Незгодні: українська інтелігенція в русі опору 1960 – 1980 рр.

Три з половиною десятиріччя жахливий терор у СРСР був звичним методом державного управління. Здавалося б, за цей час було винищено всі можливості спротиву тоталітаризму. Однак після смерті Сталіна і потепління внутріполітичного клімату розпочався новий етап національно-визвольної боротьби в Україні.

Варто назвати основні передумови посилення цієї боротьби. Серед них зовнішні передумови: світовий процес деколонізації 50 – 60-х років, антикомуністичні заворушення в країнах так званої народної демократії, а також потужний правозахисний рух, заохочений прийнятою 1948р. Загальною декларацією прав людини.

socrat2.jpg

Хрущовська “відлига” сприяла зародженню руху та появі борців за порятунок нації, її духовності, культури та мови, названих згодом шістдесятниками, а рішуче неприйняття комуністичної ідеології – дисидентами. Ними були переважно представники інтелігенції.

Основними течіями опозиційного руху в Україні другої половини 50 – 80-х років були: самостійницька, яку представляв, зокрема, національно-визвольний рух підпільних груп; національно-культурницька, яку репрезентував рух шістдесятників; правозахисна та рух за свободу совісті (релігійна опозиція).

Більш детально ці питання висвітлені у матеріалах книжкової виставки “Незгодні: українська інтелігенція в русі опору 1960 – 1980 рр.”, яка організована в читальному залі соціально-економічної літератури (31 зал, 3-й поверх НТБ).