Методичні вказівки з бібліографічного опису усіх видів документів

Бібліографічний опис – це записана за певними правилами множина бібліографічних даних, що ідентифікують документ. Бібліографічні дані є конкретними відомостями про назву, автора твору, місце і рік видання тощо.
Таким чином, бібліографічний опис дає уявлення про зміст, вид, читацьке призначення, актуальність документа, а також дає змогу його ідентифікувати – зіставити з іншими, відрізнити від інших.
Для уніфікації складання бібліографічного опису на міжнародному рівні, забезпечення можливості обміну інформацією розроблено новий національний стандарт ДСТУ ГОСТ 7.1.2006 «Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання», який набув чинності 1 липня 2007 р. Він є базовим для системи стандартів, правил, методичних посібників зі складання бібліографічного опису.
Об’єктом опису є всі види опублікованих та неопублікованих документів на будь-яких носіях.

Завантажити файл: бібопис документа