Інформаційний бюлетень "Вища освіта" № 3 (березень 2017)

Нормативно-правове забезпечення вищої школи
74.480.42
Про внесення змін до Порядку присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам : наказ М-ва освіти і науки України від 06.02.2017 р. № 174 // Офіц. вісн. України. – 2017. – № 18. – С. 451.

74.480.42
Зміни до Порядку присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам : затв. наказом М-ва освіти і науки України від 06 лют. 2017 р. № 174 // Офіц. вісн. України. – 2017. – № 18. – С. 452-453.

001.817
Про затвердження Вимог до оформлення дисертації : наказ М-ва освіти і науки України від 12.01.2017 р. № 40 // Офіц. вісн. України. – 2017. – № 20. – С. 136.

001.817
Вимоги до оформлення дисертації : затвердж. наказом М-ва освіти і науки України 12 січ. 2017 р. № 40 // Офіц. вісн. України. – 2017. – № 20. – С. 136-141.

74.480.44
Про затвердження Положення про Всеукраїнські олімпіади вищого навчального закладу для професійної орієнтації вступників на основі повної загальної середньої освіти : наказ М-ва освіти і науки України від 21.12.2016 р.
№ 1587 // Офіц. вісн. України. – 2017. – № 13. –
С. 160.

74.480.44
Положення про Всеукраїнські олімпіади вищого навчального закладу для професійної орієнтації вступників на основі повної загальної середньої освіти // Офіц. вісн. України. – 2017. – № 13. – С. 161-162.

74.480.44
Про внесення змін до Положення про пробне зовнішнє незалежне оцінювання : наказ М-ва освіти і науки України від 24.01.2017 р. № 95 // Офіц. вісн. України. – 2017. – № 18. – С. 450-451.

614.84
Про затвердження Правил пожежної безпеки для навчальних закладів та установ системи освіти України : наказ М-ва освіти і науки України від 15.08.2016 р. № 974 // Безпека життєдіяльності. – 2017. – № 2. – С. 2.

74.484(4УКР)
Про місце і долю молодщого спеціаліста : [МОН розпочало підготовку Концепції реалізації держ. політики щодо підготовки фахівців освітньо-кваліфікац. рівня (ОКР) молодшого спеціаліста] // Освіта. – 2017. - 1-8 берез. – № 9-10. – С. 2.

74.480.44
Про обов'язкове відпрацювання : набрав чинності закон, яким скасовується обов'язкове відпрацювання випускниками ВНЗ // Упр. освітою. – 2017. - Березень. – № 3. – С. 36.

74.484(4УКР-4ІВА)
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу. Запрошуємо на навчання на основі повної загальної середньої освіти спеціальності ступеня бакалавра : [оголошення] // Галичина. – 2017. - 14 берез. –
№ 19. – С. 5.

74.484(4УКР)
Інститут вищої освіти НАПН України оголошує конкурс на заміщення посад : [перш. заст. директора (1,0); заст. директора з наук. роботи (1,0)] // Освіта. – 2017. - 1-8 берез. – № 9-10. – С. 12.

74.484(4УКР)
Керівникам ВНЗ і ПТНЗ : [з 16 берез. 2017 р. відкрито запис на реєстрацію заяв в ЄДЕБО на ліцензування освіт. діяльності] // Освіта України. – 2017. - 20 берез. – № 11. – С. 4.

74.484(4УКР)
Міністерство освіти і науки України вносить зміни до оголошення, розміщеного в газеті "Освіта України" від 06.03.2017 р. № 8 (стор. 9) "Про конкурсний відбір керівника Інституту модернізації змісту освіти" // Освіта України. – 2017. - 20 берез. – № 11. – С. 4.
74.484к94
Річний звіт про виконання бюджетних програм Міністерства освіти і науки України за 2016 рік // Освіта України. – 2017. - 13 берез. – № 9-10. – С. 5-44.

001.817
Вимоги до оформлення дисертації : [зміни в підготовці наук. праць] // Освіта України. – 2017. - 20 берез. – № 11. – С. 4.

