / Д. Л. Луцак, П. М. Присяжнюк, Л. С. Шлапак [та ін.] ; ред. Л. С. Шлапак. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 151 с.
К-сть прим. : 5 (АбНН. – 3, ЧЗТГ. – 1, К/сх. – 1)

40. 658.562
К89 Кузьміна Т. О. Системи управління якістю : навч. посіб. / Т. О. Кузьміна, В. В. Євтушенко. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2018. – 500 с.
К-сть прим. : 1 (К/сх. – 1)

ФІЗИКА

41. 53
С50 Сміт Д. Думати, як Альберт Ейнштейн / Д. Сміт. – пер. з англ. – Київ : КМ-БУКС, 2018. –
208 с.
К-сть прим. : 1 (Х.Аб. – 1)

42. 53
С50 Сміт Д. Думати, як Стівен Гокінг / Д. Сміт. – пер. з англ. – Київ : КМ-БУКС, 2018. – 200 с.
К-сть прим. : 1 (Х.Аб. – 1)

ХУДОЖНЯ ЛІТЕРАТУРА

43. 821.161.2
А72 Антологія української драматургії / ред.
В. Кузьменко. – Київ : Мистецтво, 2006. – 464 с.
К-сть прим. : 1 (Х.Аб. – 1)

44. 821.161.2
А72 Антологія української драматургії / ред.
С. Карпа. – Київ : Мистецтво, 2005. – 432 с.
К-сть прим. : 1 (Х.Аб. – 1)

45. 821.161.
2'06
Б25 Барка В. Рай : роман / В. Барка. – Харків : Фоліо, 2009. – 348 с. – (Історія України в романах).
К-сть прим. : 1 (Х.Аб. – 1)

46. 821.161.
2'06
Б82 Бордуляк Т. Невідомі твори / Т. Бордуляк. – Львів : ПАІС, 2010. – 428 с.
К-сть прим. : 1 (Х.Аб. – 1)

47. 821.111
(73)
Б87 Бредбері Р. Зелені тіні, білий кит / Р. Бредбері ; пер.з англ. – Тернопіль :
Навч. книга-Богдан, 2019. – 352 с.
К-сть прим. : 1 (Х.Аб. – 1)

48. 821.111
(73)
Б87 Бредбері Р. Кульбабове вино / Р. Бредбері ; пер. з англ. – Тернопіль : Навч. книга-Богдан, 2019. – 328 с.
К-сть прим. : 1 (Х.Аб. – 1)

49. 821.111
(73)
Б89 Брукс Дж. Хранителі книги : роман /
Дж. Брукс. – Харків : Віват, 2019. – 416 с.
К-сть прим. : 1 (Х.Аб. – 1)

50. 821.161.
2'06
Б93 Бутченко М. Петлюра. Боротьба : роман / М. Бутченко. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2019. – 224 с.
К-сть прим. : 1 (Х.Аб. – 1)

51. 821.161.
2'06
В25 Вдовиченко Г. Найважливіше - наприкінці : роман / Г. Вдовиченко. – Львів : Вид-во Старого Лева, 2019. – 336 с.
К-сть прим. : 1 Х.Аб. – 1)

52. 821.161.
2'06
В48 Вінграновський М. Вибрані твори / М. Вінграновський ; упоряд. М. Лазарук. – Київ : Смолоскип, 2013. – 872 с.
К-сть прим. : 1 (Х.Аб. – 1)

53. 821.161.
2'06
Г12 Гаврилів Т. І. Червнева злива : роман / Т. І. Гаврилів. – Львів : Вид-во Анетти Антоненко, 2018. – 416 с.
К-сть прим. : 1 (Х.Аб. – 1)

54. 821.161.
2'06
Г95 Гурницька Н. Мелодія кави у тональності сподівання : роман / Н. Гурницька. – 2-ге вид. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2019. – 256 с.
К-сть прим. : 1 (Х.Аб. – 1)

55. 821.131.1
Д19 Данте А. Божественна комедія: Рай / А. Данте ; упоряд. М. Стріха. – 3-тє вид. – Львів : Астролябія, 2019. – 368 с.
К-сть прим. : 1 (Х.Аб. – 1)

56. 821.131.1
Д19 Данте А. Божественна комедія: Пекло / А. Данте ; упоряд. М. Стріха. – 3-тє вид. – Львів : Астролябія, 2019. – 352 с.
К-сть прим. : 1 (Х.Аб. – 1)

