Нафтогазова складова енергетичної безпеки України

talanty_ukr.jpg

Упродовж останніх десятиліть у світі дедалі більшої значущості набуває питання енергетичної безпеки, яка є невід’ємною складовою національної безпеки та визначальною умовою економічної незалежності.

Енергетична безпека – це спроможність держави забезпечити ефективне використання власної паливно-енергетичної бази, здійснення оптимальної диверсифікації джерел і шляхів постачання в Україну енергоносіїв для забезпечення життєдіяльності населення та функціонування національної економіки в режимі звичайного, надзвичайного та воєнного стану.

Розбудова державності України, можливість входження її повноправним членом ЄС, передусім, вимагають вирішення проблем організації сталих і надійних шляхів забезпечення паливно-енергетичними ресурсами зменшення залежності від імпорту енергоносіїв.

Розвиток та оптимальне функціонування паливно-енергетичного комплексу нашої держави є одним з найголовніших факторів забезпечення життєздатності її економіки, задоволення соціальних потреб населення. Україна є однією з найбільш енергоємних країн світу і це збільшує ризики, що постають перед її економікою та національною безпекою.

Для України питання енергетичної безпеки досить гостро постало у 2014 році, що було спричинено анексією Криму, втручанням РФ на територію нашої держави, військові дії на Сході країни спричинили руйнування нафтогазової інфраструктури. Зазначені події змусили вжити заходів з підвищення рівня енергетичної безпеки та розпочати реалізацію необхідних реформ в енергетичній галузі. З метою забезпечення власних потреб у природному газі було активізовано дії зі збільшення реверсних поставок з ЄС - Словаччини, Угорщини, Польщі.

Серед основних цілей державної політики у сфері енергонезалежності є: нарощування видобутку вітчизняних енергоносіїв, забезпечення максимально широкої диверсифікації шляхів та джерел постачання первинних енергоресурсів, зокрема нафти та природного газу, лібералізації ринку газу, повна реформа системи ціно- та тарифо утворення на енергію та паливо, реорганізація управління нафтогазовою промисловістю, розвиток відновлюваної та ядерної енергетики. Наукове забезпечення розвитку нафтогазової промисловості здійснюється інститутами НАН України, університетами та галузевими інститутами.
Великий обсяг наукового забезпечення нафтогазової галузі виконується Івано-Франківським національним технічним університетом нафти і газу, який усвідомлює рівень важливості завдань щодо державної політики у сфері енергонезалежності.

Інтелектуальний потенціал зорієнтований на вирішення стратегічних завдань енергетичної безпеки держави. Реалізуючи напрацювання вчених університету можна збільшити власний видобуток енергоносіїв – нафти і природного газу та оптимізувати диверсифікацію їх постачання. Одне із перспективних джерел збільшення власного видобутку нафти і газу - це відновлення виведених з експлуатації і ліквідованих малодебітних свердловин. Україна має у своєму розпорядженні значні ресурси геотермальної енергії, які здатні в повному обсязі забезпечити сучасну економіку країни та сприяти її розвитку в майбутньому.
З нагоди професійного свята працівників нафтової, газової та нафтопереробної промисловості в читальному залі періодичних видань та іноземної літератури (III пов. 32 к.) організовано книжково-інформаційну виставку «Нафтогазова складова енергетичної безпеки України».

Запрошуємо всіх бажаючих відвідати виставку і переглянути друковані видання з даної тематики.

А також до Дня працівників нафтової, газової та нафтопереробної промисловості із студентами 3 курсу Інституту нафтогазової інженерії було організовано та проведено бібліографічний огляд літератури «Нафтогазовий комплекс за роки незалежної України».

На заході акцентувалася увага на проблемних аспектах нафтогазової промисловості в Україні та йшла мова про нафтогазовий комплекс нашої держави як важливу складову енергетичної безпеки Європи.

talanty_ukr.jpg

Доповненням до цього огляду літератури стала інформаційна година «ІФНТУНГ – сучасний вищий навчальний заклад нафтогазового профілю» (до 50- річчя ІФНТУНГ), яка була проведена із студентами цього ж курсу та інституту. Студентська молодь мала можливість ще раз згадати історію нашого університету та славні імена, які її творили.

На цих культурно-просвітницьких заходах було представлено книги та періодичні видання на дану тематику. Зокрема експонувались журнали «Нафтогазова галузь України», «Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ», «Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу» та ін. на сторінках яких було опубліковано наукові статті викладачів нашого університету.