74.480.2
Зіньковський Ю. Імператив стандартизації в освіті / Ю. Зіньковський, Б. Уваров // Вища шк. – 2017. – № 2. – С. 7-16.

74.484.78
Нагальна потреба : [реформування системи післядиплом. освіти] // Освіта. – 2017. - 1-8 берез. – № 9-10. – С. 4.

74.04(4УКР)
Остролуцька Л. Незворотність реформ в країні гарантує реформа освіти / Л. Остролуцька // Світ. – 2017. - Лютий. – № 5-6. – С. 1, 2.

74.484.4
Савицька Н. Проблеми гармонізації професійних та освітніх стандартів вищої освіти під час підготовки фахівців з маркетингу / Н. Савицька // Маркетинг в Україні. – 2016. – № 6. – С. 8-14.

74.484к2
Шулікін Д. Про навчальні плани, підтримку молодих учених і підручники : [засід. колегії М-ва освіти і науки] / Д. Шулікін // Освіта України. – 2017. - 20 берез. – № 11. – С. 5.

Організація навчально-виховного процесу

74.480.055
Андрєєва О. Соціально-психологічні засади оздоровчо-рекреаційної рухової активності студентської молоді з вадами слуху / О. Андрєєва, А. Оріховська // Теорія і методика фіз. виховання і спорту. – 2016. – № 4. – С. 25-31.

74.480.26
Бабушко С. Пріоритетні напрями формування іншомовної компетентності професійного спрямування студентів НУФВСУ - майбутніх фахівців сфери туризму / С. Бабушко // Теорія і методика фіз. виховання і спорту. – 2016. – № 4. – С. 66-70.

74.48(4УКР)
Бедзір В. Своя сорочка ближче до тіла, освіта - теж / В. Бедзір // Уряд. кур'єр. – 2017. –
1 берез. – № 40. – С. 3.

65.9(4УКР)261.55+
74.480.4
Бреус С. В. Використання збалансованої системи показників у діяльності вищих навчальних закладів / С. В. Бреус, Є. Б. Хаустова // Актуал. пробл. економіки. – 2016. – № 9. –
С. 109-116.

74.484
Буйських Ю. Чому країні потрібні антропологи : у Європі цій спеціальності відведено значно більше місця у вищій школі, ніж у нас / Ю. Буйських, О. Соболєва // Уряд. кур'єр. – 2017. - 23 лют. – № 35. – С. 9.

74.484.4
Вакуленко Т. Дослідження заради якості : [Україна долучилася до найбільшого у світі міжнар. освіт. дослідження PISA] / Т. Вакуленко ; [з нач. відділу дослідж. та аналітики УЦОЯО спілкувався Максим Короденко] // Освіта України. – 2017. - 6 берез. – № 8. – С. 6-7.

74.480.263.2
Верес З. Нам вдалося змінити ідеологію освіти : [нова бакалавр. програма "Інтернет речей" у Львів. політехніці] / З. Верес ; [з асист. каф. комп'ютериз. систем автоматики, архітектором компанії SoftServe спілкувалася Ірина Мартин // Аудиторія. – 2017. - 16-22 берез. . – № 9. – С. 8.

74.480.26
Возняк О. Сутність і змістове наповнення предметної компетентності з органічної хімії / О. Возняк // Вища шк. – 2017. – № 1. – С. 51-59.
74.480.25
Впровадження елементів дуальної освіти в систему вищої освіти в Україні // Маркетинг в Україні. – 2016. – № 6. – С. 48-52.

74.48(4УКР4ІВА)+
74.484.4
Впровадження Ініціативи прозорості видобувних галузей : [інформ. повідомлення про наук. форум 17 жовт. 2016 р. в ІФНТУНГ] // Вісн. паливно-енергет. комплексу України. – 2016. – № 10-11. – С. 19.

74.480.27
Гарєєва Ф. Лекція у системі вищої освіти / Ф. Гарєєва // Вища шк. – 2017. – № 1. – С. 44-50.

74.48(4УКР)
Гринькевич О. С. Кадровий потенціал вищої освіти і науки України у контексті інноваційної активності її регіонів / О. С. Гринькевич // Регіон. економіка. – 2016. – № 3. – С. 113-119.