57. 821.131.1
Д19 Данте А. Божественна комедія: Чистилище / А. Данте ; упоряд. М. Стріха. – 3-тє вид. – Львів : Астролябія, 2019. – 320 с.
К-сть прим. : 1 (Х.Аб. – 1)

58. 821.161.
2'06
Д25 19 різдвяних історій : коротка проза / голов. ред. М. Савка. – Львів : Вид-во Старого Лева, 2019. – 216 с.
К-сть прим. : 1 (Х.Аб. – 1)

59. 821.161.
2'06
Д36 Деркачова О. Дім Терези : роман / О. Деркачова. – Брустурів : Дискурсус, 2018. –
192 с.
К-сть прим. : 1 (Х.Аб. – 1)

60. 821.161.
2'06
Д43 Дзюба С. Заборонений: Історія життя і боротьби Василя Стуса : роман / С. Дзюба, А. Кірсанов. – Харків : Фабула, 2019. – 176 с.
К-сть прим. : 1 (Х.Аб. – 1)

61. 821.161.
2'06
Д71 Дочинець М. Криничар. Горянин : романи / М. Дочинець. – Мукачево : Карпат. вежа, 2017. – 610 с.
К-сть прим. : 1 (Х.Аб. – 1)

62. 821.161.
2'06
Ж15 Жадан С. Життя Марії : книга віршів і перекладів / С. Жадан. – Чернівці : Меридіан Черновіц, 2015. – 184 с.
К-сть прим. : 1 (Х.Аб. – 1)

63. 821.161.
2'06.09
Ж87 Жулинський М. Українська література. Творці і твори: учням, абітурієнтам, студентам, учителям / М. Жулинський. – Київ : Либідь, 2011. – 1152 с.
К-сть прим. : 1 (Х.Аб. – 1)

64. 821.161.
2.09
З-12 Забужко О. Шевченків міф України. Спроба філософського аналізу / О. Забужко. – 5-те вид., перегл. і допов. – Київ : Комора, 2017. – 304 с.
К-сть прим. : 1 (Х.Аб. – 1)

65. 821.161.
2'06.09
З-14 Загоруйко Н. Таборовий епістолярій українських шістдесятників : літер.-естет. дискурс / Н. Загоруйко. – Київ : Смолоскип, 2018. – 256 с.
К-сть прим. : 1 (Х.Аб. – 1)

66. 821.161.
2'06
З-58 Зеров М. Вибрані твори / М. Зеров ; упоряд. В. Панченко. – Київ : Смолоскип, 2015. – 880 с.
К-сть прим. : 1 (Х.Аб. – 1)

67. 821.161.
2'06
К37 Кешеля Д. Терен зацвів : оповідання, повість / Д. Кешеля. – Київ : Академія, 2018. – 158 с.
К-сть прим. : 1 (Х.Аб. – 1)

68. 821.161.
2'06
К38 Кідрук М. Зазирни у мої сни : роман / М. Кідрук. – Х. : Клуб сімейного дозвілля, 2019. – 528 с.
К-сть прим. : 1 (Х.Аб. – 1)

69. 821.161.
2'06
К38 Кідрук М. Доки світло не згасне назавжди: роман / М. Кідрук. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2019. – 560 с.
К-сть прим. : 1 (Х.Аб. – 1)

70. 821.111
(94)
К41 Кініллі Т. Список Шиндлера : роман / Т. Кініллі ; пер. з англ. – 3-тє вид. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2019.
К-сть прим. : 1 (Х.Аб. – 1)

71. 821.161.
2'06
К71 Косач Ю. Сузір'я Лебедя : роман і повість / Ю. Косач. – Київ : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2017. – 400 с.
К-сть прим. : 1 (Х.Аб. – 1)

72. 821.161.
2'06
К71 Косач Ю. Сеньйор Ніколо : іст. повісті та оповід. / Ю. Косач. – Київ : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2018. – 512 с.
К-сть прим. : 1 (Х.Аб. – 1)

73. 821.161.
2'06
К72 Костенко Л. Маруся Чурай : іст. роман у вір-шах / Л. Костенко. – Київ : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2019. – 224 с.
К-сть прим. : 1 (Х.Аб. – 1)

74. 821.161.
2'06
К89 Кузів О. Єнчий світ / О. Кузів. – Львів : Піраміда, 2019. – 292 с.
К-сть прим. : 1 (Х.Аб. – 1)

