Інформаційний бюлетень "Вища освіта" №11 (листопад 2013)

Нормативно-правове забезпечення вищої школи

001.8
Про затвердження Порядку присудження ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника : постанова Кабінету Міністрів України від 24.07.2013 р. № 567 // Освіта України. – 2013. - Жовтень. – № 10. – С. 4.

001.8
Порядок присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого науковогo співробітника : затв. постановою Кабінету Міністрів України від 24.07.2013 р. № 567 // Освіта України. – 2013. - Жовтень. – № 10. – С. 4-11.

74.04н6
Про внесення змін до Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах : наказ М-ва освіти і науки України від 07.10.2013 р. № 1365 // Офіційний вісник України. – 2013. – № 86. – С. 67.

74.04н6
Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах : затв. наказом М-ва освіти і науки України від 7 жовт. 2013 р. № 1365 // Офіційний вісник України. – 2013. – № 86. – С. 68-78.

74к.480.43
Положення про Всеукраїнську студентську раду при Міністерстві освіти і науки України : затв. наказом М-ва освіти і науки України від 03 верес. 2013 р. № 1260 // Офіційний вісник України. – 2013. –
№ 76. – С. 512-519.

74.480.44
Про затвердження Умов прийому до вищих навчальних закладів України у 2014 році : наказ М-ва освіти і науки України від 29.10.2013 р. № 1510 // Офіційний вісник України. – 2013. – № 88. – С. 39.

74.480.44
Умови прийому до вищих навчальних закладів України в 2014 році : затв. наказом М-ва освіти і науки України 29 жовт. 2013 р. 3 1510 // Офіційний вісник України. – 2013. – № 88. – С. 40-62.

74.480.44
Перелік конкурсних предметів та творчих конкурсів при вступі на основі повної загальної середньої освіти до вищих навчальних закладів для навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра ... : дод. 1 до Умов прийому до вищ. навч. закладів України в 2014 р. // Офіційний вісник України. – 2013. – № 88. – С.63-83.

74.480.44
Перелік конкурсних предметів та творчих конкурсів при вступі на основі базової та повної загальної середньої освіти до вищих навчальних закладів для навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста : дод. 2 до Умов прийому до вищих навч. закладів України в 2014 р. // Офіційний вісник України. – 2013. – № 88. – С. 84-106.

74.480.44
Таблиця відповідності середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, значенням 200-бальної шкали : дод. 3 до Умов прийому до вищ. навч. закладів України в 2014 р. // Офіційний вісник України. – 2013. – № 88. – С. 107-108.

74.480.44
Перелік природничо-математичних та інженерно-технічних спеціальностей : дод. 5 до Умов прийому до вищ. навч. закладів України в 2014 р. // Офіційний вісник України. – 2013. – № 88. – С. 140-151.

74.480.44
Порядок подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до вищих навчальних закладів : затв. наказом М-ва освіти і науки України від 29 жовт. 2013 р. № 1510 // Офіційний вісник України. – 2013. – № 88. – С. 151-155.

001.(477)
Уряд схвалив призначення грантів Президента України для обдарованої молоді на 2014 рік // Світ. – 2013. - Листопад. – № 41-42. – С. 1.

Організація навчально-виховного процесу

74(4УКР)
Андрійчук С. Нові тенденції української освіти / С. Андрійчук // Західний кур'єр. – 2013. –
21 листоп. – № 47. – С. 5.

74.484.7
Астахова В. Недержавних навчальних закладів в освіті бути не може / В. Астахова // Вища школа. – 2013. – № 9. – С. 61-67.

74.480.263.2
Бєляєва М. Звільнитися від паперової залежності : [новітні технології спрощують роботу освітянам-управлінцям] / М. Бєляєва // Освіта України. – 2013. - 28 жовт. – № 43. – С. 7.

74.480.5
Бірченко О. Оптимізація працевлаштування випускників у зоні актуалізованої відповідальності сучасного ВНЗ / О. Бірченко // Вища школа. – 2013. – № 9. – С. 68-73.

74.480.25
Боровий В. Проблеми та пропозиції до якості підготовки фахівців напрямку "Геодезія, картографія та землеустрій" / В. Боровий // Землевпорядний вісник. – 2013. – № 7. – С. 7-11.

74.480.278
Визначені найкращі молоді студенти-маркетологи // Маркетинг в Україні. – 2013. – № 2. – С. 8-9.

74.484.4
Галата С. Університет "у раю" : на укр. форум новацій освіти приїхали кращі ун-ти Піднебесної / С. Галата // Освіта України. – 2013. - 28 жовт. – № 43. – С. 10.

74.484(ж)0
Гречин К. Нові підходи до вивчення фізики : [IV міжнар. наук.-метод. конф. "Актуальні проблеми викладання та навчання фізики у вищих освітніх закладах"] / К. Гречин // Аудиторія. – 2013. - 24-30 жовт. – № 31. – С. 5.