74.483
Давидова Л. Зародження видавничої практики в українських університетах / Л. Давидова // Вісн. Кн. палати. – 2016. –
№ 10. – С. 47-49.

74.480.25
Давліканова О. Досвід організаційної та педагогічної підтримки впровадження елементів дуальної освіти / О. Давліканова, О. Купенко, Н. Світайло // Маркетинг в Україні. – 2016. –
№ 6. – С. 63-71.

74.48(4УКР)
12 найкрасивіших вищих навчальних закладів України // Сучас. освіта. – 2017. – № 3. – С. 16-18.

74.480.052.8
Дударенко Л. Візуальна екологія як наслідок збільшення екологічних проблем людства / Л. Дударенко // Вища шк. – 2017. –
№ 2. – С. 76-85.

74.484.7(4УКР)
Жмайлов В. "Для випускників, які хочуть розпочати власний бізнес, і створено стартап-центр" / В. Жмайлов ; [інтерв'ю взяв Олександр Вертіль] // Уряд. кур'єр. – 2017. - 23 лют. –
№ 35. – С. 4.

74.480.27
Загородня А. Форми і методи підготовки фахівців економічної галузі у вищих навчальних закладах України / А. Загородня // Вища шк. – 2017. – № 1. – С. 37-43.

74.48(4УКР)
Кар'єра інженера // Сучас. освіта. – 2017. –
№ 3. – С. 14-15.

74.480.4
Кірічек Ю. Без землі немає будівництва : [підготовка кадрів в Придніпр. держ. акад. буд-ва та архітектури] / Ю. Кірічек // Землевпоряд. вісн. – 2016. – № 9. – С. 12-15.

74.484.7
Клюшина В. Чому я обрала Університет "Україна" ? ... / В. Клюшина // Голос України. – 2017. - 24 берез. – № 54. – С. 5.

74.48(4УКР)
Козик В. В. Формування професійних компетентностей фахівця економічного профілю / В. В. Козик, С. Й. Воробець, О. Л. Мащишин // Актуал. пробл. економіки. – 2016. – № 7. –
С. 306-315.

74.480.5
Короденко М. Культура суспільства плюс відповідальність бізнесу : [дуальна освіта] / М. Короденко // Освіта України. – 2017. –
13 берез. – № 9-10. – С. 45.

74.474.4
Коротєєва А. В Університеті "Україна" напрацьовано досвід організації інклюзивного освітнього простору / А. Коротєєва // Голос України. – 2017. - 15 берез. – № 47. – С. 13.

74.48(4УКР)
Косий М. Залучення іноземних студентів - це інвестиції в освіту та імідж країни / М. Косий // Голос України. – 2017. - 10 берез. – № 44. –
С. 1, 2.

74в
Крисоватий А. Сутність паритетної освітньої діяльності / А. Крисоватий // Психологія і суспільство. – 2016. – № 3. –
С. 61-67.

74.480.43(4УКР- 4ІВА)
Литвин І. "Це було неповторно..." : [в укр вечорницях взяли участь студенти-іноземці ІФНТУНГу] / І. Литвин // Студент Прикарпаття. – 2017. - Березень. – № 2. – С. 1.

74.484.4
Литовченко І. PR-заходи як елемент маркетингових комунікацій вищого навчального закладу / І. Литовченко, І. Жарська // Економіст. – 2016. – № 11. – С. 19-25.

74.480.5
Логіст - хто він? : [вибір професії] // Сучас. освіта. – 2017. – № 2. – С. 18-19.

74.480.25
Лозинський А. Гуманітарні предмети у вишах / А. Лозинський, І. Фаріон // Аудиторія. – 2017. - 16-22 берез. . – № 9. – С. 9.

65.9(4УКР)261.5+
001.89
Луканська А. Хронічне недофінансування науки загрожує згортанням досліджень і критичною втратою кадрів / А. Луканська // Голос України. – 2017. - 24 лют. – № 36. – С. 3.

74.480.5
Малихіна К. Основи методики викладання у вищій школі крізь призму працевлаштування / К. Малихіна // Вища шк. – 2017. – № 1. – С. 25-36.