75. 821.161.
2'06
К90 Куліш М. Вибрані твори / М. Куліш. – Київ : Смолоскип, 2014. – 968 с.
К-сть прим. : 1 (Х.Аб. – 1)

76. 821.161.2
Л48 Лепкий Б. С. Вибрані твори : у 2 т. / Б. С. Лепкий. – Київ : Смолоскип, 2011. – Т. 1. –606 с.
К-сть прим. : 1 (Х.Аб. – 1)

77. 821.161.2
Л48 Лепкий Б. С. Вибрані твори : в 2 т. / Б. С. Лепкий. – Київ : Смолоскип, 2011. – Т. 2. –614 с.
К-сть прим. : 1 (Х.Аб. – 1)

78. 821.161.
2'06
Л63 Лис В. І прибуде суддя : роман / В. Лис. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2019. – 236 с.
К-сть прим. : 1 (Х.Аб. – 1)

79. 821.161.
2'06
Л67 Лишега О. Тепла вохра : вибране / О. Лишега. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2016. – 159 с.
К-сть прим. : 1 (Х.Аб. – 1)

80. 821.161.
2'06
Л93 Любка А. Саудаде / А. Любка. – Чернівці : Меридіан Черновіц, 2017. – 192 с.
К-сть прим. : 1 (Х.Аб. – 1)

81. 821.161.
2'06
М18 Маланюк Є. Вибрані твори / Є. Маланюк. – Київ : Смолоскип, 2017. – 872 с.
К-сть прим. : 1 (Х.Аб. – 1)

82. 821.161.
2'06
М19 Малик В. Двоє над прірвою : повісті / В. Малик. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2019. – 381 с.
К-сть прим. : 1 (Х.Аб. – 1)

83. 821.161.
2'06
М34 Матіос М. Армагедон уже відбувся : повість / М. Матіос. – Львів : Піраміда, 2011. – 112 с.
К-сть прим. : 1 (Х.Аб. – 1)

84. 821.161.
2'06
М34 Матіос М. Нація / М. Матіос. – 6-те вид. – Львів : Піраміда, 2018. – 256 с.
К-сть прим. : 1 (Х.Аб. – 1)

85. 821.161.
2'06
М48 Мельник Я. Далекий простір : роман, (нова редакція) / Я. Мельник. – Київ : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2019. – 333 с.
К-сть прим. : 1 (Х.Аб. – 1)

86. 821.161.
2.09
М82 Москалець К. Стежачи за текстом. Вибрана критика та есеїстика / К. Москалець. – Львів : Вид-во Старого Лева, 2019. – 400 с.
К-сть прим. : 1 (Х.Аб. – 1)

87. 821.161.
2'06
М82 Москалець К. Зірка на ім'я Марія. Вибрана проза / К. Москалець. – Львів : Вид-во Старого Лева, 2019. – 368 с.
К-сть прим. : 1 (Х.Аб. – 1)

88. 821.161.
2'06
П12 Пагутяк Г. Хроніка зниклого міста. Сни Юлії і Германа. Бесіди з перевізником : роман, повісті; книга пошуків / Г. Пагутяк. – Львів : Піраміда, 2019. – 302 с.
К-сть прим. : 1 (Х.Аб. – 1)

89. 821.161.
2'06
П12 Павличко Д. В. Живиця : новели, оповідання, кіносценарії / Д. В. Павличко. – Київ : Основи, 2017. – 336 с.
К-сть прим. : 1 (Х.Аб. – 1)

90. 821.161.
2'06
П12 Пагутяк Г. Сентиментальні мандрівки Галичиною та інші історії : книга мандрів / Г. Пагутяк. – Львів : Піраміда, 2018. – 302 с.
К-сть прим. : 1 (Х.Аб. – 1)

91. 821.161.
2'06
П32 Пилипенко С. Вибрані твори / С. Пилипенко. – 2-ге вид., допов. і перероб. – Київ : Смолоскип, 2018. – 896 с.
К-сть прим. : 1 (Х.Аб. – 1)

92. 821.161.
2'06
П84 Прохасько М. Нестримна сила води : оповідання / М. Прохасько. – Львів : Вид-во Старого Лева, 2018. – 160 с.
К-сть прим. : 1 (Х.Аб. – 1)

93. 821.161.
2'06
П84 Прохасько Т. Так, але... / Т. Прохасько. – Чернівці : Меридіан Черновіц, 2019. – 152 с.
К-сть прим. : 1 (Х.Аб. – 1)

