Інформаційний бюлетень "Вища освіта" № 5 (травень2017)

Нормативно-правове забезпечення вищої школи

1. 67.9(4УКР)401.
121-32+001(477)
Про відзначення 100-річчя Національної академії наук України : Указ Президента України від 18 трав. 2017 р. № 136 // Уряд. кур'єр. – 2017. - 23 трав. – № 93. – С. 4.

2. 74.484(4УКР)
Про внесення зміни до Закону України "Про вищу освіту" щодо освітньо-кваліфікаційного рівня "молодший спеціаліст" : Закон України від 21 берез. 2017 р. № 1958. - VIII // Офіц. вісн. України. – 2017. – № 33. – С. 20.

3. 67.9(4УКР401.
12132+001.89(477)
Про внесення змін до зразків бланків дипломів доктора і кандидата наук : постанова Кабінету Міністрів України від 17 трав. 2017 р. № 345 // Уряд. кур'єр. – 2017. - 25 трав. – № 95. – С. 4.

4. 67.9(4УКР)401.
121-32+74.48
Про призначення соціальних стипендій Верховної Ради України студентам вищих навчальних закладів з числа дітей-сиріт та дітей з малозабезпечених сімей на 2017 рік : розпорядж. Кабінету Міністрів України від 11 трав. 2017 р.
№ 307 // Уряд. кур'єр. – 2017. - 19 трав. – № 91. –
С. 10.

5. 67.9(4УКР)401.
121-32
Про Рекомендації парламентських слухань про становище молоді в Україні на тему: "Ціннісні орієнтації сучасної української молоді" : постанова Верховної Ради України від 23 лют. 2017 р. № 1908 // Уряд. кур'єр. – 2017. - 27 трав. – № 97. – С. 11.

6. 74.480.41
Про внесення змін до Порядку присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам : наказ М-ва освіти і науки України від 06.02.2017 р. № 174 // Освіта України. – 2017. - Квітень. – № 4. – С. 2.

7. 74.480.41
Зміни до Порядку присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам : затв. наказом М-ва освіти і науки України від 06 лют. 2017 р. № 174 // Освіта України. – 2017. - Квітень. – № 4. – С. 3-4.
8. 001.8(477)
Про затвердження Вимог до оформлення дисертації : наказ М-ва освіти і науки України від 12.01.2017 р. № 40 // Освіта України. – 2017. - Квітень. – № 4. – С. 5.

9. 001.8(477)
Вимоги до оформлення дисертації : затв. наказом М-ва освіти і науки України від 12.01.2017 р. № 40 // Освіта України. – 2017. - Квітень. – № 4. – С. 6-11.

10. 74.484к2
Про оголошення конкурсного відбору членів окремих науково-методичних комісій (підкомісій) сектору вищої освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України : наказ М-ва освіти і науки України від 14.04.2017 р. № 600 // Освіта України. – 2017. - 1 трав. – № 17. – С. 15.

11. 74.484к2
Про утворення науково-методичних комісій (підкомісій) сектора вищої освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України та внесення змін до структури науково-методичних комісій (підкомісій) сектора вищої освіти Науково-метод. ради... : наказ М-ва освіти і науки України від 13.04.2017 р. № 592 // Освіта України. – 2017. - 1 трав. – № 17. – С. 14.

12. 74.484к2
Перелік підкомісій науково-методичних комісій сектора вищої освіти Науково-методичної ради М-ва освіти і науки України та кількість осіб, які мають бути відібраними до їх складу : дод. до наказу М-ва освіти і науки України від 14.04.2017 р. № 600 // Освіта України. – 2017. – 1 трав. –
№ 17. – С. 15.

13. 74.484к2
Структура науково-методичних комісій (підкомісій) сектора вищої освти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України та кількість осіб, які мають бути відібраними до її складу : дод. 1 до наказу М-ва освіти і науки України від 13.04.2017 р. № 592 // Освіта України. – 2017. - 1 трав. – № 17. –
С. 14.

14. 74.484к2
Підкомісії науково-методичних комісій сектора вищої освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України : дод. 2 до наказу М-ва освіти і науки України від 13.04.2017 р. № 592 // Освіта України. – 2017. - 1 трав. –
№ 17. – С. 14.

15. 74.480.42
Про умови розірвання контракту : умови припинення дії контракту з наук.-пед. працівниками встановлюються угодою сторін / [матеріали надано Профспілкою працівників освіти і науки України] // Упр. освітою. – 2017. - Квітень. – № 4. – С. 50-51.