74.484.4
Грузинський Д. Насамперед - інновації : об'єкти інтелект. власності - головний капітал сучас. ун-тів / Д. Грузинський // Освіта України. – 2013. – 4 листоп. – № 44. – С. 10.

74.48
Зіньковський Ю. Імператив сучасної парадигми вищої освіти / Ю. Зіньковський // Вища школа. – 2013. – № 9. – С. 7-19.

74.484(4УКР)
Іванов С. Виняток без правил : [про рішення Комітету з питань науки і освіти Верховної Ради України щодо законодавчих змін до Закону України "Про вищу освіту"] / С. Іванов // Освіта України. – 2013. - 11 листоп. – № 45. – С. 8.

74.48(4УКР- 4ІВА)
Івасів Р. 45 - річчя школи Дмитра Фреїка / Р. Івасів // Галичина. – 2013. - 23 листоп. – № 177. – С.5.

74.480.052
Кияшко Л. Політична свідомість молоді / Л. Кияшко, М. Бородчак // Управління освітою. – 2013. - Листопад. – № 21. – С. 18.

74.480.052.3
Коробанова О. Формування політичної поведінки / О. Коробанова // Управління освітою. – 2013. - Жовтень. – № 20. – С. 38-41.

74.480.44
Короденко М. Нові, але знайомі : оприлюднено Умови прийому до ВНЗ у 2014 році / М. Короденко // Освіта України. – 2013. - 18 листоп. – № 46. – С. 4.

74в+74.48
Корсак К. Глобальне майбутнє людства в контексті розвитку вищої освіти / К. Корсак, Ю. Корсак // Вища освіта України. – 2013. – № 3. – С. 35-41.

74.484к2
Курбатов С. Моделі університетської освіти ХХІ століття крізь призму провідних міжнародних рейтингів / С. Курбатов // Вища освіта України. – 2013. – № 3. – С. 103-110.

74.04к94
Левківський К. Освіта України в соціально-економічному вимірі ХХІ століття / К. Левківський, Л. Івлєва // Вища школа. – 2013. – № 9. – С. 20-29.

001.89(477)
Локтєв В. М. Національна академія наук України: бути чи не бути? / В. М. Локтєв // Вісник Національної академії наук України. – 2013. – № 10. – С. 39-50.

74.04(4УКР)
Ляшенко О. Співпраця міністерства й академії є результативною : [про участь установи у трансформаціях в освіті розповідає академік-секретар Відділення заг. серед. освіти НАПН] / О. Ляшенко // Освіта України. – 2013. - 21 жовт. – № 42. – С. 10.

74.480.41
Луговий В. Професійний розвиток керівників вищих навчальних закладів України: виклики та перспективи / В. Луговий, С. Калашнікова, Ж. Таланова // Вища освіта України. – 2013. – № 3. – С. 51-59.

74.480.44
Люта Т. Підготовка до ЗНО-2014: починати варто вже зараз / Т. Люта // Аудиторія. – 2013. - 31 жовт. - 6 листоп. – № 32. – С. 7.

74.480.42
Мікульонок І. Стратити не можна помилувати, або знову про взаємини викладачів і студентів / І. Мікульонок // Вища школа. – 2013. – № 9. – С. 89-96.

74.48(4УКР- 4ІВА)
Мончук О. В університеті знають, як не дати зникнути унікальним сакральним спорудам : [в ІФНТУНГ презентували лазерний 3D сканер] / О. Мончук // Галичина. – 2013. - 31 жовт. – № 163-164. – С. 3.

74
Мосов С. Національна стратегія розвитку освіти в площині реалізації життєвого циклу об'єктів промислової власності / С. Мосов // Інтелектуальна власність. – 2013. – № 8. – С. 60-65.

74в
Набок М. Філософські засади ефективності управління освітою / М. Набок // Вища освіта України. – 2013. – № 3. – С. 42-50.

001.89
Назарчук З. Академік НАН України Зіновій Назарчук: "Необхідно завершити демократизацію суспільства, а вже потім приступати до радикальних реформ у науці" / З. Назарчук ; спілкувався Богдан Залізняк // Світ. – 2013. - Листопад. – № 41-42. – С. 2.

74.48
Натрошвілі С. Г. Ідентифікація викликів та ризиків розвитку сфери вищої освіти в умовах економічної нестабільності / С. Г. Натрошвілі // Проблеми науки. – 2013. – № 9. – С. 14-20.

001.89
Новосяд В. В. Особливості порівняльних досліджень у науці державного управління / В. В. Новосяд // Грані. – 2013. – № 6. – С. 173-179.

001.89
Про вимірювання наукової ефективності : [проблеми оцінювання наукової діяльності] / О. І. Мриглод, Р. Кенна, Ю. В. Головач, Б. Берш // Вісник Національної академії наук України. – 2013. – № 10. – С. 76-76-85.