94. 821.161.
2'06
П84 Процюк С. В. Інфекція : роман / С. В. Процюк. – Брустури : Дискурсус, 2016. –
202 с.
К-сть прим. : 1 (Х.Аб. – 1)

95. 821.161.
2'06
Р15 Радевич-Винницький Я. Неукраїнці, яким вдячна Україна / Я. Радевич-Винницький. – Львів : Апріорі, 2015. – 536 с.
К-сть прим. : 1 (Х.Аб. – 1)

96. 821.161.
2'06
Р64 Роздобудько І. Зів'ялі квіти викидають : роман / І. Роздобудько. – 2-ге вид. – Київ : Нора-Друк, 2017. – 288 с.
К-сть прим. : 1 Х.Аб. – 1)

97. 821.161.
2'06
Р90 Рутківський В. Сині води : іст. роман (нова редакція) / В. Рутківський. – Київ : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2019. – 544 с.
К-сть прим. : 1 Х.Аб. – 1)

98. 821.161.
2'06
С30 Семенко М. Повна збірка / М. Семенко. – Київ : Темпора, 2017. – Т. 4 : Сучасні вірші. –
384 с.
К-сть прим. : 1 (Х.Аб. – 1)

99. 821.161.2
С44 Сковорода Г. Байки Харківські / Г. Сковорода. – Львів : Terra Incognita, 2019. –
108 с.
К-сть прим. : 1 (Х.Аб. – 1)

110. 821.161.2
С44 Сковорода Г. Найкраще / Г. Сковорода. – Львів : Terra Incognita, 2018. – 320 с.
К-сть прим. : 1 (Х.Аб. – 1)

111. 821.161.2
С44 Сковорода Г. Повна академічна збірка творів / Г. Сковорода ; ред. Л. Ушаков. – 2-ге вид., стер. – Харків : Савчук О. О., 2016. – 1400 с.
К-сть прим. : 1 (Х.Аб. – 1)

112. 821.161.2
С48 Слово про похід Ігорів / пер. С. Піддубний. – Київ : Стебеляк О. М., 2019. – 96 с.
К-сть прим. : 1 (Х.Аб. – 1)

113. 821.161.
2'06
С65 Сорд В. Безодня : зб. оповідань / В. Сорд. – Вінниця : Дім Химер, 2019. – 192 с.
К-сть прим. : 1 (Х.Аб. – 1)

114. 821.161.
2'06
С79 Стеблюк В. Синдром АТО. Нотатки "Айболіта" / В. Стеблюк. – Київ : Дух і літера, 2017. – 288 с.
К-сть прим. : 1 (Х.Аб. – 1)

115. 821.161.
2'06
С 88 Стус В. Вибрані твори / В. Стус ; упоряд. Д.Стус. – Київ : Смолоскип, 2019. – 872 с.
К-сть прим. : 1 (Х.Аб. – 1)

116. 821.161.
2'06
Т18 Танюк Л. Vita Memoriae : вибрані поезії та переклади / Л. Танюк. – Київ : Смолоскип, 2017. – 232 с.
К-сть прим. : 1 (Х.Аб. – 1)

117. 821.161.
2'06
Т48 Ткачівська М. Голос перепілки : роман / М. Ткачівська. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2018. – 192 с.
К-сть прим. : 1 (Х.Аб. – 1)

118. 821.161.
2'06
Т86 Тур-Коновалов К. Крути 1918 : кінороман / К. Тур-Коновалов. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2019. – 224 с.
К-сть прим. : 1 (Х.Аб. – 1)

119. 821.161.
2'06
У45 Українець О. Канцелярія хрестових походів : роман / О. Українець. – Харків : Фабула, 2019. – 272 с.
К-сть прим. : 1 Х.Аб. – 1)

120. 821.161.2
У45 Українка Леся Усі твори в одному томі / Л. Українка. – Київ : Ірпінь, 2008. – 1376 с.
К-сть прим. : 1 (Х.Аб. – 1)

121. 821.111
(73)
Ф75 Фолкнер В. Світло в серпні : роман / В. Фолкнер ; пер. з англ. – Київ : Вид-во Жупанського, 2013. – 352 с.
К-сть прим. : 1 (Х.Аб. – 1)

122. 821.161.2
Ф83 Франко І. Захар Беркут : істор. Повість / І. Франко. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2019. – 256 с.
К-сть прим. : 1 (Х.Аб. – 1)

