Інформаційний бюлетень "Вища освіта" № 4 (квітень 2018)

Нормативно-правове забезпечення вищої школи

378(477)(094)
Про внесення змін до деяких законів України щодо державної підтримки учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни та їхніх дітей для здобуття професійно-технічної та вищої освіти : Закон України від 27 лют. 2018 р. № 2300 // Голос України. – 2018. - 24 берез. – № 56. – С. 6.

37(477)(094)
Деякі питання Державної служби якості освіти України : постанова Кабінету Міністрів України від 14 берез. 2018 р. № 168 // Уряд. кур'єр. – 2018. - 22 берез. – № 55. – С. 7-8.

378(477)(094)
Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті Міністерству освіти і науки для виплати академічних стипендій : постанова Кабінету Міністрів України від 21 берез. 2018 р. № 194 // Уряд. кур'єр. – 2018. - 27 берез. – № 58. – С. 4.

378.014.62
Шулікін Д. Про наукові кадри, базове фінансування і конкурс проектів : [засід. Ради проректорів з наук. роботи та директорів наук. установ МОН] / Д. Шулікін // Освіта України. – 2018. - 10 квіт. – № 14. – С. 5.

Організація навчально-виховного процесу

378.018.556
Галата С. Study in Ukraine: корупція не пройде : [про роботу укр. вишів з інозем. студентами] / С. Галата // Освіта України. – 2018. - 2 квіт. – № 13. – С. 7.

378(477.86)
Мандрик О. ІФТУНГ - на шляху до найвищого статусу / О. Мандрик // Галичина. – 2018. - 29 берез. – № 27-28. – С. 6. – Розмовляла Ольга Мончук.

378.046-021.64
Матат Д. У контексті суспільних змін : [післядипломна освіта] / Д. Матат // Освіта України. – 2018. - 10 квіт. – № 14. – С. 10.

373(477)
Мончук О. Анатомія "дванадцятирічки" : [перехід укр. шкіл на "дванадцятирічку"] / О. Мончук // Галичина. – 2018. - 24 квіт. – № 35-36. – С. 1, 5.

378.091.12: 005.962.131
Навантаження викладачів коледжу у святкові й неробочі дні // Освіта України. – 2018. - 10 квіт. – № 14. – С. 12.

37.014.3
Співаковський О. Соціалізація чи капіталізація? Освітня парадигма України / О. Співаковський // Голос України. – 2018. - 17 квіт. – № 71. – С. 1, 4.

378.4(477)
Таланчук П. Вага устремлінь перемагає цинізм і непорядність : [20 р. Університету "Україна"] / П. Таланчук // Голос України. – 2018. - 24 берез. – № 56. – С. 4.

37.091
Шулікін Д. Юридична освіта: на якому світі? / Д. Шулікін // Освіта України. – 2018. - 16 квіт. – № 15. – С. 8-9.

Наукова діяльнісь та міжнародне співробітництво

378.091:001.89
Дегтярьова І. Мрія дослідника : [Конф. Європ. ради аспірантів і молод. учених Eurodoc] / І. Дегтярьова // Освіта України. – 2018. - 30 квіт. – № 17. – С. 4.

378.091:001.89
Короденко М. Гранти: державні і міжнародні / М. Короденко // Освіта України. – 2018. - 10 квіт. – № 14. – С. 7.

378.091:001.89
Короденко М. Цитування "в один клік" і гарні історії : [наукометричні показники та практичні поради при написанні грантів] / М. Короденко // Освіта України. – 2018. - 10 квіт. – № 14. – С. 6.

378.4(477)
Луканська А. Науковий супровід реформи з перспективою навчання за новими стандартами / А. Луканська // Голос України. – 2018. - 24 берез. – № 56. – С. 5.
17. 001.89(477)
Шулікін Д. "Нобелівка" для сталого розвитку : [укр науковці зможуть позмагатися за міжнар. престиж. премію Нобелів. фонду салого розвитку] / Д. Шулікін // Освіта України. – 2018. - 30 квіт. – № 17. – С. 4.

Вступна кампанія

378.091.212.2
Вищі бали дають більше шенсів : оприлюднено максимальні обсяги держзамовлення на прийом до закладів вищ. освіти] // Уряд. кур'єр. – 2018. - 5 квіт. – № 66. – С. 2.

378.091.212.2
Карандій В. Реєстрація: перші підсумки : [директор УЦОЯО про перші підсумки реєстрації та проведення наступ. етапів ЗНО] / В. Карандій ; [спілкувався Дмитро Шулікін] // Освіта України. – 2018. - 30 квіт. – № 17. – С. 5.

Вища освіта за кордоном

378.4(71)
Матат Д. Освіта в Альберті : [багатогранність освіти в Канаді] / Д. Матат // Освіта України. – 2018. - 16 квіт. – № 15. – С. 10.