Іноземний студент у бібліотеці вишу

Навчання іноземних студентів в Україні є одним із напрямів розвитку системи національної освіти, оскільки сприяє підвищенню іміджу української вищої школи на світовому рівні.

Щорічне поновлення студентської аудиторії, диференціація форм навчання у ВНЗ, професорсько-викладацький склад, який працює за принципом самовдосконалення і саморозвитку сприяє створенню специфічної читацької аудиторії університетської бібліотеки, де окреме місце займають і іноземці.

Формування і забезпечення інформаційних потреб іноземних студентів залежать від вимог сучасного освітнього процесу, що здійснюється і вдосконалюється в умовах інформатизації; змін у потребах, зумовлених новими інформаційними можливостями і технологіями; доступу, пошуку і отримання освітньої інформації; особливостей соціально-психологічних процесів у бібліотечному обслуговуванні іноземних студентів. Саме це питання і стало основним в обговоренні проведення семінару «Іноземний студент у бібліотеці вишу» на засіданні секції з питань обслуговування користувачів на базі науково-технічної бібліотеки ІФНТУНГ.

socrat2.jpg

В університеті нафти і газу навчається 471 студент-іноземець з 40 країн світу. Серед них є студенти з країн ближнього зарубіжжя (Туркменістану, Азербайджану, Узбекистану, Казахстану, Киргизстану, Вірменії, Росії, Білорусії, Литви). Найбільша кількість студентів з Іраку, Анголи, Камеруну, Нігерії, Гани, Єгипту та інших країн, здобувають вищу освіту на денній та заочній формі українською та англійською мовами. Практично, в кожному з дев’яти інститутів вони здобувають вищу освіту. Найбільша кількість іноземців навчається в Інституті нафтогазової інженерії на спеціальності «Нафтогазова справа», зараз «Нафтогазова інженерія», а це означає, що тепер, як і раніше, ці спеціальності потрібні в різних країнах світу.

У структурі бібліотеки немає окремого підрозділу, користувачами якого були б виключно іноземні студенти. Кожен користувач-іноземець має право користуватися абонементами та читальними залами відділу обслуговування, інформаційно-бібліографічним відділом та відділом інформаційних технологій науково-технічної бібліотеки. У читальному залі періодичних видань та іноземної літератури знаходяться видання з різних галузей знань, зокрема із окремих дисциплін англійською мовою. Крім того, студенти мають можливість користуватися бібліотечним сайтом.

До року англійської мови в Україні в читальному залі періодичних видань та іноземної літератури було організовано виставку «Фахові дисципліни українською і не тільки…». На абонементі художньої літератури представлена книжкова виставка «Світ художнього слова», де експонувались художні твори видатних англійських та американських письменників. Також зі студентами університету проведено усний журнал «Епоха англійської мови або вікно у світ без меж». Під час перегляду друкованих видань були присутні студенти-іноземці, які беруть участь у заходах з культурно-просвітницької роботи бібліотеки. Студентам груп НСіа та НСік оголошено Подяку за співпрацю з бібліотекою (2016 р.).

socrat2.jpg

Працівниками абонементу навчальної літератури проводиться робота по запису студентів-іноземців до бібліотеки та заходи щодо попередження та ліквідації читацької заборгованості серед даної категорії читачів.

Особливо в даний час для бібліотек вишів важливого значення набуває знання англійської мови, як засіб спілкування, взаєморозуміння між бібліотекарем і англомовним студентом. Університетській бібліотеці належить особливе місце в освітньому просторі, тому вона має відповідати всім передовим вимогам організації та забезпечення інформаційно-бібліотечного сервісу. Така реальність сьогодення.

В цілому робота семінару була успішною, дозволила підсумувати зроблене, поділитися накопиченим досвідом. Активним співрозмовником на семінарі була завідувач відділу обслуговування Ромашко С. М. бібліотеки Івано-Франківського національного медичного університету.