123. 821.161.
2'06
Ц17 Цаплієнко А. Стіна : роман / А. Цаплієнко. – Львів : Вид-во Старого Лева, 2018. – 576 с.
К-сть прим. : 1 (Х.Аб. – 1)

124. 821.161.2.09
Ш31 Шевченківська енциклопедія : літ. твори / ред. М. Г. Жулинський. – Київ : Імекс-ЛТД, 2016. –
896 с.
К-сть прим. : 1 (Х.Аб. – 1)

125. 821.161.2
Ш37 Шевченко Т. Г. Кобзар / Т. Г. Шевченко. –
5-те вид., допов. й доопрац. – Харків : Школа, 2018. – 576 с.
К-сть прим. : 1 (Х.Аб. – 1)

126. 821.161.
2'06
Ш37 Шевельов Ю. Триптих про призначення України / Ю. Шевельов. – 2-ге вид., стер. – Харків : Савчук О., 2017. – 96 с.
К-сть прим. : 1 (Х.Аб. – 1)

127. 821.161.
2'06
Ш66 Шкляр В. Характерник : роман / В. Шкляр. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2019. – 304 с.
К-сть прим. : 1 (Х.Аб. – 1)

128. 821.161.
2'06
Ш67 Шкурупій Г. Вибрані твори / Г. Шкурупій. – Київ : Смолоскип, 2013. – 872 с.
К-сть прим. : 1 (Х.Аб. – 1)

ЕЛЕКТРОННІ КОПІЇ

129.
Б91 Бурак К. О. Високоточні інженерно-геодезичні вимірювання : лаб. практикум / К. О. Бурак, Т. Ю. Грицюк, Л. І. Дорош. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 84 с.

130.
В29 Венгринюк Т. П. Виготовлення нафтогазових машин : практикум для студентів спец. "Нафтогазова інженерія та технології ", "Галузеве машинобудування" / Т. П. Венгринюк. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 59 с.

131.
М24 Манюк О. Р. Екологічна гідрогеологія : конспект лекцій / О. Р. Манюк. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 60 с.

132.
М24 Манюк О. Р. Екологічна гідрогеологія : метод. вказівки / О. Р. Манюк. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 15 с.

133.
М24 Манюк О. Р. Екологічна гідрогеологія : практикум / О. Р. Манюк. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 66 с.

134.
М24 Манюк О. Р. Екологічна оцінка природно-промислових комплексів : метод. вказівки / О. Р. Манюк. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 18 с.

135.
М24 Манюк О. Р. Екологічна оцінка природно-промислових комплексів : практикум / О. Р. Манюк. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 28 с.

136.
М24 Манюк О. Р. Екологічна оцінка природно-промислових комплексів : конспект лекцій / О. Р. Манюк. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 69 с.

137.
М24 Манюк О. Р. Моніторинг геолого-техногенних систем : метод. вказівки для вивчення дисципліни / О. Р. Манюк. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 16 с.

138.
М24 Манюк О. Р. Моніторинг геолого-техноген-них систем : конспект лекцій / О. Р. Манюк. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 75 с.

139.
М24 Манюк О. Р. Моніторинг геолого-техноген-них систем : практикум / О. Р. Манюк. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 59 с

140.
М24 Манюк О. Р. Технології захисту геологічного середовища : метод. вказівки / О. Р. Манюк. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 18 с.

141.
М24 Манюк О. Р. Технології захисту геологічного середовища : практикум / О. Р. Манюк. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 40 с.

142.
М24 Манюк О. Р. Технології захисту геологічного середовища : конспект лекцій / О. Р. Манюк. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 77 с

143.
М75 Молодцов О. В. Система публічного адміністрування : метод. вказівки до вивчення дисципліни / О. В. Молодцов, Л. С. Мосора. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 30 с.

144.
П12 Павлюк Л. І. Самодіяльний туризм : практикум / Л. І. Павлюк. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 45 с.

145.
П79 Проектування конструкцій з дерева і пластмас : метод. вказівки для виконання курс. роботи / Р. М. Семенів, І. І. Палійчук, В. І. Артим, Ю. М. Фабрика. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. – 23 с.

146.
Ф33 Федорович Я. Т. Машини та обладнання для видобутку нафти і газу : практикум / Я. Т. Федоро-вич, А. П. Джус. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 124 с.

147.
Ч-49 Чернова О. Т. Спорудження та ремонт газо-сховищ і нафтобаз : практикум / О. Т. Чернова. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – Ч. 1. –
120 с.