Інформаційний бюлетень "Вища освіта" № 5-6 (травень-червень 2021)

Нормативно-правове забезпечення вищої школи

37.014.543.3(094)
Питання призначення та виплати стипендій і премій Президента України у сфері освіти : постанова Кабінету М-в України від 14 квіт. 2021 р. № 347 // Офіц. вісн. України. – 2021. – № 33. – С. 105-107.

378(094)
Про затвердження плану заходів популяризації можливостей здобуття вищої освіти в Україні для іноземних студентів до 2025 року : розпорядж. Кабінету М-в України від 21 квіт. 2021 р. № 350-р. // Офіц. вісн. України. – 2021. – № 35. – С. 288-290.

378(094)
Про затвердження Положення про особливі утворення, реорганізації та ліквідації територіально відокремлених структурних підрозділів вищої освіти : постанова Кабінету М-в України від 24 берез. 2021 р.
№ 304 // Офіц. вісн. України. – 2021. – № 30. – С. 40.

Організація управлінської діяльності ЗВО

378:005.6
Вітченко А. Національна стратегія управління якістю вищої освіти в Україні: наслідування чи змагальність? / А. Вітченко, А. Вітченко // Вища шк. – 2021. – № 3-4. – С. 51-64.

378(477)
Впровадження Стратегії розвитку вищої освіти на 2021-2023 роки: плани МОН у сфері вищої освіти, науки та інновацій // Вища шк. – 2021. – № 3-4. – С. 4-5.

140.8:338.22:37.01(477)
Корсак К. Аналіз новітніх спроб сформувати стратегію прогресу України / К. Корсак, Ю. Корсак // Вища шк. – 2021. – № 3-4. – С. 79-93.

347.77/.78:001:378
Parkhomenko N. M. Ip policy in academic institutes and higher education institutions = Політика у сфері інтелектуальної власності у діяльності наукових установ та закладів вищої освіти України / N. M. Parkhomenko, I. Ye. Yakubivskyi, Yu. M. Yurkevych // Science and innovation. – 2021. – Vol. 17, № 2. – P. 72-83.

Організація навчально-виховного процесу

331.55:378
Бачинська М. В. Аналіз освітніх міграційних процесів: регіональний аспект / М. В. Бачинська, Л. К. Семів, С. Р. Семів // Регіон. економіка. – 2020. –
№ 4. – С. 65-71.

316.444:378.091.8
Варга Н. Мобільність студентів ЗВО прикордоння (за результатами соціологічного дослідження) / Н. Варга, Б. Гвоздецька // Вища шк. – 2021. – № 3-4. – С. 94-102.

378.147
"Енергоатом" та Міністерство освіти і науки розширюють співпрацю : [про дуальне навчання] // Вища шк. – 2021. – № 3-4. – С. 6.

378
Козоріз В. Ректор Харківського національного технічного університету сільського господарства Олександр Нанка: "Готуємось до об'єднання аграрних закладів вищої освіти, але маємо власне бачення цього процесу" / В. Козоріз // Уряд. кур'єр. – 2021. - 2 черв. –
№ 104. – С. 6.

12. 378.4
Леошко В. Луганський національний аграрний університет: упевнений погляд у завтрішній день / В. Леошко // Голос України. – 2021. - 23 черв. – № 116. – С. 6.

378.4
Леошко В. Маріупольський державний університет: 30-річний шлях / В. Леошко // Голос України. – 2021. - 9 черв. – № 107. – С. 4.

378.018.593
Приватні виші отримають державне замовлення // Голос України. – 2021. - 7 трав. – № 84. – С. 10.

Наукова діяльність та міжнародне співробітництво

519.223:001.89:004.9:378.4
Акбаш К. С. Прогностичний аналіз публікаційної активності науковців університетів України у контексті їх входження до рейтингу QS World University Rankings / К. С. Акбаш, Н. О. Пасічник, Р. Я. Ріжняк // Статистика України. – 2020. – № 4. – С. 61-71.

621.039.4/.6:001.891
Гаркуша І. Є. Участь у термоядерних дослідженнях Євратом: результати, досягнуті за програмою "Горизонт-2020", та перспективи в наступній програмі ЄС на 2021-2027 рр. : [стенограма доповіді на засіданні Президії НАН України 17 лютого 2021 року] / І. Є. Гаркуша // Вісн. Нац. акад. наук України. – 2021. – № 3. – С. 35-42.

001.89:004.9
Горовий В. М. Стратегічні комунікації в науково-інформаційному процесі сучасності / В. М. Горовий // Вісн. Нац. акад. наук України. – 2021. – № 3. – С. 3-9.

021.6:004.9:001.89
Granchak T. Yu. Immersive technologies in the library: organization of innovative service for science and education = Імерсивні технології в бібліотеці: організація інноваційного сервісу для науки та освіти / T. Yu. Granchak, V. I. Bondarenko // Science and innovation. – 2021. – Vol. 17, № 2. – P. 94-104.

378.4
Грищенко І. КНУТД експортує українську освіту в Китай : [про Київський нац. ун-т технологій та дизайну] / І. Грищенко // Голос України. – 2021. - 1 черв. – № 101. – С. 4-5.

502.131.1:528.7:001.891
Федоров О. П. Про результати виконання цільової програми наукових досліджень НАН України “Аерокосмічні спостереження довкілля в інтересах сталого розвитку та безпеки як національний сегмент проєкту "Горизонт-2020" ERA-Planet" на 2018-2020 рр. : [стенограма доповіді на засіданні Президії НАН України 17 лютого 2021 року] / О. П. Федоров // Вісн. Нац. акад. наук України. – 2021. – № 3. – С. 43-49.