74.480.42(4УКР- 4ІВА)+63.3(4УКР)
Мандрик Я. Всебічна реконструкція процесу становлення та функціонування історичної школи М. Грушевського у Львові : [про монографію доц. каф. історії та політології ІФНТУНГ В. Педича та проф. каф. давньої історії Дрогоб. держ. пед. ун-ту ім. Івана Франка В. Тельвака "Львівська історична школа Михайла Грушевського"] / Я. Мандрик // Студент Прикарпаття. – 2017. - Березень. –
№ 2. – С. 3.

74.480.4+78.01
Матвієнко О. Спеціальність 029 "Інформаційна, бібліотечна та архівна справа": у пошуках "інформаційного фахівця" / О. Матвієнко, М. Цивін // Вісн. Кн. палати. – 2016. – № 10. – С. 32-35.

74.480.276.4
Матвій І. Навчальна практика: стан, проблеми, перспективи / І. Матвій // Аудиторія. – 2017. - 9-15 берез. . – № 8. – С. 1, 8.

74.4847.7+
78.347.61
Мацегора К. Відтепер Харків має надсучасну бібліотеку : [в Нац. юридичн. ун-ті ім. Я. Мудрого] / К. Мацегора // Уряд. кур'єр. – 2017. – 7 берез. – № 44. – С. 2.

74.480.5
Міст між ринком праці та освітою : [дуальна освіта] // Освіта. – 2017. - 15-22 лют. – № 7-8. – С. 1.

74.480.26
Мокін О. "Узаконення" онлайн-курсів у традиційній вищій освіті / О. Мокін // Освіта України. – 2017. - 27 лют. – № 7. – С. 7.

74.484(4УКР-4ІВА)
Мончук О. В єдиному просторі : [про засідання міжнар. оргкомітету в ІФНТУНГ, з питань підготовки Укр.-Польських днів освіти, що пройдуть в Києві 6-7 квіт.] / О. Мончук // Галичина. – 2017. - 16 берез. – № 20. – С. 4.

74.484ж(0)(4УКР- 4ІВА)
Мончук О. Засідання оргкомітету ректорського Форуму : [на базі ІФНТУНГу відбулося засід. міжнар. оргкомітету з питань підготовки Форуму ректорів вищ. техн. навч. закл. України та Польщі] / О. Мончук // Студент Прикарпаття. – 2017. - Березень. – № 2. – С. 3.

74.484(4УКР-4ІВА)
Мончук О. Оргкомітет ректорського Форуму засідав в ІФНТУНГ : [з питань міжнар. співробітництва України та Польщі] / О. Мончук // Галичина. – 2017. – 9 берез. – № 18. – С. 2.

65.9(4УКР)261.513+001(477)
Мошиченко Ю. "Ненаукові експерименти" наукових установ : [НАН України] / Ю. Мошиченко // Фінанс. контроль. – 2016. –
№ 7-8. – С. 42-47.

74.480.278
Науковий пріоритет : [розвиток університет. науки] // Освіта України. – 2017. – 6 берез. –
№ 8. – С. 4.

74.480.43(4УКР- 4ІВА)
Никорович С. Рік із мандатом : [наймолодший депутат обл. ради студент ІФНТУНГ підбив підсумки своєї роботи за рік] / С. Никорович // Студент Прикарпаття. – 2017. - Березень. – № 2. – С. 3. – Cт. з газети "Галичина".

74.48(4УКР)
Остролуцька Л. Розвиток університетської освіти - один із пріоритетів МОН / Л. Остролуцька // Світ. – 2017. - Березень. –
№ 9-10. – С. 1.

74.480.055
Павленко О. Багатогранність розвитку студентського спортивного руху / О. Павленко // Теорія і методика фіз. виховання і спорту. – 2016. – № 3. – С. 21-25.

74.48(4УКР)
Переселенцями бувають і виші // Світ. – 2017. - Лютий. – № 7-8. – С. 1.

001.3
Розпочато серію науково-методологічних семінарів для молодих учених НАПН України // Пед. газета. – 2017. - Січень - Лютий. – № 1. – С. 2.

