Інвентаризація книжкового фонду: методика проведення

На сучасному етапі перед бібліотекою стоять завдання – активне використання фонду і водночас максимальне забезпечення його тривалого зберігання. Важливою складовою у вирішенні завдання збереження фонду є регулярні його інвентаризації.

socrat2.jpg

Зберігання бібліотечних фондів, їх оновлення, задоволення інформаційних потреб користувачів є важливими умовами стратегії розвитку Наукової бібліотеки Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника. Саме на плановому засіданні секції з питань формування та збереження фондів: відбувся практикум «Інвентаризація книжкового фонду: методика проведення». Питання обліку бібліотечного фонду завжди були і залишаються надзвичайно важливими й актуальними, тому вони перебувають під постійною увагою як досвідчених фахівців, так і початківців, які роблять перші кроки у бібліотечній справі. У бібліотеці інвентаризація фонду відбувається відповідно до перспективного плану, який складається на п’ять і більше років та затверджується ректором університету. Наказ директора бібліотеки є підставою для планової або позачергової інвентаризації фонду конкретного структурного підрозділу. В наказі вказується: склад комісії, причини і терміни проведення інвентаризації, способи проведення.

Під час засідання секції з питань формування та збереження фондів було відзначено, що величезний позитивний вплив на розвиток питань обліку мають нововведення пов’язані із запровадженням у цей процес сучасних комп’ютерних технологій, що дозволяють зробити його менш трудовитратним і більш ефективним.