16. 74.480.41
Міністерство освіти і науки України оголошує конкурс на зайняття посади: ректора Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу : [оголошення] // Освіта України. – 2017. - 1 трав. – № 17. – С. 11.

17. 74.484.4
42-га стаття - чесність освітянська : [завершується робота над базовим законом України "Про освіту"] // Освіта України. – 2017. - 15 трав. – № 18-19. – С. 9.

18. 74.480.4
Співаковський О. Запуск національного агенства з якості вищої освіти потребує законодавчих змін / О. Співаковський // Голос України. – 2017. - 18 трав. – № 88. – С. 5.

19. 74.484(4УКР)
Суржик Л. Клітка для монстра : [про внесення змін до Закону України "Про вищу освіту" щодо Нац. агенства із забезпечення якості вищ. освіти] / Л. Суржик // Дзеркало тижня. – 2017. - 27 трав. - 2 черв. – № 20. – С. 1, 12.

20. 74.484к2
Шулікін Д. Про імплементацію Закону, реформування системи ліцензування і підручники : [із колегії МОН] / Д. Шулікін // Освіта України. – 2017. - 15 трав. – № 18-19. – С. 6.

Організація навчально-виховного процесу

21. 74.04(4УКР)
Доброчесність в освіті : [результати дослідж. Організації економ. співробітництва та розвитку] // Упр. освітою. – 2017. - Квітень. – № 4. – С. 21-22.

22. 74.48(4УКР-4ІВА)
Мончук О. Осередок елітної освіти : [ФТЛ відзначає 25-ту річницю] / О. Мончук // Галичина. – 2017. - 16 трав. – № 34. – С. 6-7.

23. 74.480.263.2
Головко Б. День Cisco у Львівській політехніці : [Акад. Сisco допомагає у підготовці ІТ-фахівців] / Б. Головко // Аудиторія. – 2017. - 4-17 трав. – № 13. – С. 7.

24. 67.9(4УКР)404.3+
001(477)
Кісіль Н. Плагіат у наукових творах: основні поняття та шляхи забезпечення доказової бази / Н. Кісіль // Інтелект. власність в Україні. – 2017. – № 3. – С. 24-29.

25. 67.9(4УКР)404.321
Андрощук Г. Організаційно-економічний механізм стимулювання винахідницької та раціоналізаторської діяльності / Г. Андрощук, В. Шевченко // Інтелект. власність в Україні. – 2017. – № 2. – С. 18-31.

26. 74.480.278(4УКР- 4ІВА)
Проців Г. Популяризація науки і освіти : [проекти й наук. розробки ІФНТУНГу до Дня міста] / Г. Проців // Студент Прикарпаття. – 2017. - Травень. – № 4. – С. 3.

27. 74.480.42
Кирей Р. Студентів з особливими потребами навчають долати бар'єри / Р. Кирей // Уряд. кур'єр. – 2017. - 20 трав. – № 92. – С. 9.

28. 74.480.43
Гірний О. Стипендія, рівний доступ та безплатна освіта : термінологія міфів і методологія маніпуляцій / О. Гірний // Упр. освітою. – 2017. - Квітень. – № 4. – С. 39-49.

29. 74.480.43
Павлишин Н. Відверта розмова про все, що турбує студентів : [зустріч ректора Львів. політехніки з головами колегій студентів] / Н. Павлишин // Аудиторія. – 2017. - 4-17 трав. – № 13. – С. 1, 16.

30. 74.480.44
Карандій В. Підсумки реєстрації : [ЗНО] / В. Карандій ; [відповіді на питання під час прес-конф. в МОН дав дир. УЦОЯО; підготував Дмитро Шулікін] // Освіта України. – 2017. –
1 трав. – № 17. – С. 5.

31. 74.480.47
Шулікін Д. Запорука прозорості : [електрон. документообіг в системі освіти] / Д. Шулікін // Освіта України. – 2017. - 1 трав. – № 17. – С. 4.

32. 74.484
Дахно І. Чи стануть наші магістри майстрами? / І. Дахно // Уряд. кур'єр. – 2017. - 23 трав. – № 93. – С. 3.

33. 74.484.4
Гурак Р. Руслан Гурак: Ми хочемо трансформувати систему так, щоб мати можливість підвищувати якість освіти : Держ. інспекція навч. закл. України стала асоційованим членом постійно діючої міжнар. конф. інспекцій (SICI) / Р. Гурак ; спілкувалася Наталія Кулик // Освіта України. – 2017. - 24 квіт. – № 15-16. – С. 10-11.