74.480.055
Саїнчук М. Обрис кризи в освіті навчальної фізичної культури в навчальних закладах / М. Саїнчук // Теорія і методика фіз. виховання і спорту. – 2016. – № 3. – С. 85-89.

74.480.4
Співаковський О. Збереження людського капіталу : [щодо регіон. замовлення диплом. фахівців] / О. Співаковський // Голос України. – 2017. - 22 берез. – № 52. – С. 4.

74в
Суліма Є. Філософія освітньої паритетності: парадигма діалогічності / Є. Суліма // Психологія і суспільство. – 2016. – № 3. – С. 53-60.

74.484.4
Черненко О. Кваліфікаційний рівень "Менеджер з маркетингових досліджень" / О. Черненко // Маркетинг в Україні. – 2016. – № 6. – С. 15-17.

74.484к94
Щербак В. Г. Формування та розвиток бренд-капіталу вищого навчального закладу / В. Г. Щербак, С. М. Марченко // Актуал. пробл. економіки. – 2016. – № 6. – С. 213-221. – Англ. мовою.

74.484ж(0)
Як отримати закордонний диплом в українському ВНЗ // Сучас. освіта. – 2017. –
№ 3. – С. 13.

74.484(4УКР-4ІВА)
Яремак О. Порядність, чесність, людяність : [пам'яті вченого, колиш. зав. кафедри промисл. геофізики Грицишина В. І.] / О. Яремак, В. Мойсишин // Студент Прикарпаття. – 2017. - Березень. – № 2. – С. 4.

Стипендії по-новому

74.480.43
Гресь Н. Правові колізії сучасного стипендіального забезпечення: manifestum non eget probatione / Н. Гресь // Вища шк. – 2017. –
№ 1. – С. 7-24.

65.052.254.97
Кепіна С. Оподаткування стипендії / С. Кепіна, О. Марінець // Вісник. Право знати все про податки і збори. – 2017. – № 10. – С. 16-17.

74.480.43
Мартин І. Це вирішальне слово "рейтинг" : [стипендії по-новому] / І. Мартин // Аудиторія. – 2017. - 16-22 лют. – № 5. – С. 1, 6.

74.480.43
Нове у стипендіальному забезпеченні // Освіта. – 2017. - 1-8 берез. – № 9-10. – С. 9.

74.480.43
Стипендії по-новому: рейтинг успішності студентів : М-во освіти і науки затвердило примірний порядок формування рейтингу для призначення академ. стипендій // Освіта України. – 2017. – 27 лют. – № 7. – С. 4.

Вступна кампанія-2017

74.480.44
Галата С. Реформа, яка об'єднує суспільство : [соціолог. дослідж. Фонду "Демократ. ініціативи ім. Ілька Кучеріва" щодо ЗНО] / С. Галата // Освіта України. – 2017. –
20 берез. – № 11. – С. 6.

74.484ж(0)
Ковалів, І. Україна вабить абітурієнтів з-за кордону [Текст] / І. Ковалів // Урядовий кур'єр. – 2017. - 24 лют. – № 36. – С. 1, 5.

74.480.44
Онищенко О. ЗНО - ватерпас реформ / О. Онищенко // Дзеркало тижня. – 2017. - 25-31 берез. – № 11. – С. 1, 12.

74.480.44
Савчук І. Ірина Савчук: "Починати готуватися до ЗНО треба якомога раніше" / І. Савчук ; [з абітурієнткою, що навчається в
11 кл. гімназії "Престиж" при МАУП спілкувалася Ксенія Литвин] // Я, студент. – 2016. – № 12. – С. 12-13.

74.480.44
Шулікін Д. Сьогодення і майбутнє ЗНО : [із комітету ВР] / Д. Шулікін // Освіта України. – 2017. - 20 берез. – № 11. – С. 7.

Вебометричний рейтинг університетів

74.484(4УКР4ІВА)+
78.60
Виші в Інтернеті : [вебометрич. рейтинг ун-тів світу опублікував показники світових вишів (в тому числі ІФНТУНГ) за рівнем їх присутності в Інтернеті станом на січ. 2017 р.] // Студент Прикарпаття. – 2017. - Березень. – № 2. – С. 3.