74.484.4
Прокопенко І. Іван Прокопенко: Пріоритетність освіти - єдиний шлях до подолання глобальної конкуренції : [про якість укр. освіти розповідає ректор Харків. нац. ун-ту ім. Г. Сковороди] / І. Прокопенко ; [розмовляв Дмитро Грузинський] // Освіта України. – 2013. - 21 жовт. – № 42. – С. 11.

74.480.44
Риборак-Білінська К. Генеральна репетиція ЗНО : 1 листоп. почалася реєстрація на пробне тестування / К. Риборак-Білінська // Освіта України. – 2013. - 4 листоп. – № 44. – С. 7.

74.48(4УКР)
Рудишин С. Д. Системний підхід до вищої освіти в Україні: освіченість, компетентність, національні цінності / С. Д. Рудишин // Педагогіка і психологія. – 2013. – № 3. – С. 69-75.

74.480.44
Скалига В. Роботу починати вже сьогодні : по закінченні вступної кампанії-2013 в МОН зробили висновки і готові організовувати прийом абітурієнтів-2014 / В. Скалига // Освіта України. – 2013. - 28 жовт. – № 43. – С. 4.

74.480.44
Соколовська М. Вступна кампанія-2014: тільки б винятки не стали правилом / М. Соколовська // Голос України. – 2013. - 21 листоп. – № 219. – С. 1, 19.

74.484
Табачник Д. Дмитро Табачник: Критика є цінною лише тоді, коли вона конструктивна : [інтерв'ю з міністром освіти і науки України] / Д. Табачник ; прес-служба МОН // Освіта України. – 2013. - 21 жовт. – № 42. – С. 3.

74.480.26
Таланова Ж. Запровадження європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи / Ж. Таланова // Педагогічна газета. – 2013. - Жовтень. – № 10. – С. 3.

74.484.7
Ткач О. Інноваційні проекти для розвитку економіки країни [Текст] : [про реалізацію бізнес-проектів Уман. держ. педагог. ун-ту ім. П. Тичини ] / О. Ткач // Освіта України. – 2013. - 28 жовт. – № 43. – С. 11.

74.480.25
Третяк А. Інновації навчального процесу у землеустрої: нова навчальна програма / А. Третяк, М. Ступень, І. Колганова // Землевпорядний вісник. – 2013. – № 5. – С. 13-16.

74.484к2
Хаханов В. Як університету стати європейським? : потрібне системне управління / В. Хаханов // Урядовий кур'єр. – 2013. - 7 листоп. – № 205. – С. 20.

74.480.26
Ціленцій К. Шпаргалка: традиція і сучасність / К. Ціленцій // Я, студент. – 2013. – № 9. – С. 8-9.

74.480.5
Шутка І. Доброго фахівця готує і університет, і працедавець / І. Шутка // Аудиторія. – 2013. - 24-30 жовт. – № 31. – С. 3, 7.

74.484
Яблочніков С. Проблеми розвитку управління в освіті / С. Яблочніков // Управління освітою. – 2013. - Листопад. – № 21. – С. 31-33.

Вища освіта за кордоном

74.484ж(0)
Галата С. Виставка від університетів США : [Міжнар. виставка "Освіта у США" в Києві] / С. Галата // Освіта України. – 2013. - 18 листоп. –
№ 46. – С. 11.

74.484ж(0)
Карпенко О. В. Упровадження Болонських принципів у контексті реформування системи освітніх послуг країн Балтії - Латвії, Литви та Естонії / О. В. Карпенко, Л. І. Самчук, О. В. Кривоносова // Педагогіка і психологія. – 2013. – № 3. – С. 91-98.

74.484к2
Курбатов С. Моделі університетської освіти ХХІ століття крізь призму провідних міжнародних рейтингів / С. Курбатов // Вища освіта України. – 2013. – № 3. – С. 103-110.

74.484(0)
Похресник А. Новітні зміни середньої і вищої професійної освіти у розвинених державах світу / А. Похресник // Вища освіта України. – 2013. – № 3. – С. 96-102.

74.484ж(0)
Сбруєва А. Інтернаціоналізація вищої освіти: пріоритети комплексної стратегії Європейського Союзу / А. Сбруєва // Вища освіта України. – 2013. – № 3. – С. 89-95.

74.484(7КАН)
Шутка І. Навчання в Канаді: пропозиції й вимоги / І. Шутка // Аудиторія. – 2013. - 7-13 листоп. – № 33. – С. 18.

Практична бухгалтерія

65.052.254.97
Кравченко Д. Працівник-студент на підприємстві: надаємо та оплачуємо навчальну відпустку / Д. Кравченко // Бухгалтерський тиждень. – 2013. - 18 листоп. – № 46. – С. 12-16.