34. 74.484.4
Лавренюк С. Випускники з тимчасово окупованого Криму зможуть вступати до вишів на материку / С. Лавренюк // Голос України. – 2017. - 17 трав. – № 87. – С. 87.

35. 74.484.4
Шулікін Д. Академічна чесність: практики ВНЗ / Д. Шулікін // Освіта України. – 2017. –
15 трав. – № 18-19. – С. 8-9.

36. 74.484.7
Університету - 20 : [Ун-т Короля Данила] // Студент Прикарпаття. – 2017. - Травень. –
№ 4. – С. 2.

37. 74.484(4УКР-4ІВА)
Університет Короля Данила відзначатиме 20-річчя // Галиц. кореспондент. – 2017. - 4 трав. –
№ 18. – С. 2.

38. 74.484(4УКР-4ІВА)
Нагорний Р. Надвірнянський коледж НТУ: живий літопис натхненної праці / Р. Нагорний // Галичина. – 2017. - 16 трав. – № 34. – С. 5.

39. 74.484(4УКР-4ІВА)
В ІФТУНГ уклали дві угоди про співпрацю : [з ПАТ "Укрнафта" і норвез. компанією "AGR" про впровадження новіт. технологій] // Галичина. – 2017. - 18 трав. – № 35. – С. 2.

40. 74.484(4УКР-4ІВА)
Суровська О. ІФТУНГ підписав дві угоди : [про співпрацю з ПАТ "Укрнафта" та норвез. партнером - AGR] / О. Суровська // Репортер. – 2017. - 18 трав. – № 20. – С. 2.

41. 74.484(4УКР-4ІВА)
Проців Г. Університет здобув Гран-Прі : [у номінації "Впровадження та розвиток енергоефект. проектів і технологій", як учасник ХХХІ міжнар. спеціалізов. виставки "Освіта та кар'єра-2017"] / Г. Проців // Студент Прикарпаття. – 2017. - Травень. – № 4. – С. 1.

42. 67.9(4УКР)404.3+
001(477)
Кісіль Н. Плагіат у наукових творах: основні поняття та шляхи забезпечення доказової бази / Н. Кісіль // Інтелект. власність в Україні. – 2017. – № 3. – С. 24-29.

43. 001(477)
Реформування НАН і підтримка молодих учених // Освіта України. – 2017. - 24 квіт. – № 15-16. – С. 6.

44. 001(477)
Ніколайчук І. Наука України працює на інноваційний розвиток економіки та суспільного життя країни : Нац. акад. наук відзвітувала про свою роботу / І. Ніколайчук, Л. Остролуцька // Світ. – 2017. - Квітень. – № 15-16. – С. 1-3.

45. 001(477)
Кремень В. НАПН України в контексті викликів : про діяльність Академії у 2016 р. та в період 2012-2016 рр. і завдання подальшого розвитку] / В. Кремень // Упр. освітою. – 2017. - Травень. – № 5. – С. 11-16.

46. 001(477)
Стріха М. Наука за "гамбурзьким рахунком" / М. Стріха ; [із заступником міністра освіти і науки України спілкувався Максим Короденко] // Освіта України. – 2017. - 15 трав. – № 18-19. –
С. 4-5.

47. 001.94(477.86)
Галицькі кмітливці : [вчені-винахідники ІФНТУНГ Олег Карпаш і Ярополк Бажалук вперше на Прикарпатті отримали європ. патент на метод видобутку нафти і газу з пласта в свердловині під дією насоса і генератора імпульсів тиску] // Студент Прикарпаття. – 2017. - Травень. – № 4. – С. 2.

Вища освіта за кордоном

48. 74.484.4
Галата С. "Ведмежі послуги": дорого : [досвід європ. вишів боротьби з плагіатом] / С. Галата // Освіта України. – 2017. - 15 трав. –
№ 18-19. – С. 10.

49. 001.3
Лобанова Л. С. Україна-2016: сучасні тенденції інтернаціоналізації докторської освіти / Л. С. Лобанова, А. Ю. Удовенко // Наука та наукознавство. – 2017. – № 1. – С. 70-85.

50. 74.484(4УКР-4ІВА)
Процик М. На теренах Єгипту - новий ВНЗ : [співпраця ІФНТУНГ з М-вом освіти Єгипту щодо створення Єгипет.-Укр. ун-ту] / М. Процик // Студент Прикарпаття. – 2017. - Травень. – № 4. – С. 2.

Практична бухгалтерія

1. 67.9(4УКР)405.1+
74.480.43
Особливості трудових відносин зі студентом // Діловодство та документообіг. – 2017. – № 4. – С. 47-49.