фахові видання

Професійні фахові видання для спеціальності "Публічне управління та адміністрування"

Agricultural and Resource Economics: International Scientific E-Journal
Місія журналу – публікація результатів рецензованих наукових економічних досліджень у галузі аграрної та ресурсної економіки й суміжних сферах країн з перехідною економікою та країн, що розвиваються.

Професійні фахові видання для спеціальності "Менеджмент"

Маркетинг і менеджмент інновацій https://mmi.fem.sumdu.edu.ua/
Проблеми та перспективи управління https://businessperspectives.org/journals/problems-and-perspectives-in-m...
Економіка, підприємництво, менеджмент http://science.lpnu.ua/uk/eem
Інфраструктура ринку http://www.market-infr.od.ua/uk/

Професійні фахові видання для спеціальності "Прикладна механіка"

International Applied Mechanics https://link.springer.com/journal/10778
Вісник Національного авіаційного університету http://jrnl.nau.edu.ua/index.php/visnik
Збірник наукових праць Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова http://znp.nuos.mk.ua/
Електротехніка і електромеханіка http://eie.khpi.edu.ua/
Східно-Європейський журнал передових технологій http://journals.uran.ua/eejet
Радіоелектроніка, iнформатика, управління http://ric.zntu.edu.ua/
Електроніка та системи управління http://jrnl.nau.edu.ua/index.php/ESU
Технічна інженерія http://ten.ztu.edu.ua/

Професійні фахові видання для спеціальності "Екологія" та "Технології захисту навколишнього середовища"

Науково-технічний журнал «Екологічнабезпека та збалансованересурсокористування». Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу (ІФНТУНГ) http://ebzr.nung.edu.ua/index.php/ebzr
Journal of Ecological Engineering. Poland.http://www.jeeng.net/About-the-Journal,22.html
Екологічнабезпекатаприродокористування.
КиївськийнаціональнийуніверситетбудівництваіархітектуриМіністерстваосвітиінаукиУкраїни,
ІнституттелекомунікаційіглобальногоінформаційногопросторуНаціональноїакадеміїнаукУкраїни.http://es-journal.in.ua/

Професійні фахові видання для спеціальності "Облік та оподаткування"

http://vobu.ua/ukr/ Все про бухгалтерський облік
http://www.afj.org.ua/ua/aboutus/ Облік і фінанси
https://ibuh.info/ib Інтерактивна бухгалтерія
https://ibuh.info/uk/buhgalter911_ua Бухгалтер 911
https://ibuh.info/uk/nibu Податки та бухгалтерський облік

Збір матеріалів