Кар‘єра і соціальна мобільність

talanty_ukr.jpg

Термін кар’єра (від французького carriere й італійського carriera – біг) потрапив у науковий побут з повсякденної мови. У самому загальному розумінні він означає успішне просування в області суспільної, службової, наукової й іншої діяльності.

У вітчизняній практиці найбільше поширення одержало поняття про кар’єру, як про просування по чиновних ієрархічних сходах й посадовому росту.

Необхідно зазначити, що дослідженням кар’єри як об’єкта управління займалися різні науки. Найбільше вивчена вона соціологією. В більшості визначень соціологів кар’єра представлена у вигляді моделі сфери переміщення індивідів з нижчестоящих суспільних позицій на вищестоящі. Польський соціолог Я. Щепанський вважає, що, досліджуючи проблему кар’єри, “насамперед ми зіштовхуємося з мобільністю індивідів, що полягає в проходженні встановлених сходів у будь-якій ієрархічній системі, що ми називаємо особистою кар’єрою.”

У розумінні кар’єри він включає проходження індивідом ієрархічних щаблів “престижу”, “доходу”, “влади” і т. д.

Нові можливості для вивчення й реалізації кар’єри представляє молода наука соціоніка, яка дає можливість робити успішну кар’єру на основі освоєння, вивчення теорії психологічних типів, пізнання їх і вибору професії й роботи, які найбільше відповідають типу особистості працівника.

Кар’єра також відноситься до сфери наукових і практичних інтересів менеджменту. Методологічні основи вивчення ділової кар’єри були закладені управлінською школою “людських відносин”, а також досягненнями психології й соціології. Подальший розвиток досліджень кар’єри проходив в рамках менеджменту організації, кадрового менеджменту, менеджменту людських ресурсів, його характеризує зріст інтересу до людського фактора.

Кар’єра не обмежується впливом виробничих факторів. Вона визначається особистим потенціалом працівника, стилем життя, накопиченим соціальним досвідом, так і культурою, соціальними нормами, цінностями, соціальними ієрархіями й організаційними формами.

Якщо узагальнити погляди на кар’єру різних наук, то можна дійти висновку, що кар’єра має місце тільки при взаємодії особистості й соціуму.

Більш детальну інформацію по висвітленню кар’єрного питання дає книжкова виставка “Кар‘єра і соціальна мобільність”, яка розміщена в читальному залі соціально-економічної літератури (кім.31, 3-й поверх).

Матеріали книжкової виставки корисні для використання як викладачам так і студентам, що одержують другу вищу освіту, науковцям, менеджерам з персоналу.