004.6+74.480.42
Гогунський В. SCOPUS: публікації науковців України / В. Гогунський, А. Білощицький // Вища шк. – 2017. – № 2. –
С. 104-106.

001.816
"Google для наукових публікацій" - у вільному доступі // Світ. – 2017. - Лютий. – № 5-6. – С. 1.

001.8
Мартин І. На що слід зважати, обираючи журнал для публікацій? : [поради фахівця з навчання Clarivate Analytics Ірини Тихонкової] / І. Мартин // Аудиторія. – 2017. - 16-22 лют. –
№ 5. – С. 4.

Вища освіта за кордоном

74.48(7СПО)
Дахно І. Юридична освіта в США та необхідність створення словника вітчизняної офіційної термінології / І. Дахно // Інтелект. власність в Україні. – 2017. – № 1. – С. 57-65.

74.484ж(0)
Дебич М. Перспективи розвитку інтернаціоналізації вищої освіти: європейський вимір для України / М. Дебич // Вища шк. – 2017. – № 2. – 33-42.

74.480.43
Депта А. Чинники, що визначають якість життя студентів : [у м. Лодзь (Польща)] / А. Депта, І. Станєц // Актуал. пробл. економіки. – 2016. – № 7. – С. 270-281. – Англ. мовою.

74.484(0)ж
Добрянська А. На Заході навчається майже шістдесят вісім тисяч наших студентів / А. Добрянська // Голос України. – 2017. - 28 лют. – № 38. – С. 12.

74.484(4СЛО)+
65.497
Долобач М. Кадровий менеджмент та нова система подвійної освіти у Словаччині / М. Долобач, Л. Мура, М. Швець // Актуал. пробл. економіки. – 2016. – № 7. – С. 282-289. – Англ. мовою.

74.480.27(7КАН)
"Кленовий лист": дистанційне навчання в Канаді // Сучас. освіта. – 2017. – № 2. – С. 7.

74.484ж(0)
Кравчук М. Чи може навчитися Україна з досвіду реформування освіти у Фінляндії? / М. Кравчук // Світ. – 2017. - Березень. – № 9-10. – С. 2.

74.484.4
Мальцева А. А. Ранжирование российских университетских технопарковых структур с применением инструментария математической статистики / А. А. Мальцева, А. А. Серов, И. Н. Веселов // Актуал. пробл. економіки. – 2016. – № 10. – С. 380-388.

74.484(7КАН)
Навчання в Канаді // Сучас. освіта. – 2017. – № 2. – С. 8-9.

74.480.5
Осипчук Н. Дуальна освіта: чи приживеться німецький досвід? / Н. Осипчук // Освіта. – 2017. - 15-22 лют. – № 7-8. – С. 2-3.

74.484(7КАН)
Особливості канадської системи освіти // Сучас. освіта. – 2017. – № 2. – С. 10-11.

74.484(4ВЕЛ)
Перспективність здобуття вищої освіти в Шотландії // Сучас. освіта. – 2017. – № 3. – С. 9-10.

74.484ж(0)
Реформування вищої освіти в контексті Болонського процесу: нотатки з Барселонської конференції / В. Луговий, М. Вінницький, С. Калашнікова, С. Шитікова // Пед. газета. – 2017. - Січень - Лютий. – № 1. – С. 3.

74.484(0)
Розовскі Г. Власники університету - хто вони? : [почес. професор Гарварда про найкращі світові ун-ти] / Г. Розовскі // Вища шк. – 2017. – № 1. – С. 60-89.

74.484(7КАН)
Топ-лист стипендіальних програм для навчання в Канаді // Сучас. освіта. – 2017. –
№ 2. – С, 14.

74.484(4ВЕЛ)
Університети Шотландії: традиції і сучасність // Сучас. освіта. – 2017. – № 3. – С. 10.

74.484(7КАН)
Шахраюк О. Безкоштовне навчання в Канаді для українців: міф чи реальність / О. Шахраюк // Сучас. освіта. – 2017. – № 2. – С. 12-13.