фахові видання

Професійні фахові видання для спеціальності "Маркетинг"

Місія журналу – публікація результатів рецензованих наукових економічних досліджень у галузі аграрної та ресурсної економіки й суміжних сферах країн з перехідною економікою та країн, що розвиваються. Рукописи, що присвячені питанням розвитку аграрного сектора економіки, сільських територій, економіки природних, зокрема земельних ресурсів і навколишнього середовища, людських ресурсів у країнах Східної Європи особливо вітаються. Журнал є форумом для обговорення питань, що становлять інтерес для тих, хто виконує економічні дослідження, а також тих, хто пов’язаний з економічною політикою та освітою. У журналі публікують тільки оригінальні та високоякісні наукові статті з проблем зазначеної тематики. Вітається подання міждисциплінарних статей. Журнал інформує також про події наукового життя й економічну освіту, публікує рецензії наукових праць і підручників з економічної тематики

Професійні фахові видання для спеціальності "Нафтогазова інженерія та технології"

Journal of Hydrocarbon Power Engineering
Ivano-Frankivsk nat. techn. univ. of oil and gas. – Ivano-Frankivsk: Ivano-Frankivsk nat. techn. univ. of oil and gas Publ. House, 2014. - Виходить двічі на рік. - ISSN 2311-1399 (print). - ISSN 2415-3370 (online)

Професійні фахові видання для спеціальності "Прикладна механіка"

Journal of Hydrocarbon Power Engineering

Журнал входить до переліку наукових фахових видань України у галузі технічних наук (наказ МОН України №747 від 13 липня 2015 року)

У журналі публікуються статті за трьома напрямками.

Професійні фахові видання для спеціальності "Публічне управління та адміністрування"

Agricultural and Resource Economics: International Scientific E-Journal
Місія журналу – публікація результатів рецензованих наукових економічних досліджень у галузі аграрної та ресурсної економіки й суміжних сферах країн з перехідною економікою та країн, що розвиваються.

Професійні фахові видання для спеціальності "Менеджмент"

Маркетинг і менеджмент інновацій https://mmi.fem.sumdu.edu.ua/
Проблеми та перспективи управління https://businessperspectives.org/journals/problems-and-perspectives-in-m...
Економіка, підприємництво, менеджмент http://science.lpnu.ua/uk/eem
Інфраструктура ринку http://www.market-infr.od.ua/uk/

Професійні фахові видання для спеціальності "Екологія" та "Технології захисту навколишнього середовища"

Науково-технічний журнал «Екологічнабезпека та збалансованересурсокористування». Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу (ІФНТУНГ) http://ebzr.nung.edu.ua/index.php/ebzr
Journal of Ecological Engineering. Poland.http://www.jeeng.net/About-the-Journal,22.html
Екологічнабезпекатаприродокористування.
КиївськийнаціональнийуніверситетбудівництваіархітектуриМіністерстваосвітиінаукиУкраїни,
ІнституттелекомунікаційіглобальногоінформаційногопросторуНаціональноїакадеміїнаукУкраїни.http://es-journal.in.ua/

Професійні фахові видання для спеціальності "Облік та оподаткування"

http://vobu.ua/ukr/ Все про бухгалтерський облік
http://www.afj.org.ua/ua/aboutus/ Облік і фінанси
https://ibuh.info/ib Інтерактивна бухгалтерія
https://ibuh.info/uk/buhgalter911_ua Бухгалтер 911
https://ibuh.info/uk/nibu Податки та бухгалтерський облік

Збір матеріалів