Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу: віхи історії на сторінках періодичних видань (1992-2014)

kryzh02.jpg
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу: віхи історії на сторінках періодичних видань (1992-2014) : бібліогр. покаж. Ч. 2 / [уклад. Н. М. Ковалів ; ред. Л. А. Жолобко]. – Івано-Франківськ : НТБ ІФНТУНГ, 2015. – 394 c.

Бібліографічний покажчик розкриває історію становлення Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, описану на сторінках періодичних видань з 1992 по 2014 роки.

Завантажити документ