Січень 2017

Винахідництво – основа реалізації інноваційного розвитку України

Інтелектуальна власність є основою розвитку інноваційної економіки. У сучасному економічному просторі винахідницька активність є одним з головних показників інноваційного розвитку держави, а інтелектуальна власність стає найважливішим пріоритетом, джерелом прогресивних рішень, які забезпечують раціоналізацію сучасного виробництва, роблять більш комфортним життя людей.

Нафтогазові технології : дайджест. Вип. 5

geol_rozvidka0115.jpg
Нафтогазові технології : дайджест. Вип. 5 / [уклад. Л. М. Локотош ; ред. Л. А. Жолобко]. – Івано- Франківськ : НТБ ІФНТУНГ. – 2016. – 72 с.

Дайджест «Нафтогазові технології» підготовлений на основі матеріалів науково-практичних видань «Время колтюбинга», «Бурение и нефть», «Нафтогазова галузь
України», «Нефть и газ», «Научные труды», «Управление качеством в нефтегазовом комплексе» за 2015-2016 роки.
Дайджест адресований науковцям, викладачам, студентам вищих навчальних закладів нафтогазового профілю та тим, хто зацікавлений в отриманні актуальної інформації про нафтогазову галузь промисловості, буріння свердловин, видобування вуглеводнів, нетрадиційні технології та енергоефективність.

Струнка гармонія, що з думки пророста...

mystectwo.png
20 січня виповнюється 120 років від дня народження Є. Маланюка –одного з найяскравіших українських поетів ХХ ст., борця за державний суверенітет України. Поет пройшов три довгих роки війни у боротьбі за незалежність нашої держави. Після болісної поразки в 1920 р. Є Маланюк, як і тисячі інших бійців, змушений був покинути Україну і залишався в еміграції до кінця життя.
Творче становлення Є Маланюка почалося саме в еміграції. Перші вірші друкувались в журналі «Веселка», у 1923 р. вийшла книга «Думки про мистецтво», де молодий автор проаналізував своє розуміння мистецтва. Також твори поета активно друкувались в еміграційній, галицькій, буковинській та закарпатській періодиці. Є Маланюк став найпомітнішою постаттю серед авторів «празької школи», сформованої з числа українських емігрантів. У 1925 р. виходить перша збірка його віршів «Стилет і стилос». У Польщі виходять збірки «Земля й залізо», «Земна мадонна», «Перстень Полікрата» та «Еллада степова» польською мовою.

Орієнтири інноваційної політики в Україні

Термін “інновація” вперше ввів у науковий обіг австрійський учений Йозеф Шумпетер у 1911 році в праці “Теорія економічного розвитку”.
З розвитком економіки поняття “інновація” набуло більш широкого змісту і відноситься тепер не тільки до сфери технології виробництва, а поширюється на організаційні, фінансові і будь-які інші методи, які сприяють функціонуванню підприємств. Інноваціями називають новинки у сфері управління кадрами торговельної політики, використання функціональних структур і т.д. На даний час існує безліч визначень терміну “інновація”. У світі поширені два основні підходи щодо тлумачення цього терміну:

Словник основних термінів з бібліотечно-інформаційної діяльності

kryzh01.jpg

Провідна роль бібліотек у формуванні інформаційних ресурсів та стрімке зростання видань у яких інформаційна тематика знаходить широке відображення, стала актуальною потребою у підготовці словника основних термінів з бібліотечно-інформаційної діяльності на основі вітчизняної законодавчої та стандартизованої термінології. У словнику представлено поняття та терміни, уніфіковані в Законах України, державних стандартах з інформаційної, бібліотечної, видавничої й архівної справи та суміжних галузей.